• ศุภศรุต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jeabvoranai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 2517418
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1574 คน
วรณัย พงศาชลากร
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550
Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 13768 , 13:10:13 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            “เที่ยวเมืองพระร่วง” จัดได้ว่าเป็นงานศึกษาโบราณคดีเล่มแรกของประเทศไทย เพราะเกิดขึ้นจาก "ความตั้งพระทัย" ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร ในครั้งเดินทางเสด็จประพาสหัวเมืองเหนือของสยาม ในเขตอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สวรรคโลก สุโขทัยและพิษณุโลก เมื่อต้นปี พ.ศ. 2450  หรือราว 100 ปีที่แล้วพอดี

.

        หลังจากเดินทางท่องเที่ยวและสำรวจอารยธรรมโบราณมานานกว่า 2 เดือน เมื่อเสด็จนิวัตพระนคร พระองค์ได้ทรงจัดให้พิมพ์หนังสือเผยแพร่การค้นคว้าของพระองค์ อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับโบราณสถานของเมืองที่ทรงไปเยือนลงในชื่อเรื่อง "เที่ยวเมืองพระร่วง" ในปีถัดมา

.

         ทรงมีพระราชประสงค์อย่างหนักแน่นว่า “ หวังจะให้เป็นหนทางที่ผู้ชำนาญในโบราณคดีจะได้มีโอกาสพิจารณา และสันนิษฐานข้อความเกี่ยวข้องด้วยเมืองสุโขทัย สวรรคตโลกและกำแพงเพชร ”

.

        และทรงมีพระราชปรารถว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่ยกหนังสือนี้เปนตำรับตำราอย่างใด เลยประสงค์แต่จะตั้งโครงพอเปนรูปไว้ทีหนึ่ง เพื่อผู้ที่มีความรู้และพอใจในการตรวจค้นโบราณคดีต่าง ๆ จะได้ตกแต่งแต้มให้เปนรูปอันงดงามดีขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าแม้ผู้ที่อ่านจะมีความเห็นไม่ตรงกับข้าพเจ้า ๆ จะไม่รู้สึกเสียใจเลย แต่ตรงกันข้าม ถ้าแม้ท่านผู้ใดมีความเห็นไม่ตรงกับข้าพเจ้าในข้อใด บอกชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบจะมีความยินดีและขอบคุณเปนอันมาก แลข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีก” 

.

          ด้วยสมเด็จพระบรม ฯ เจ้าฟ้าวชิราวุธ (ในเวลานั้น) ทรงถือพระองค์เป็นนักวิชาการแบบโลกตะวัน ด้วยทรงได้รับการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์สมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงทรงมีความภาคภูมิพระทัยในการสร้างสรรค์ค์งานค้นคว้า “เที่ยวเมืองพระร่วง” ของพระองค์ ซึ่งหลายครั้งพระองค์ก็ได้ใช้งานค้นคว้านี้อบรมราษฎรที่ไปเยือนเมืองโบราณว่า    

.

           “ บางคนถึงกับเปล่งอุทานวาจาว่าเมืองเก่านั้นจะไปดูอะไรป่านนี้ จนปรักหักพังเสียหมดแล้ว เพราะคนเรามีความคิดเช่นนี้ เรื่องราวของชาติจึงได้สูญเร็วนัก ชาวเราไม่รู้สึกลอายแก่ชาติอื่น ๆ เขาบ้างเลย น่าจะประสงค์ที่จะอวดว่าเราเปนชาติที่แก่กลับอาจจะลืมความแก่ของชาติเสีย อยากแต่จะตั้งหนึ่งใหม่ เริ่มด้วยสมัยที่รู้สึกว่าเดินไปสู่ทางจำเริญอย่างแบบยุโรปแล้วเท่านั้น ข้อที่ประสงค์เช่นนี้เพราะประสงค์จะให้ชาวยุโรปนิยมว่าชาติไทยไม่เคยเป็นชาติ "ป่า" เลย พอเกิดขึ้นก็จำเริญเทียมหน้าเพื่อนทีเดียว ข้อนี้เป็นข้อที่เข้าใจผิดโดยแท้ ชาวยุโรปไม่นับถือของใหม่ทั้งชาติใหม่ นิยมในของโบราณและชาติที่โบราณมากกว่าทั้งนั้น ในหมู่เมืองในประเทศยุโรปเองแข่งกันอยู่เสมอว่าชาติไหนจะค้นคว้าเรื่องราวของชาติได้นานไปกว่ากัน”

.

