• มองการณ์ใกล้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 63
  • จำนวนผู้ชม : 148183
  • ส่ง msg :
  • โหวต 159 คน
น.ส.มองการณ์ใกล้
ไม่หมกมุ่น....แต่ครุ่นคิด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/visionary
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2552
Posted by มองการณ์ใกล้ , ผู้อ่าน : 1705 , 18:06:33 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่ทราบนะคะ

วันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม 2552

มีประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาส

ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

โอกาสนี้ เครือข่ายภาคประชาชนได้จัดเวทีคู่ขนานรวบรวมข้อเสนอต่อที่ประชุม

เพื่อเสนอผ่านไปถึงการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดินมาร์ค ต้นธันวาคม

มาร่วมฟังและช่วยกันเสนอข้อเรียกร้องนะคะ

----------------------------------- ~*~ -----------------------------------

กำหนดการ  เวที “ลดโลกร้อน ต้องทำอย่างเป็นธรรม”

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดเบญจมพิตร กรุงเทพ

จัดโดย คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม (TCJ)

 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนไทย

............................................................... 

วันที่ 3 ตุลาคม  2552

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
 
09.00-09.30 น.
 §  กล่าวนำการประชุม (10 นาที) โดย เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/ คณะทำงานฯ)

§  ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอน (10 นาที)  โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา (มูลนิธิชีววิถี/ คณะทำงานฯ)

§  พิธีเปิดเวทีประชาชน การแสดง “การต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของชุมชนไม่สิ้นสุด” (10 นาที) โดย กลุ่มยิ้มละมัย
 
09.30-10.30 น.
  ทำไมต้องพูดเรื่องความเป็นธรรมในเวทีโลกร้อน ?

§  สถานการณ์โลกร้อนในประเด็นการเมืองและความเป็นธรรม 

      โดย Larry Lohmann

§  มิติหญิงชายในวิกฤติโลกร้อน

      โดย Tea Soentoro หรือผู้แทน, NGO Forum on ADB

§  หนี้นิเวศน์ : ความไม่เป็นธรรมมิติการเงินการคลังเรื่องโลกร้อน

       โดย Lidy Nacpil, Jubilee South/APMDD

ดำเนินรายการโดย  จักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนาและคณะทำงาน ฯ
 
10.30-11.00 น. อาหารว่าง
 
11.00-13.00 น.
  ความไม่เป็นธรรมของการลดโลกร้อนภาคพลังงานและอุตสาหกรรมไทย

§  โรงไฟฟ้าถ่านหิน

โดย คุณมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ อำเภอแม่เมาะ ลำปาง

§  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โดย คุณสันติ โชคชัยชำนาญกิจ กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต

§  โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิพากษ์กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

โดย คุณวนัน เพิ่มพิบูลย์  มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ

§  โรงไฟฟ้าเขื่อน

โดย แม่สมปอง  เวียงจันทร์ สมัชชาคนจน

§  โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และแผนพัฒนาภาคใต้

โดย คุณสุพจน์ ส่งเสียง กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

§  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ไทยจะปล่อยจากแผนโครงการเหล่านี้

      โดย ดร.อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการโดย คุณเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง  มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ

 
 
13.00-14.00 น. อาหารกลางวัน
 
14.00-15.00 น. ลดโลกร้อนให้เป็นธรรม..ทางเลือก

§  ทางเลือกการพัฒนาอุตสาหกรรม  โดย  ศยามล ไกรยูรวงศ์ (โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา)

§  แผนพัฒนาพลังงาน  โดย ศุภกิจ  นันทะวรการ  (สถาบันวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ)

§  พลังงานทางเลือกระดับชุมชน  โดย  ผู้ใหญ่บ้านเสมือน จาทอง

ดำเนินรายการโดย  คุณวนัน เพิ่มพิบูล มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ
 
15.00-18.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ และวัฒนธรรม และนิทรรศการ
 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2552

