• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-29
  • จำนวนเรื่อง : 1225
  • จำนวนผู้ชม : 254398
  • ส่ง msg :
  • โหวต 498 คน
ยามเราสรวลสำรวลรื่น โลกก็ชื่นชมผสม
สะอื้นอ้อนอ่อนอารมณ์ ก็จำเศร้าแต่เราเดียว (กฤษณา อโศกสิน) มาคุยกันพลันเบิกบานใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/vinnapatra
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 311 , 10:55:32 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สำรวจฟ้า , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

โดย: โรม บุนนาค
 
 
คู่แฝด กรุงเพฯ – ธนบุรี
 
คู่แฝด กรุงเพฯ – ธนบุรี

กรุงเทพฯและธนบุรี เป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ค่อยออก จังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง พ.ศ.๒๓๑๐ - พ.ศ.๒๓๒๕ ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
 
แต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรี ยังอยู่ภายในเขตคูเมืองของกรุงธนบุรี คือ “คลองคูเมืองเดิม” จากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรี

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรี ทั้งนนทบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ ธัญบุรี และมีนบุรี เป็นมณฑลกรุงเทพมหานคร มีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ ให้จัดระบบการปกครองประเทศ แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัด มี จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรีด้วย  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัด

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน เป็น จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  มีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิม

ต่อมาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่ ๓๓๕ ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้ง
 
คือ ให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน คือ "กรุงเทพมหานคร"
 
ให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการการเมือง แต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรี และให้มีสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง เขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร มีผลให้ กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง  และให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับ
 
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ คน และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีก ๔ คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง และให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครอง เขตละ ๑ คน ถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน ๑๕๐,๐๐๐ คน สามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก ๑ คน

ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๘ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานคร ให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว ส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก ๔ คน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้ง
 
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามา เป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ ๗ คน ซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ถึงแม้กรุงเทพฯและธนบุรีจะรวมกันอย่างแน่นแฟ้นเป็น กรุงเทพมหานคร แล้วก็ตาม แต่ความคิดที่จะให้แยกกลับไปเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็ยังมีเสมอมา

ในปี ๒๕๑๙ พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยขานรับคำเรียกร้องของชาวฝั่งธน ขอแยกตัวออกจากกรุงเทพมหานคร จึงยื่นเสนอเรื่องนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อสภารับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว ก็ถูกรัฐประหารไปในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ร.บ.แยกกรุงเทพฯ-ธนบุรีจึงตกไป
 
ต่อมาในปี ๒๕๒๖ ก็ได้รับคำเรียกร้องจากชาวธนบุรีอีก แต่ก่อนที่จะนำ พ.ร.บ.ฉบับนี้เสนอต่อสภาอีกครั้ง พรรคประชาธิปัตย์จึงทำการสำรวจประชามติ โดยใช้นักศึกษา ๒๐๐ คน สำรวจความเห็นจากประชาชน ๓,๐๐๖ คนจาก ๑๐ อาชีพ ใน ๙ เขตฝั่งธนบุรี
 
ซึ่งนายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรค ได้แถลงผลของการสำรวจประชามติในครั้งนี้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ ว่า ผู้มีความเห็นให้แยก ๑,๒๙๖ คน เป็นร้อยละ ๔๓.๑๖ ผู้ไม่เห็นด้วย ๑,๓๘๖ ราย เป็นร้อยละ ๔๖.๑๑ และ ๓๒๒ ราย หรือร้อยละ ๑๐.๗๑ ไม่ออกความเห็น เมื่อความเห็นออกมาเช่นนี้ แม้จะใกล้เคียงกัน ความคิดแยกกรุงเทพฯ-ธนบุรีจึงตกไปจนบัดนี้

ใครอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ลองเสนอใหม่ดูอีกทีก็ได้
 
 
ขอบคุณ MGR Online
คุณโรม บุนนาค
 
สวัสดิ์สิริศนิวารค่ะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 08/06/2019 เวลา : 14.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ในสมัยแรกๆต่อสู้กันดุเดือดมาก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2019 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]