       ทรงมุ่งหวังพระทัยอย่างแน่วแน่ว่า “จะทำให้คนไทยรู้สึกขึ้นมาบ้างว่า ชาติไทยเราไม่ใช่ชาติใหม่และไม่ใช่ชาติที่เปนคนป่า ฤาที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า “อันซิวิไลซ์” ชาติไทยเราได้จำเริญรุ่งเรืองมานานแล้ว”

.

      ความตั้งพระทัยในการสร้าง "อารยธรรม" ให้กับชาวไทย จนเป็นที่มาของงานพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วง จึงถือเป็น"ต้นแบบ" การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดี และมานุษยวิทยาของประเทศไทยในยุคแรกครับ

.

       ถึงแม้ว่าหลักฐานและข้อมูลที่พระองค์ใช้ในการศึกษา อ้างอิงนั้น เชื่อกันในปัจจุบันว่า อาจจะมี "ปัญหา" เพราะทรงใช้คำแปลของ "ศิลาจารึกหลักต่าง ๆ " ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ วริยาลงกรณ์ เป็นแม่แบบในการคิดวาง "โครงเรื่อง" ของพระองค์เกือบทั้งหมด เป็นแผนที่ในการเดินทางไปสู่เมืองสุโขทัย รวมทั้งพระราชวินิจฉัย ทั้งที่เห็นตามและขัดแย้ง ซึ่งล้วนเกิดจากการสอบถามผู้คนและข้าราชการที่เข้าไปอยู่ในยุคหลัง รวมทั้งยังทรงหยิบยืมเรื่องราวในพงศาวดารเหนือที่พระองค์ไม่เชื่อถือเพราะเป็นนิทานกึ่งตำนานมากกว่าข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์มาร่วมใช้ในงาน”เที่ยวเมืองพระร่วง” ด้วย

.

       “ปัญหา” ที่กล่าวถึง ก็คือ ปัญหาของการกำหนดอายุ ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และรูปแบบศิลปะที่ "อาจจะ" มีการลักหลั่น สับเวลา สลับที่ทางกัน และ"อาจจะ" ไม่ใช่ "สุโขทัย" ในความรู้สึกรับรู้ของเราในปัจจุบัน

        และด้วยเพราะงานศึกษาค้นคว้าในยุคต่อ ๆ มา ทั้งของเสด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยอร์ช เซเดส์ และผู้อวุโสอีกมากมายในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา ต่างก็ยังใช่งานพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงเป็น "โครงร่าง" สำคัญ ในการศึกษา สรุปและวินิจฉัยยุคสมัย อายุและศิลปะของสุโขทัยและศิลปะที่คล้ายคลึงกันตลอดมา

.

        จึงกลายเป็นการตอกย้ำ ผลิตซ้ำและยึดติดประวัติศาสตร์ของสุโขทัยให้อยู่กับที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ให้ประวัติศาสตร์สุโขทัยสวยงามจากพ่อขุนรามคำแหงผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทยต่อเนื่องมาสู่ "ชาติไทย" อันยิ่งใหญ่เท่านั้น

.

      จนเกิดคำถามว่า ประวัติศาสตร์ไทย จำเป็นต้องเริ่มต้นจาก “เที่ยวเมืองพระร่วง”เสมอไปหรือไม่ เราใช้งานศึกษาของพระองค์ถูกต้องหรือเปล่า หรือ เรามีสิทธิโต้แย้งงานศึกษาของพระองค์ได้หรือไม่?

.

        ทุกคนทำได้ครับ เพราะพระองค์ได้ให้คำตอบไว้นานแล้ว แต่ก็อย่าลืมชี้แจงให้พระองค์ทราบในความคิดเห็นของท่านด้วย!!!

.

        ข้อสังเกตของนักวิชาการรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดกระแสความขัดแย้งในสังคมประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างรุนแรงในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เช่นกรณี สุโขทัยไม่ใช่เมืองหลวงแห่งแรกของไทย, พ่อขุนรามไม่เคยไปเมืองจีน, ศิลาจารึกหลักที่ 1 สมบูรณ์แบบเกินไปหรือเปล่า, ลอยกระทงและนางนพมาศ ไตรภูมิพระร่วงพญาลิไทแต่งจริงหรือ, พระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึก พบที่ไหนกันแน่ ไม่ใช่ที่เนินปราสาทอย่างที่รู้กันอยู่, กำแพงตรีบูรวงนอกของเมืองสุโขทัยที่วัดได้ตามจารึก 3,400 วานั้น ขุดตรวจสอบแล้วสร้างในสมัยอยุธยา แล้วตรีบูรในจารึกคืออะไร, พระพุทธรูปปางลีลาศิลปะคลาสลิคสุโขทัยที่คนไทยปัจจุบันภาคภูมิใจนักหนา อาจจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางลงมาแล้ว, เครื่องถ้วย “สังโลก” คือถ้วยชามที่ผลิตที่เมืองสังฆโลก รุ่งเรืองในสมัยอยุธยาถึงตอนปลายไม่ใช่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ,ชื่อของ”ศรีสัชนาลัย”เป็นชื่อในตำนานพงศาวดารเหนือ ชื่อจริงของเมืองศรีสัชนาลัยคือเมืองสวรรคโลกหรือสงฆโลก โลกแห่งพระสงฆ์ แล้วทำไมไปเอาชื่อมาสวมเมือง, พระสงฆ์เป็นผู้ผลิตเครื่องถ้วยสังฆโลก, เจดีย์สถูปสถานและศาสนสถาน ในศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรและสุโขทัย ส่วนใหญ่มาสร้างในสมัยที่อยุธยาเป็นราชธานีแล้ว และอีกมากมายหลายคำถาม

