• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-29
  • จำนวนเรื่อง : 1339
  • จำนวนผู้ชม : 338300
  • ส่ง msg :
  • โหวต 630 คน
ยามเราสรวลสำรวลรื่น โลกก็ชื่นชมผสม
สะอื้นอ้อนอ่อนอารมณ์ ก็จำเศร้าแต่เราเดียว (กฤษณา อโศกสิน) มาคุยกันพลันเบิกบานใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/vinnapatra
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 767 , 06:22:13 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน พี่ขนฟู , แม่มดเดือนMarch และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

 แม่ฉันเป็นนักสะสมสารพัด .. รวมทั้งป้าย R - registered

 

 

แม่ยกป้าย R สะสมเล่มนี้ให้ฉัน

ฉันจะนำมาลงแบ่งกันชมกับคุณนะคะ

 

 

 

R - registered คือ ลงทะเบียน จดหมาย พัสดุ

เพื่อป้องกันการสูญหาย และสามารถติดตามจดหมาย

หรือพัสดุ ที่ส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

 

 

ชะอำ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี

คำขวัญ ทะเลใส หาดทรายขาว เจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ คนจิตใจงาม

รหัสไปรษณีย์ 76120

 

ชะอำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหาดทรายขาว ยาว และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ

ซึ่งเป็นรายได้ให้กับด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร การประมง เป็นต้น

นอกจากนี้ชะอำยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชะอำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่ายาง

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่ายาง

ประวัติ

อำเภอชะอำตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ที่บ้านนายาง หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง เดิมใช้ชื่อว่า อำเภอนายาง

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอนายาง ไปตั้งที่บ้านหนองจอกและเปลี่ยนชื่อเป็นเป็น อำเภอหนองจอก (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอท่ายาง)

จนกระทั่งหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา กระทรวงมหาดไทย ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจอกมาตั้งที่บ้านชะอำ ตำบลชะอำ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2487

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สะดวกแก่การปกครอง และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอชะอำ ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2487 โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอชะอำแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในอำเภอชะอำยังมีโครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

1. โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำกินเกษตรกรผู้ยากจนในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์ จะเน้นในด้านเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์

2. ศูนย์สาธิตสหกรณ์ดอนขุนห้วย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการหุบกะพงมุ่งเน้นการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่ยากจน

3. ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย เป็นพื้นที่เขตอับฝน เนื่องมาจากป่าไม้ถูกทำลาย ดินขาดการบำรุงรักษาทำให้เกิดการพังทลายค่อนข้างสูง และราษฎรส่วนใหญ่ปลูกไร่สับปะรด โดยใช้สารเคมีมากทำให้คุณภาพของดินต่ำลงด้วย

พระองค์มีพระราชดำรัสว่า หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด จึงให้แนวทางการแก้ไขให้เป็นศูนย์การพัฒนาด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า

และช่วยส่งเสริมราษฎรสร้างรายได้จากการสร้างผลิตผลจากป่าไม้กับปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานควบคู่กันไป

จะเห็นได้ว่า ศูนย์การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ คือมีทั้งการศึกษาการทดลองและสาธิต เพื่อให้เห็นผลทุกด้าน

ดังนั้นราษฎรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง จึงนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเป็นการเพิ่มรายได้อีกต่อไป

ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศมหาราช

ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศมหาราช เป็นชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหลมผักเบี้ย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งมีความยาว 200 กิโลเมตร มีความยาวคอดไปถึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแสดงถึงวีรกรรม พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้ปรากฏพระนามบนแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยว

ชะอำ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในจังหวัดเพชรบุรี เป็นชายหาดติดทะเลฝั่งอ่าวไทย แต่เดิม ชะอำ เป็นเพียงตำบลหนึ่ง ขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียง ที่ดินแถบชายทะเลถูกจับจองหมด

พวกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้น จึงพยายามหาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ โดยการนำของสมเด็จกรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์ และได้ พบว่า หาดชะอำ เป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน ชะอำ จึงเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา

ชะอำ ได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจอก มาตั่งที่ตำบลชะอำ และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอชะอำ

หาดชะอำ

อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงาม และมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี

เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากตั้งแต่สมัยโบราณ

ตามประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนกระทั่งชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญ มาจนปัจจุบัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 216 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้รับขนานนามว่า "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง"

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

อุทยานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548

และเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม

ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามเอกลักษณ์ โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่ ทอดยาวตามแนวเหนือ - ใต้ มองดูคล้ายนางยักษ์ (นางพันธุรัต) นอนอยู่ มีโกศอยู่ทางทิศใต้ และมีปฏิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังข์ทอง

ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,562 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้อนุรักษ์พื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพระยา ในเนื้อที่ 340 ไร่ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์แห่งนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการทำฟาร์มผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในท้องถิ่นที่เคยแห้งแล้งเนื่องจากการบุกรุกถางป่า

และได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์ ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำควบคู่กับการเพาะปลูกพืช และนำผลการทดลองที่ประสบผลสำเร็จนำไปขยายผลสู่เกษตรกร เป็นแนวทางสู่เกษตรยั่งยืน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง 95 เมตร แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า "เขาสมน"

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้

จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง

จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 พระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" สืบมาจนบัดนี้

พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิกผสมสถาปัตยกรรมจีน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปหล่อโลหะสำริดและทองเหลืองที่ใช้สำหรับตกแต่งห้องต่างๆ ในพระที่นั่ง และเครื่องกระเบื้องของจีน ญี่ปุ่น และยุโรป เฉพาะส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวัน

 