09.00-09.30 น.  ศาลจำลองคดีค่าเสียหายโลกร้อน

โดย  เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด    
 
 
09.30-11.00 น.
  REDDเหยียบซ้ำคนรักษาดินป่าไทย ..ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกลดโลกร้อน 2

§  พรพนา ก๊วยเจริญ (มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ/คณะทำงานฯ)   

§  พฤ โอ่โดเชา  (เครือข่ายชนเผ่า)

§  สะอาด กุลชาติ  (เครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดสุรินทร์)

§  บุญ แซ่จุ่ง (เครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย)

§  อุบล อยู่หว้า (เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก)

ดำเนินรายการโดย ศยามล ไกรยูรวงศ์   
 

  
11.00-11.30 น.  อาหารว่าง
 
 
11.30-13.00 น. กระหน่ำชาวนายันชาวเลไทย..ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกการปรับตัวโลกร้อน

§   ข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปรับตัว เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

§   สุภาพร พรรณราย  ตัวแทนประมงพื้นบ้านภาคใต้

§    ตัวแทน  คนหาปลาแม่น้ำโขง

§   ทองสา จวนสาง  เกษตรกรจากจังหวัดยโสธร

ดำเนินรายการ  วนัน เพิ่มพิบูลย์ มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ
 
 
13.00-14.00 น. อาหารกลางวัน
 
 
14.00-15.30 น. เวทีสาธารณะ “ลดโลกร้อนให้เป็นธรรม..ทำได้จริง ?”

1. การลดโลกร้อนต้องเป็นธรรมกับเรา

    โดย  สุรีรัตน์  แต้ชูตระกูล  ตัวแทนเครือข่ายองค์กรประชาชนไทย

2. ข้อเสนอการพัฒนาไทยที่ช่วยลดโลกร้อนและมีความเป็นธรรม

    โดย  จักรชัย  โฉมทองดี ตัวแทนคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม

3. ความเป็นไปได้ของการลดโลกร้อนอย่างเป็นธรรม..มุมมองหน่วยงานรัฐ

    โดย ผู้แทนสผ. กระทรวงทรัพยากรฯ

4. ลดโลกร้อนอย่างเป็นธรรมมุมมองจากนักวิชาการ 

    โดย 

ดำเนินรายการโดย     ทีวีไทย
 
 
15.30-15.45 น. สรุปประมวลภาพรวมของเวทีไทย  โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา ตัวแทนคณะทำงาน ฯ
 
 
15.45-16.15 น. อ่านคำแถลงท่าทีภาคประชาชนไทย 
 
 
16.15-18.00 น. เตรียมการเดินขบวนรณรงค์
 
 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
OXYGEN2 วันที่ : 02/09/2011 เวลา : 19.04 น.
http://www.oxygen2.me/ความคิดเห็นที่ 9 (0)
su.63 วันที่ : 13/02/2010 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/su
ไทบ้านพระเสาร์


happy chinese New year and happy Valentine's day

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ไทบ้าน วันที่ : 10/01/2010 เวลา : 12.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaibaan
อีสานมั่นคง เมืองไทยมั่นคง OKnature 

สวัสดีปีใหม่ครับ
ฝากประเด็นชุมชนแม่สอย
http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2009/12/01/entry-1 ไว้ช่วยกันคิด
และหาทางออกร่วมกันครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
tuty วันที่ : 31/12/2009 เวลา : 19.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tuty


สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
su.63 วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 10.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/su
ไทบ้านพระเสาร์


โชคดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สายสืบภาคประชาชน วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anti-Corruption


เมื่อไหร่อเมริกาจะยอมเลิกใช้สาร CFC

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เมธา วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 13.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

ทำไมล่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
su.63 วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/su
ไทบ้านพระเสาร์

แวะเอาบุญมาฝาก

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เมธา วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

สบายดีไหม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
red_ant วันที่ : 19/10/2009 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/captant
 Iไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา...ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปI

เป็นเรื่องที่ดีที่เราช่วยกันครับเรื่องโลกร้อน
อย่าลืมให้ประเทศยักษ์ใหญ่ตัวการโลกร้อนตัวจริงมีส่วนด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]