.

       "ปุจฉา" ทั้งหลายนี้เกิดขึ้นจากการสงสัย คำถามและความพยายามในการย้อนอดีตการศึกษาค้นคว้าหรือ "ระเบียบวิธีวิจัย" ของพระองค์ ซึ่งก็ได้ทรงเปิดกว้างเอาไว้ แต่ก็มี "นักวิชาการ" ที่ใช้งานของพระองค์ก่อนหน้า กลับไม่ใจกว้างพอเท่ากับงานของพระองค์ 

. 

       การศึกษาค้นคว้าของสมเด็จพระบรม ฯ  ถึงแม้จะทรงใช้ศิลาจารึกเป็นแผนที่ จนก่อให้เกิดชื่อใหม่ตามจารึกไปใส่ให้กับโบราณสถานที่รกร้างในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย(สวรรคโลก) พระองค์ก็ยังมีพระราชวินิจฉัยเชิงวิทยาศาสตร์ เช่นการวิเคราะห์โบราณสถานที่น่าจะเก่าใหม่ตามสภาพธรรมชาติ เพราะโบราณสถานในเขตร้อน ถ้าปล่อยทิ้งรกร้างไว้ไม่ดูแลก็จะเสื่อมโทรมเร็วกว่าโบราณสถานที่อยู่ในเขตหนาว ถ้าโบราณสถานถูกละทิ้ง ธรรมชาติก็จะเข้ามาควบคุมและวัชพืชก็จะปกคลุมทันที ในช่วงฤดูร้อนโบราณสถานจะถูกไฟป่าเผาไหม้ซึ่งทำให้ไม้ที่พยุงหลังคาไหม้และทำให้เครื่องบนพังลงมาพร้อมทั้งล้มทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างใต้ลง ในประเทศไทยการทำลายทางธรรมชาติยังเบากว่าการทำลายโดยมนุษย์

.

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ทรงพระราชทานเหตุผลว่า “เป็นเพราะความโลภและความหลง 2 ประการ ที่ทำให้คนลืมทั้งชาติและศาสนาได้ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมของไทยเมื่อมีการฝังทรัพย์สินไว้ในกรุพระเจดีย์ หรือใต้ฐานพระประธานในวิหารหรืออุโบสถ ก็จะมีพวกขโมยเริ่มขุดทรัพย์สินทันทีที่อาคารนั้นถูกละทิ้ง”

.

         ถึงแม้ในสมัยสุโขทัยเอง ก็มีหลักฐานจากจารึกหลักที่ 2 กล่าวถึงการขุดหาทอง ในพระเจดีย์ใหญ่ที่มีภาพชาดกพระเจ้า 500 พระชาติประดับอยู่ ซึ่งน่าจะถูกย้ายมาไว้ที่อุโมงค์วัดศรีชุมในเวลาต่อมา  

.

        นอกจากทอง ขโมยยังมองหาเครื่องรางของขลัง ซึ่งผู้ที่ได้ครอบครองจะมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยป้องกันอันตรายและนำความโชคดีมาสู่เจ้าของ พระวิเชียรปราการได้ทูล สมเด็จพระบรม ฯ ว่า พวกขโมยเหล่านี้รู้ดีทีเดียวถึงตำแหน่งที่ตั้งของกรุในเจดีย์แต่ละแบบ ดังนั้นพวกขโมยจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหา พระวิเชียรปราการได้เล่าถึงวิธีการอันชาญฉลาดที่ทำให้พระเจดีย์พังลงมา ก็คือเอาหวายผูกโยงยอดพระเจดีย์ไปผูกติดกับยอดไม้ พอพังต้นไม้ล้ม พระเจดีย์ก็โค่นพังไปด้วย

.

