• นายชำดอก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chamdok@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 273
  • จำนวนผู้ชม : 1998236
  • ส่ง msg :
  • โหวต 520 คน
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล กลยุทธ์ เทคนิค ข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลไทย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/volleyball
วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2553
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 8457 , 11:41:16 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การป้องกันหรือการเล่นเกมรับในกีฬาวอลเลย์บอลนั้นประกอบไปด้วย การสกัดกั้นและการตั้งรับ เป็นยุทธวิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน ทีมที่มีเกมรับที่ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในการแข่งขันสูง ในการแข่งขันประเภททีมหญิงเรามักพบว่าทีมที่มีเกมรับดีเหนียวแน่น มักจะได้รับชัยชนะส่วนประเภททีมชายที่มีการรุกการตบบอลที่รุนแรง การสกัดกั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่จะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามเกมรับที่ดีต้องประกอบด้....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2553
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 9416 , 13:48:07 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การสอนวอลเลย์บอลให้กับเด็กที่ฝึกหัดเล่นใหม่ในช่วงอายุระหว่าง 8-14 ปี เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลและวงการวอลเลย์บอลไทยในอนาคต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกในระดับโรงเรียนประถมถึงมัธยมต้น ซึ่งผู้ฝึกสอนหรือคุณครูในระดับนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างหลักของวงการวอลเลย์บอลไทยการฝึกวอลเลย์บอลในระดับเด็กเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับคุณครูในระดับนี้ มีองค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างที่มีความสำคั....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 7329 , 15:39:44 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้พยายามพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในประเทศ  ให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดีจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ  ตลอดจนพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกด้าน  ในการประกอบกิจกรรมทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพอย่างมีมาตรฐาน  โดยใช้กลไกความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเป็นกระบวนการ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 6526 , 11:10:51 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทบาทสำคัญของผู้ฝึกสอนอย่างหนึ่งคือการพัฒนาเทคนิคของผู้เล่น การพัฒนานั้นควรได้จากการวิเคราะห์ และวิธีการพัฒนาที่เป็นระบบจึงจะทำให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นผู้ฝึกสอนควรจะเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ขั้นตอนการพัฒนาเทคนิคของนักวอลเล่ย์บอลกิจกรรมและข้อกำหนดแต่ละขั้นตอนบทบาทของผู้ฝึกสอนในแต่ละขั้นตอนประสิทธิภาพทางเทคนิคของนักกีฬาจะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเหมือนกับนักดนตรี หรือช่างฝีมือ ความชำนาญ   เทคนิคที่มี....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2552
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 3707 , 15:19:18 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามนโยบายการบริหารราชการแบบใหม่ของรัฐบาล  จึงได้นำเอากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีการกำหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรและสอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกและ  นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเชิงรุก  ภายใต้บทบาทหน้าที่ของสมาคมฯที่เป็นองค์กรเอกชน....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2552
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 3964 , 14:56:10 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการตลอดจนพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกด้านในการประกอบกิจกรรมทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพอย่างมีมาตรฐานโดยใช้กลไกความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล,นักนักกีฬาและบุคลาก....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2552
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 3789 , 11:53:42 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนั้นมีประโยชน์สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลแต่ละอย่างจะแสดงถึงศักยภาพของนักกีฬาและทีมที่แสดงออกในสนามขณะแข่งขัน มีส่วนช่วยให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬานำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับการเล่นในนัดต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ยังสามารถดูการวางตำแหน่งของคู่แข่ง เพื่อเตรียมวางแผนสำหรับการเล่นกับทีมนั้นได้ด้วยVIS หรือ Volleyball Information System เป็นข้อมูลสถิติการเล่นของผู....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552
Posted by นายชำดอก , ผู้อ่าน : 3608 , 12:30:22 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในตอนที่ 2 ผมนำเสนอลักษณะเฉพาะในการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลทีมหญิง ในเรื่องของการเซต การตบทำคะแนน และการสกัดกั้น ซึ่งทักษะการตบและการสกัดกั้นนั้น เป็นทักษะที่ใช้ทำคะแนน Scoring skill สำหรับตอนนี้เป็นเรื่องสมรรถภาพร่างกายและการเตรียมการฝึกซ้อมซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของลักษณะเฉพาะการฝึกซ้อมทีมหญิง5. การฝึกสมรรถภาพร่างกายสมรรถภาพร่างกายเป็นพื้นฐานสำหรับโปรแกรมการฝึกทั้งหมด หากไม่มีการสร้างสมรรถภาพร่างกายแล้ว จะเป....

อ่านต่อ


/4
Serve Reception

การรับลูกเสริฟที่ลอยต่ำ

View All
<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


เรื่องวอลเลย์บอลที่คุณสนใจอยากอ่านมากที่สุด
เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอล
598 คน
แบบฝึกวอลเลย์บอล
302 คน
ข่าววงการวอลเลย์บอล
109 คน
สาระน่ารู้ทั่วไป
61 คน
ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทย
819 คน

  โหวต 1889 คน