• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-29
  • จำนวนเรื่อง : 1335
  • จำนวนผู้ชม : 297190
  • ส่ง msg :
  • โหวต 584 คน
ยามเราสรวลสำรวลรื่น โลกก็ชื่นชมผสม
สะอื้นอ้อนอ่อนอารมณ์ ก็จำเศร้าแต่เราเดียว (กฤษณา อโศกสิน) มาคุยกันพลันเบิกบานใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/vinnapatra
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 783 , 00:13:51 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ni_gul , นายยั้งคิด และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

 

แม่ยกป้าย R สะสมเล่มนี้ให้ฉัน

ฉันจะนำมาลงแบ่งกันชมกับคุณนะคะ

 

 

 R - registered คือ ลงทะเบียน จดหมาย พัสดุ

เพื่อป้องกันการสูญหาย และสามารถติดตามจดหมาย

หรือพัสดุ ที่ส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

 
 
ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ตราประจำจังหวัด
 
เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านหน้า เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านหลัง
 
 
 
กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร
 
เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล

“กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงด้านโปงลาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพะยอม (Shorea roxburghii)

ต้นไม้ประจำจังหวัด: มะหาด (Artocarpus lacucha)

คำขวัญประจำจังหวัด: หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

 

อาณาเขตติดต่อ

จังหวัดกาฬสินธุ์มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก จรดจังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้ จรดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก จรดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

 

ประวัติ

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ในปี พ.ศ. 2336 บ้านแก่งสำโรงได้รับการสถาปนาเป็นเมืองกาฬสินธุ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

หลังจากเจ้าโสมพะมิตรเข้าเฝ้าฯ ถวายสวามิภักดิ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็น "พระยาไชยสุนทร" เจ้าเมืองท่านแรกโดยให้รั้งเมืองสืบไป

เมื่อ พ.ศ. 2437 เมื่อพระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) เป็นเจ้าเมือง มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบให้เจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร มาเป็นรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล มีมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เมืองร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ให้ยุบเป็นอำเภอ คือ เมืองกาฬสินธุ์ เป็นอำเภออุทัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเป็นมณฑล ยกฐานะอำเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ด

และมีอำนาจปกครองอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด โดยให้พระภิรมย์บุรีรักษ์เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ต่อมาเกิดข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ การเงินฝืดเคือง จำเป็นต้องยุบจังหวัดต่าง ๆ ลงเพื่อให้สมดุลกับรายได้ของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474

และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอรรถเปศลสรวดี เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม (แทนพระยามหาสารคามคณาภิบาลซึ่งออกรับบำนาญ) ครั้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 จึงได้ยกเลิกมณฑล

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ได้ยกฐานะเป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์" จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2490 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2490 จนถึงปัจจุบัน

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1584 หมู่บ้าน

อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.นามูน อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ อ.กฉินารายณ์ อ.เขาวง อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก อ.สหัสขันธ์ อ.คำม่วง อ.ท่าคันโท อ.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี อ.สมเด็จ อ.ห้วยผึ้ง อ.สามชัย อ.นาคู อ.นาจาน อ.ฆ้องชัย

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 151 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 67 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 81 แห่ง 

 

การคมนาคม

ทางรถยนต์:จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ-สระบุรี แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ปากช่อง-นครราชสีมา-บ้านไผ่

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ) บ้านไผ่-บรบือ-สารคาม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 (เลี่ยงเมืองสารคาม) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนถีนานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213) มหาสารคาม-ยางตลาด ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ยางตลาด-กาฬสินธุ์

รถไฟ : จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีสถานีรถไฟ ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ-สถานีรถไฟขอนแก่น แล้วต่อรถประจำทางเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์อีก 75 กม.