        ก็เล่าเรื่องปูพื้นที่มาของเรื่อง "เที่ยวเมืองพระร่วง" ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาให้เพื่อนชาว OKnation ได้รับรู้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ผมก็ขออนุญาตนำภาพเก่าในครั้งเสด็จประพาสคราวนั้นมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จากภาพโบราณ โดยนำพระวินิจฉัยของพระองค์มาสรุปและใช้คำอธิบายใหม่บางส่วนเพื่อความเข้าใจในปัจจุบันครับ

.

       ภาพถ่ายทั้งหมดนี้ ผมปรับปรุงจากภาพประกอบในหนังสือ “ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง” ของอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ 2545 ครับ ซึ่งบางภาพอาจจะไม่ใช่ภาพในคราวเสด็จ ก็จะนำมาใช้ประกอบเรื่องด้วย

.

.

         ภาพแรกเป็นภาพ "นักเลงโบราณคดี"  ผู้กำลัง "สืบสวนของบุราณ" ในสไตล์นักสืบผู้โด่งดังในอังกฤษ “เชอร์ลอคโฮมส์” ( Sherlock Holmes) ภาพนี้ถ่ายในปี 2451 หลังจากการเสด็จกลับจาก "เที่ยวเมืองพระร่วง" มีโบราณวัตถุร่วมเข้าฉาก เป็นมกรสังคโลกวางอยู่บนโต๊ะและบัวดินเผาวางอยู่บนพื้น

.

.    

           ภาพนี้ ผมตั้งชื่อเองว่า “นี่แน่ะเจ้าขอมดำดิน” เป็นภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ในวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มาของแรงบันดาลในการพระราชนิพนธ์นิทานโบราณคดีเรื่อง “พระร่วงกับขอมดำดิน” ซึ่งรูปขอมศิลาแลงนี้ก็ถูกชาวบ้านกะเทาะจนเกือบหมด เพราะเชื่อว่ารักษาโรคได้ดี มีร่องรอยการสร้างวิหารขนาดเล็กครอบไว้ในช่วง 100 ปีที่แล้ว ทางข้างซ้ายของเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุครับ

.

.

         ภาพ วัดใหม่ อยู่ด้านหน้าสุดของถนนเข้าเมืองสุโขทัยเก่าตามเส้นทางปัจจุบัน ทรงสันนิษฐานว่า “พอแลเห็นน่าต่างก็เดาว่าเปนชิ้นใหม่” วัดนี้สร้างในสมัยหลังอยุธยาตอนกลาง มีพระปรางค์ขนาดเล็กตรงมุขตะวันตกและทำฐานเป็นแข้งสิงห์ ดูภาพแล้วเหมือนวัดเก่าแก่อยู่ในป่าไหมครับ แต่วัดร้างแค่ 30 – 40  ปี ก็มีสภาพแบบนี้ได้แล้ว

.

.

       “ศาลตาผาแดง” ทรงวินิจฉัยว่าเป็นศาลเทพารักษ์ ซึ่งต้องเป็นที่นับถือในกรุงสุโขทัยโบราณ เพราะฝีมือการก่อสร้างปราณีต ทรงพระราชทานนามว่า "ศาลพระเสื้อเมือง" แต่กรมศิลปากรตั้งตามชื่อที่ชาวบ้านเรียกตาผ้าแดง ครับ ภายหลังมีการขุดพบเทวรูปเทพเจ้าในศิลปะแบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ 17 ตรงกับที่พระองค์สันนิษฐานไว้

.

.        

        จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ได้เสด็จไปที่วัดร้างอีกแห่งหนึ่ง เรียกกันว่าวัดใหญ่หรือวัดมหาธาตุ ทรงฉายพระรูปคู่กับเจดีย์ประธาน ซึ่ง “ทำเปนยอดปรางค์ชะลูดเรียวงามดีและแปลกไนยตานักหนา” ในสมัยนั้นยังไม่มีรู้จักชื่อเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์ที่เอามาใช้เรียกกันในปัจจุบันเลยครับ พระองค์เชื่อว่า "พระศากยมุนี" พระประธานในวัดสุทัศนเทพวนาราม ที่กรุงเทพ ฯ ที่ถูกอัญเชิญไปในสมัยรัชกาลที่ 1 เดิมก็คือพระประธานของวิหารหลวงวัดมหาธาตุนี้เอง

.

.