ขอบคุณ วิกิพีเดีย

สิริสวัสดิ์ศุกรวาร สิริมานรมเยศนะคะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
vinitvadee วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

6

ขอบพระคุณเรื่องต่อเนื่องค่ะ
อิ่มใจ สุขใจ
ยังฟังเพลงต่ออยูเลยค่ะ ...คิดถึงฉันบ้างรึเปล่า...คิดถึงบ้าน คิดถึงฉัน แม้ในความฝัน...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
vinitvadee วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

พี่ตุ้มขา

สะพานปลาชะอำยามอรุณ แสนงาม
ยามมองสุริยาเยี่ยมภพ มันสงบในใจสุดๆ เลยนะคะ
บางคนอาจจะเห็น มัดกล้าม หนุ่มนาเกลืองาม

ผ้าแพรหลากสีสันรับขวัญแม่ย่านางเรือ แห่งเมืองนาเกลือนี้ จ้านนัก

ว่าวสารพัดรูปแบบคราแข่งขันกันส่งให้สุดสูง น่าตื่นใจค่ะ
วัดใหญ่ในเมืองพริบพรี มีที่ให้พาเพื่อนเมืองเทศชมตั้งแต่เรียนแล้วค่ะ

ลั่นทมดอกเดี่ยว ดอกเดียวโดดโดด งามแท้
ตะวันเจียนพลบจบที่แก่งกระจาน งามนัก
จดจ่อใจด้วยประจักษ์ว่าพะเนินทุ่งยามอรุณ...แสนงาม

คุ้นเคยมากเลยค่ะ เอนทรี่นี้ ราวกับได้รำลึกความหลังครั้งยังเด็กน้อย

ขอบพระคุณที่กรุณาแนะนำให้มาชมถิ่นงามด้วยภาพที่งดงามยิ่ง มีหญิงเสียงสวยคลอตลอด ยอดเยี่ยมมากค่ะ ขอก็อปคอมเมนท์นี้ไปฝันต่อที่บ้านด้วยนะคะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 6 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 15.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

แม่มดรู้จักคุณจงเมธ คุณวลัย เจ้าของโรงแรมเมธาวลัยค่ะ
ครอบครัวนี้เป็นชาวราชบุรี สนิทกับป้า ลุงและพี่ๆที่ราชบุรีมาก
คุณจงเมธ ป้ากับลุงเสียชีวิตไปแล้วค่ะ แต่คุณวลัยยังแข็งแรงนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

3

พี่ตุ้มขา

"พระนครคีรีอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะ"

คนเขียน คงเพลิน เชิญชมท่องเที่ยวนะคะ

ชะอำกับหัวหิน
ชื่อแรก ฟังแล้ว เหมือน บ้านนอก ไม่เจริญเท่า
แต่ตอนเด็กๆ ขี่จักรยานสามสี่คนช่วยกันปั่น ทำไมมันสนุกนัก
มีที่พักชื่อเหมือนคู่สามีภรรยาเพื่อนพ่อ อาเมธา-อาพัชราวลัย ที่โดนล้อว่าเป็นเจ้าของ

หัวหิน ตอนเด็กๆ เป็นสถานที่โก้หร่าน บางแสนนี่ตกขอบเลยค่ะ

ขอบพระคุณลิงค์ของพี่ตุ้ม น้องจะรีบไปชมค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 4 สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 14.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

2

ท่าน PT คะ

คิดว่าอยู่ อ.หัวหินเหมือนกันค่ะ
ไปหลายครั้งค่ะ มันเป็นทางผ่านไปบ้านเพื่อนพ่อ
ตอนเด็กเป็นนักรียน ม.ปลาย มีกระโดดหอที่นี่
ได้ใบประกาศมีภาพปีกสีเงินด้วยค่ะ

จำได้ค่ะ ท่านPT ยิ้มแป้นทุกภาพเลย
ขอบพระคุณนะคะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 3 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 14.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

พระนครคีรีอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะ

ที่ว่าการอ.ชะอำอยู่ห่างจากที่ว่าการอ.หัวหินเพียง ๒๖ กม.แต่พื้นที่จริงๆนั้นติดกันค่ะ
เนื่องจากหัวหินมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงกว่าชะอำ ธุรกิจทางการท่องเที่ยวจึงชอบโมเมเวลาโฆษณาว่าอยู่หัวหิน
อย่างไรก็ตาม ในแง่ภูมิศาสตร์ หาดชะอำแตกต่างจากหาดหัวหินมาก
หาดชะอำเป็นแอ่งกระทะ อันตรายมากสำหรับเด็กๆหรือคนที่ว่ายน้ำไม่แข็ง แต่หาดหัวหินมีทรายละเอียดเนียนและค่อยๆลาดออกไปในทะเล จึงปลอดภัยกว่า
ขออนุญาตเชิญคุณ gj ไปเที่ยวเพชรบุรีกับพี่แม่มดนะคะ
http://oknation.nationtv.tv/blog/March/2017/02/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 2 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพิ่งทราบข็อมูลที่ถูกต้องจากบล๊อกนี้ว่าอยู่ อ.ชะอำ ก่อนหน้านี้เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าอยู่ อ.หัวหิน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ผมเคยไปที่นั่นสองครั้งแล้ว ชอบความสงบและสะอาดของสถานที่ เข้าไปแล้วเย็นใจเย็นกาย

ชะอำกับหัวหินแทบจะแยกกันไม่ออกว่าพื้นที่ไหนคือชะอำหรือหัวหิน เพราะที่อยู่อาศัย อาคารที่พัก โรงแรมรีสอร์ทชายหาดติดต่อกัน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
vinitvadee วันที่ : 24/11/2017 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณน้าสิงห์ค่ะ _/\_

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]