• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-29
  • จำนวนเรื่อง : 1337
  • จำนวนผู้ชม : 326441
  • ส่ง msg :
  • โหวต 609 คน
ยามเราสรวลสำรวลรื่น โลกก็ชื่นชมผสม
สะอื้นอ้อนอ่อนอารมณ์ ก็จำเศร้าแต่เราเดียว (กฤษณา อโศกสิน) มาคุยกันพลันเบิกบานใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/vinnapatra
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 706 , 07:32:23 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน Chaoying , wullopp และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์
Facebook :Travel @ Manager

 

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
 
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
 

หากใครเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และอยากรู้จักกับความเป็นมาของเมืองนั้นๆ ก็ต้องไปยังแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ และสถานที่ที่แห่งนั้นก็คือ “พิพิธภัณฑ์” ประจำจังหวัด

ครั้งนี้จึงขอชวนมารู้จักกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปลายเล่มขวานของไทยนั่นเอง

“พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส” เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนเมือง แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ประชาชนทั้งในจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง


ห้องโถงภูมิผูกนรา
 
ห้องโถงภูมิผูกนรา
 

ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการถาวร มีพื้นที่จัดแสดง 2 ชั้น รวม 18 ห้อง เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับห้องโถงภูมิผูกนรา เป็นโถงต้อนรับ มีการจัดแสดงประติมากรรม และเรื่องราวสถานที่สำคัญและวัฒนธรรมเด่นของจังหวัดนราธิวาส เป็นการแสดงบรรยากาศการเข้าสู่พื้นที่นิทรรศการ วิทยากรผู้นำชมจะเกริ่นถึงเรื่องเด่นของนราธิวาสก่อนเข้าชมรายละเอียดในส่วนจัดแสดง


จัดแสดงเรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 
จัดแสดงเรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 

ต่อมาเป็นห้องบรรยายสรุป มีการจัดฉายวีดิทัศน์ พร้อมบรรยายสรุป จากนั้นเดินตามทางเพื่อไปยังห้องภูมิแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ห้องนี้เองมีการจัดแสดงเรื่องราวด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ
 
อย่างป่าดิบชื้นกลางหุบเขาโต๊ะโมะและเขาลิโซ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสุไหงโก-ลก ถิ่นกำเนิดของลำห้วยลิโซ อันเป็นสาขาหนึ่งของต้นแม่น้ำสายบุรี เป็นแหล่งแร่ทองคำธรรมชาติ เศษแร่ทองคำที่สึกกร่อนได้ถูกพัดพาไปกับสายน้ำที่ไหลลงมาจากป่า


ข้าวของเครื่องใชในอดีต
 
ข้าวของเครื่องใชในอดีต
 

นอกจากนี้ยังมีการจำลองอุโมงค์เหมือทองโต๊ะโมะ ซึ่งในอดีตได้มีการขุดเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ลึกเข้าไปตามสายแร่ ดำเนินกิจการเหมืองทองคำอย่างเป็นระบบ แต่ก็ต้องปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ.2484 เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลในสมัยนั้นจึงเข้ามาดำเนินการ แต่ประสบปัญหาหลายด้านจึงปิดกิจการลง
 
แม้กิจการเหมืองทองโต๊ะโมะปิดตัวลงนานแล้ว แต่ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ทั้งอุโมงค์หลักและอุโมงค์ย่อย อีกทั้งในสายน้ำที่ไหลลงมาจากหุบเขาโต๊ะโมะ ยังคงเป็นแหล่งที่ชาวบ้านนำเลียงมาร่อนหาแร่ทองคำสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้