          ภาพ พระอัฐฐารศยืน สูง 18 ศอก ในวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่ถูกกล่าวถึงในจารึกหลักที่ 1 “กลางเมืองศุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรุปทอง มีพระอฐฐารศ มีพระพุทธรุป มีพระพุทธรูปอนนใหญ่ มีพระพุทธรูปอนนราม มีพิหารอนนใหญ่ มีพิหารอนนราม” จึงทรงมีพระวินิจฉัยตามคำแปลของจารึกกำหนดให้วัดมหาธาตุมีอายุในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งก็ "อาจจะ" ไม่ใช่ทั้งหมด !!! 

.

.

         ปูนปั้นที่วัดมหาธาตุสุโขทัย เป็นรูปของพระพุทธรูปปางลีลาในซุ้มมกรยอดเกียรติมุข หน้าบันเป็นเรื่องพุทธประวัติ ทุกสถูปทรงปราสาทประจำทิศ 4 มุม รอบพระมหาธาตุสุโขทัย ในสมัยนั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่มากครับ แต่เมื่อเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน กลับถูกลักลอบทำลายทั้งจากการร่วงหล่นตามธรรมชาติและการกะเทาะออกไปสะสมเป็นศิลปะ

.

         วัดศรีสวาย ทรงมีรับสั่งว่าน่าชมมาก เพราะเหมือนกับปรางค์สามยอดที่ลพบุรี ทรงเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า ด้วยทรงพบซากของเสาไม้คู่ในปรางค์ และทรงพบแผ่นศิลารูปพระอิศวรจึงทรงมีพระวินิจฉัยว่า วัดศรีสวายครั้งหนึ่งเคยเป็นโบสถ์พราหมณ์ ซึ่งในภายหลังมีการขุดค้นพบทับหลังในศิลปะแบบเขมรรูปนารายณ์บรรทมสินทธุ์ และพบรูปเคารพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงเชื่อได้ตามพระวินิจฉัยว่า วัดศรีสวายเคยเป็นศาสนสถานในลัทธิพราหมณ์-ฮินดู ก่อนแปลงมาเป็นลัทธิวัชรยานและเถรวาทในเวลาต่อมาครับ

.

.

        วัดพระบาทน้อย เป็นวัดที่พระองค์แนะนำให้ควรไปชมเป็นอย่างมาก ทรงเชื่อว่าเป็นวัดสำคัญของพ่อขุนรามคำแหง ชาวบ้านในย่านเมืองเก่าก็ยังคงขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท ให้เห็นในช่วงการเสด็จประพาส บนเขาพระบาทน้อยมีเจดีย์ทรง"จอมแห" มีมุข 4 ด้าน ใกล้เคียงกันมีฐานของพระเจดีย์แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ทรงพระราชทานเหตุผลต่อการพังทลายของพระเจดีย์ใหญ่นี้ว่า เป็นความโลภของมนุษย์ที่มีการขโมยและค้นหาทรัพย์สินมีค่าที่บรรจุไว้ในเจดีย์ “ถ้าคนเหล่านั้นได้ใช้ความเพียรพยายามและกำลังกายที่ได้ใช้ทำลายโบราณวัตถุนั้นในทางที่ดีที่ควรแล้ว บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองหาน้อยไม่”

.

.

        วัดสะพานหิน ทรงฉายพระรูปคู่ด้วยกับพระอัฐฐารศยืน ซึ่งพระองค์ตั้งชื่อวัดให้ใหม่ตามศิลาจารึกที่กล่าว่า " ทางทิศตะวันตกของศุโขทัยเป็นอรญญิก ...ในกลางอรญญิกมีพิหารอนนหนึ่งมนนใหญ่สูงงามนัก มีพระอัฐฐารศอนนหนึ่งลุกยืน"    

.

        ที่ วัดศรีชุม ในสมัยการเสด็จประพาส ยังมีโครงสร้างหลังคาไม้ และเครื่องบนหลังคาไม้ตกหล่นกองอยู่ที่พื้น เป็นหลักฐานสำคัญแสดงให้เห็นว่า สุโขทัยเพิ่งร้างไปได้ไม่นานนี้เองครับ ไม่ใช่ร้างไปตั้งแต่มีกรุงศรีอยุธยาตามที่เข้าใจกัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ทรงปืนขึ้นไปด้านบานสุดของผนังมณฑปตามอุโมงค์ ทรงพบหลุมเสาขนาดใหญ่ ทั้ง 4 มุม จึงทรงเชื่อว่า หลังคาด้านบนของมณฑปวัดศรีชุมน่าจะเป็นหลังคาไม้ มีหน้าบัน หน้าจั่ว มุมด้วยกระเบื้อง  

.       

.