สำหรับกรุงเทพฯ-ขอนแก่นนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการทั้งขบวนรถเร็ว รถด่วน และรถดีเซลรางปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-223-7010, 02-223-7020

ขอบคุณ วิกิพีเดีย

 

อาทิตยวารสิริวิบูลย์ รัศมิสูรย์ส่องจำรูญจรัสเรืองนะคะ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

7

ท่าน PT คะ

แม่ชอบสะสมของพวกนี้ ที่บางคนบอกว่าไม่มีราคา
แต่แม่มองเห็นค่า และทำให้รู้จักบ้านเมืองเราเพิ่มขึ้น
ส่งมาจากที่ใด อยู่ใน จ.ใด แม่ว่างก็นั่งอ่านรหัสไปรษณีย์ทั้งประเทศ
บางทีเขาประทับเลือนๆ เห็นแต่รหัส แม่ก็คะเนได้ว่าส่งมาจากไหนค่ะ

ท่านPT มองเห็นชัดแจ้ง ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ ปณ.แม่มีหมดค่ะ

ขอบพระคุณนะคะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 7 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 10.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก เราเป็นผู้รับเอกสารก็ไม่ค่อยจะหรอกว่าหมายถึงอะไร ขอบคุณ จขบ. มาให้ความกระจ่าง เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่สามารถบอกให้ลูกหลานฟังได้

คุณแม่ของ จขบ. คือที่สุดของนักสะสม มีทุกอย่างทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
vinitvadee วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

พี่สาวบอกข่าวทางบ้านเกิดว่า

"เขากำลังไล่ล่าปลอบ ที่ตำบลหนองสรวง
ใน อ.หนองกุงศรี" พอดีเลยค่ะ

หนองสรวง หนองสวรรค์ มีปลอบได้อย่างไรคะ

ผีปลอบ ... บรื๋อออออออออ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

3

คุณลุงขา

เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ ขยันสุดๆ เลย
ขอบพระคุณค่ะคุณลุง _/\_

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
vinitvadee วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

สวัสดีค่ะคุณลุงยั้งคิดคะ

คุณลุงขยันและเรียนรู้ตลอดเวลา ดีจังเลยค่ะ สมองแจ่มใส

ขอบพระคุณค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 3 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 07.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

กาฬสินธุ์ แปลว่า น้ำดำ
เมื่อ สมัยกรุงธนบุรีประมาณ พ.ศ. 2310 พระเจ้าศิริบุญสาร ได้ยกกองทัพเข้าตีเมืองเวียงจันทร์และสถาปนตนขึ้น เป็นพระเจ้าอยู่หัว จนล่วงมาปี พ.ศ. 2320 ท้าวโสมพระมิตร ขุนนาง แห่งราชสำนักเวียงจันทร์ อพยพไพร่พลหนีความขัดแย้ง กับพระเจ้าศิริสาร ข้ามมาตั้งบ้านเรือนบริเวณลุ่มน้ำก่ำ แถบบ้านพรรณา (ปัจจุบันอยู่ในเขต จ. สกลนคร) ต่อมา พระเจ้าศิริบุญสารได้ยกทัพติดตามมา ท้าวโสมพะมิตรจึงอพยพหนีต่อ จนท้ายสุดมาพบทำเลที่เหมาะสม คือบริเวณลำน้ำปาว เกาะสำโรง ชายสงเปลือย เหตุเพราะน้ำในลำปาวนั้นใสสะอาด เสียจนมองเห็นดินตมเบื้องล่าง ดินตมที่มีสีดำสนิทจนแลดูเหมือนน้ำมีสีดำ แสดงถึงความอุดม สมบูรณ์ของแผ่นดิน จึงได้ลงหลักปักฐาน จัดตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจากนั้น ได้เข้าสวามิภักดิ์ ต่อพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดเจ้าฟ้าจุฬาโลกฯ รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี
ท้าวโสมพะมิตรได้รับแต่งตั้งเป็น พระยาชัยสุนทร และสถาปนาบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า กาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นต้นมา

ชื่อ ด.ช. ปริญญา หงษ์ชูตา
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 14
E-mail wiwatsazx@gmail.com
...............................
ขอบคุณนะครับ ด.ช.ปริญญา หงษ์ชูตา

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
vinitvadee วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 07.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณท่าน PT ค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 05/11/2017 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

กาฬสินธุ์ 'เมืองน้ำดำ' ต้องหาที่มาของคำนี้ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]