มีวิทยากรบรรยายให้ฟัง
 
มีวิทยากรบรรยายให้ฟัง
 

โซนต่อไปจัดเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และประวัติความเป็นมาของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงมีการจำลองบรรยากาศเมือง ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน จัดแสดงบรรยาย บรรยากาศเมืองนราธิวาส และมานั่งพักเหนื่อยพร้อมชมวีดิทัศน์ เรื่อง “นราธิวาส เสน่ห์แห่งด้ามขวาน” ก่อนที่จะไปชมยังห้องต่อไป นั่นก็คือห้องจัดแสดงภาพเก่า จัดแสดงเรื่องราวภาพเก่าที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาส


ห้องจัดแสดงเรื่องราวทางศาสนา
 
ห้องจัดแสดงเรื่องราวทางศาสนา
 

ในส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงเรื่องราวของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนา ที่เข้ามาในจังหวัดนราธิวาส การตั้งถิ่นฐานและชุมชนเก่า ประกอบด้วยชุมชนปากแม่น้ำ ชุมชนกลางหุบที่ราบ ชุมชนในแหล่งทรัพยากร ชุมชนริมแม่น้ำ ชุมชนริมทางรถไฟชุมชนริมทางหลวง และจัดแสดงเรื่องราวทางศาสนา ศาสนสถาน ศาสนบุคคลทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราห์ม-ฮินดู รวมทั้งความเชื่อต่างๆ


คัมภีร์อัลกุรอาน
 
คัมภีร์อัลกุรอาน
 

อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือ ห้องจัดแสดงเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัด เป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด
 
มีส่วนจัดแสดงเรื่องราวถ่ายทอดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระบรมวงศานุวงศ์กับเมืองนราธิวาส


จำลองเรือกอและ เอกลักษณ์ของนราธิวาส
 
จำลองเรือกอและ เอกลักษณ์ของนราธิวาส
 

จากนั้นมาชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนพื้นถิ่นมลายู และสถาปัตยกรรมเด่นของนราธิวาส รวมถึงประเพณี เช่น ชักพระหรือลากพระ รับเจ้าเข้าเมือง ประเพณีแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ “นิกะห์” 
การกวนอาซูรอ ประเพณีลาซัง ประเพณีบุญบั้งไฟ วันตรุษจีน


ลวดลายงดงามของภาชนะอันเป็นเอกลักษณ์
 
ลวดลายงดงามของภาชนะอันเป็นเอกลักษณ์

มีการจำลองเรือกอและลำเล็กให้ชมกัน
 
มีการจำลองเรือกอและลำเล็กให้ชมกัน
 

นอกจากวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นของนราธิวาสแล้ว ยังมีอาหารขึ้นชื่อของชาวนราธิวาสทั้งอาหารคาวหวาน เรื่องราวมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนนราธิวาส เช่น งานช่างฝีมือ เครื่องจักสานย่านลิเภา จัดแสดงผลิตภัณฑ์จักสาน ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านที่น่าสนใจอีกด้วย


เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่น่าสนใจ
 
เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่น่าสนใจ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7351-2207
 
 
 
ขอบคุณ MGR Online - fb Travel @ Manager
 
สิริสวัสดิ์โสรวารค่ะ
 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 21/09/2019 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ คุณหมอวัลลภค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
vinitvadee วันที่ : 21/09/2019 เวลา : 18.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

2

คุณลุงยั้งคิดคะ
หลานก็เห็นว่า นี่คือข่าวดีค่ะ
ขอบพระคุณมากนะคะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
vinitvadee วันที่ : 21/09/2019 เวลา : 18.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

1

ท่าน PT คะ

ขอบพระคุณข้อมูลเพิ่มเติมมากค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 2 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 21/09/2019 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ข่าวจากนราธิวาสตลอดมานั้น มีแต่เรื่องก่อการร้าย

ความคิดเห็นที่ 1 vinitvadee , wullopp และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
สำรวจฟ้า วันที่ : 21/09/2019 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

นราธิวาสเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนลังลาสุกะที่มีประวัติมายาวนานกว่าพันปีมาแล้ว ดินแดนแถบนี้อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมทั้งพุธ ฮินดู และอิสลาม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]