          พระอัจนะก็อยู่ในสภาพพังทลาย ไม่มีเค้าหน้าเดิม ก่อนที่จะมีการบูรณะทั้งองค์พระขึ้นมาใหม่ในปี 2510 อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน        

.

.  

        ทรงพบฐานศิวลึงค์ทำด้วยศิลาแลงที่ วัดพระพายหลวง  จึงทรงมีพระวินิจฉัยว่าวัดพระพายหลวงควรเป็นโบสถ์พราหมณ์มาก่อนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นวัดในพุทธศาสนา ทรงประทับใจกับลายปูนปั้นที่ประดับปรางค์ที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งองค์ จึงทรงถ่ายภาพมาลงในหนังสือเพื่อ "เป็นพยานว่าลวดลายงามเพียงไร" เป็นภาพของพุทธประวัติพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ครับ

.

.

         วัดพระพายหลวง สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบนครวัด ก่อนจะมาแปลงเป็นสุคตาลัยประจำอโรคยศาลา ในพุทธศตวรรษที่ 18 ในลัทธิวัชรยานบายน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อนจะถูกดัดแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทในภายหลัง

.                  

         จากเมืองเก่าสุโขทัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จมายังเมืองสวรรคโลกทางถนนพระร่วงที่ยังเหลืออยู่มากทั้งถนนและคลองขนานถนน แต่ปัจจุบันไม่เหลือแล้วนะครับ !!!

.

        วัดแรกที่ทรงประพาสคือ วัดช้างล้อม เมืองสวรรคโลก หรือจะเรียกว่าเมืองศรีสัชนาลัยเช่นในปัจจุบันก็ได้ครับ

.

.

หนึ่งใน 20 พระพุทธรูปปางมาวิชัยปูนปั้น

 อิทธิพลแบบลังกาในซุ้มรอบฐานประทักษิณของเจดีย์วัดช้างล้อม

.

.  

       วัดต่อมาคือ “วัดเจดีย์เจ็ดแถว”  ที่ทรงวินิจฉัยตามความในจารึก " 1209 ศกปีกุร ให้ขุดพระธาตุออกทงงหลายเห็นกทำบูชาบำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหาวนน จึงเอาลงฝงงในกลางเมืองศรีสชนาไลย ก่อพรเจดีย์เหนือหกจึงแล้วตั้งงวยงมาล้อมพระธาตุสามเข้าจึ่งแล้ว " เป็นวัดคู่แฝดกับวัดมหาธาตุที่สุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามเช่นเดียวกัน ชื่อของวัดมาจากผู้นำทางแต่งชื่อถวายในครั้งนั้น และได้กลายมาเป็นชื่อที่ใช้เรียกวัดเจดีย์เจ็ดแถวในปัจจุบัน

.

.

 เจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถวในป่ารก

.

.

เจดีย์ทรงปราสาท 11 ยอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว สรางในคติเขาพระสุเมรุ

 น่าจะสร้างต่อเติมในสมัยอยุธยาตอนปลายมาแล้ว

.

           ทรงมีพระวินิจฉัยให้เจดีย์มุมหนึ่งของวัด เป็น"หลักเมือง" สวรรคโลก เพราะรูปแบบเป็นพระปรางค์ที่แตกต่างไปจากพระเจดีย์องค์อื่น ๆ ในวัดเจดีย์เจ็ดแถว

.

.

         เมื่อทรงพบเศียรพระศิวะที่ วัดเจ้าจันทน์  ทรงมีพระวินิจฉัยว่าปรางค์วัดเจ้าจันทน์ก็คือโบสถ์พราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์เช่นเดียวกับที่วัดพระพายหลวงและวัดศรีสวายที่สุโขทัย  ในภาพถ่ายเก่าปี 2510 ของกรมศิลปากร ปรางค์วัดเจ้าจันทน์ถล่มลงมาทั้งองค์ ต่างจากภาพนี้มาก อาจจะเพราะเหตุ "แผ่นดินไหว" หรือ "การรื้อหาขโมยของเก่า" ก็ได้ครับ

.

.

         ทรงฉายพระรูปคู่กับวัดช้างรอบ เขตอรัญญิกาวาสของเมืองกำแพงเพชร ทรงสันนิษฐานว่า วัดช้างรอบน่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุเช่นเดียวกับที่วัดอาวาสใหญ่ใกล้เคียงกัน เพราะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่

.

.

       พยายามเขียนให้สั้นที่สุดแล้วครับ แต่ก็เลยมาหลายหน้ากระดาษ ท่านที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์จากภาพถ่ายโบราณก็พยายามอ่านเอานะครับ เนื้อ ๆ ทั้งนั้นแล้ว

.

.

       ภาพโบราณสุดท้ายที่คัดมา เป็นภาพเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเมืองสวรรคโลกหรือศรีสัชนาลัย กำลังมะลุมมะตุ้มกับการขุดหาเครื่องสังคโลก เพื่อนำกลับไปพระนครด้วยในคราวเดียวกัน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ กำลังทรงก้มลงจับเครื่องสังคโลกขนาดใหญ่ที่ข้าราชบริพารส่งให้

.

       เป็นภาพถ่ายประเภท Show Action แสดงการขุดค้นทางโบราณคดีของประเทศสยาม ซึ่งก็อาจถือได้ว่าเป็นภาพ"การศึกษาทางโบราณคดี" เป็นภาพแรกของประเทศไทยก็ได้ครับ

.

        ไปเที่ยวสุโขทัย ศรีสัชนาลัยคราวหน้า อย่าลืมเอาภาพถ่ายโบราณจาก Blog นี้ "ติดตัว - ติดใจ" ไปด้วยนะครับ !!!

.

เพลงไทยบรรเลง"ระบำสุโขทัย" จาก Blog คุณสอนสุพรรณครับ

.

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
น้อย วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 00.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/noiy
น้าแมน


ขอบคุณที่ได้ดูรูปเก่าๆที่ไม่ได้เห็นและเรื่องราวที่หน้าสนใจ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

เก็บรายละเอียดไม่ทันค่ะ

ต้องมารื้ออ่านตอนเจ้าของบล็อกหลับ

ห้องสมุดอย่างดีเชียวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
TheQueenofNostalgia วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 22.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saisoi
The worst is yet to come. 

เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรก เป็นบล็อกที่เจ๋งมากๆค่ะคุณศุภรุต เอ๊ะหรือวรณัย? (เห็นความเห็นข้างล่างบอกว่าเป็นอาจารย์)

และเห็นชื่อเรื่องทางขวาแล้วคงจะขอเข้ามาเก็บอ่านไปเรื่อยๆ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
street วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 22.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/streetvoice

http://www.oknation.net/blog/siamwood
ขอบคุณมากครับ ที่อาจารย์กรุณามาให้รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ .../siamwood
ภาพที่เอามาให้ชมกัน นับว่าหาดูได้ยาก ประกอบคำอธิบาย พร้อมเพลงบรรเลงประกอบ +1

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
เทพดารา วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thdara

นับว่าทรงคุณค่าอย่างยิ่ง กับประวัติศาสตร์ชาติไทยเราครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
มะโหนก วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

มะโหนก (ช่างสงสัย) มาแล้วเจ้าค่ะ...

ได้ดู ได้อ่าน ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ บางแห่งเราได้มีโอกาสไปชมสถานที่จริงมาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นถิ่นบ้านเกิดของท่านพ่อเราเอง มะโหนกชอบประโยคที่ว่า... "เรื่องราวของชาติจึงได้สูญเร็วนัก ชาวเราไม่รู้สึกลอายแก่ชาติอื่น ๆ เขาบ้างเลย น่าจะประสงค์ที่จะอวดว่าเราเปนชาติที่แก่กลับอาจจะลืมความแก่ของชาติเสีย อยากแต่จะตั้งหนึ่งใหม่ เริ่มด้วยสมัยที่รู้สึกว่าเดินไปสู่ทางจำเริญอย่างแบบยุโรปแล้วเท่านั้น ข้อที่ประสงค์เช่นนี้เพราะประสงค์จะให้ชาวยุโรปนิยมว่าชาติไทยไม่เคยเป็นชาติ "ป่า" เลย พอเกิดขึ้นก็จำเริญเทียมหน้าเพื่อนทีเดียว ข้อนี้เป็นข้อที่เข้าใจผิดโดยแท้ ชาวยุโรปไม่นับถือของใหม่ทั้งชาติใหม่ นิยมในของโบราณและชาติที่โบราณมากกว่าทั้งนั้น" มะโหนกว่ามันยังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้ เพราะคนไทยมักชอบตามกระแสนิยมของชาติอื่น โดยไม่บำรุงรักษาไว้ จนกลายเป็นลืมรากเหง้าของตัวเองไปซะงั้น...

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
kaikung วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaikung

ขอบคุณนะคะที่แวะมาที่บล็อก ได้มาเห็นบล็อกของจริงแบบนี้ขอบอกว่าทึ่งมากๆค่ะ ได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณนะคะ

แล้วก็ไม่ใช่จุฬาหรอกค่ะ แต่เป็น"เตรียมอุดมศึกษา"ค่ะ ยังเป็นพระเกี้ยวน้อยอยู่

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
มนุสฺเสสุ วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/support

*-*

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
pk2 วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pakorn2


งดงามมาก ๆ ครับ
ได้ความรู้จริง ๆ ขอบคุณครับ....

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
กวิน วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pairoch


ได้อ่านทุกตัวอักษร..ฟังเพลงระบำสุโขทัยคลอไป
ขอบคุณมากครับความรู้และบทเพลงทำให้ใจสบายจัง
ประวัติศาสตร์..โบราณสถาน ควรสืบทอดไปกาลนาน
คงตำนานอันยิ่งใหญ่ของไทยสู่ลูกหลานของเรา

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
PAISOCOOL วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paisocool

ดีมากเลยครับ ขอบคุณแทนทุกท่านที่ได้เข้ามาชมครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
มหรรณพ์ไสว วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mahansawai
 

คุณภาพคับบล็อกเหมือนเดิม


ขอชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
มะอึก วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ท่านศุภศรุต.....
มะอึกชอบเรื่องราวที่ท่านนำเสนอ ให้สาระความรู้มากมายครับ
..........

คนโบราณท่านเป็นปราชญ์ที่แท้จริง จะจารึกอย่างหนึ่งอย่างใดไว้แก่แผ่นดินท่านจะมีใจกว้างขวาง ตำหนิติเตียนเติมเต็มได้ ท่านไม่มีอัตตา
การก่อสร้างถาวรวัตถุ..ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลมีกลอุบายซ่อนเร้นธรรมะไว้ทั้งหมด

ปัจจุบันปราชญ์มีน้อย..มีเพียงนักวิชาการร้อนวิชาและทฤษฎี..จะมีงานใดที่จะง่ายดายเท่ากับหยิบงานเก่า ๆ มาปัดฝุ่นและปฏิเสธ แถมบอกว่าคิดเป็นทฤษฎีใหม่

มะอึกก็อ่านก็ฟังเพราะเราด้อยความรู้..แต่ขำดีครับ....

เรื่องนี้ผมขออนุญาตโหวตในความพยายามและความตั้งใจในการนำเสนอเรื่องราวของท่าน.....
ไปสุโขทัยอีกเมื่อไหร่ จะใช้เป็นข้อมูลนำทาง(และไว้โม้ให้กับครอบครัวครับ)
.
.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
หัวโป่ง วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 12.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gaa
ชาลาวัน พลัดถิ่น

ขอบคุณกับความรู้ดีๆครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ประชุมประทีปไศลภูลี้เขาบังภู วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puprasit
puprasit

จุใจจริงๆ นับถือๆ โหวตให้

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชภาพถ่ายโบราณอายุ 100 ปี ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ครับ

คุณสุภาวัลย์ คุณยุวดีกับนวนิยายเรื่องใหม่

คุณ lost คุณสยามแพตริออต คุณ"หมวย"เฟิงสุ่ย

คุณรวงข้าวล้อลม คุณคนช่างเล่า

คุณปฐม คุณรัตติกาล คุณลานเทวา คุณดินดำ คุณบ้านดวนน้อย คุณจิมมี่เจ็ต

และขอบคุณคุณมารูโกะที่ทักท้วง ได้เปลี่ยนแปลงแล้วครับ ไปจำสับกับวัดพระแก้วน้อยหรือพระแก้วใหญ่นี่แหละ ในเมืองไป หน้าวัดเป็นบ่อแลงใหญ่ เราก็ลืมความคิดเห็นที่ 14 (0)
มารูโกะ วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 10.24 น.

สนุกค่ะ
มีข้อสงสัยค่ะพอดีเพิ่งไปกำแพงเพชรมา วัดช้างรอบกับวัดอาวาสใหญ่อยู่ในเขตอรัญญิกาวาสเช่นเดียวกันไม่ใช่หรือคะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
jimmyjet วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jimmyjet

ครับ ชอบมากครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
บ้านดวนน้อย วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banduannoi

แวะมาทักทายยามเช้าครับ เรื่องราวเยี่ยมมากเลยครับ
เมื่อวานบอลศรีสะเกษเราแพ้ครับ แวะมาส่งข่าวครับ
แต่ไม่เป็นไรเราให้กำลังใจทีมต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

ล้ำค่าเลยครับ ผมชอบเมืองเก่า ศรีสัชนาลัย และสุโขทัยมากครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ลานเทวา วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

ขอบคุณครับ
ที่แวะไปเยือนกันแต่เช้าเลย
ขอบคุณครับผม

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 01.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan


ได้ความรู้และได้ประโยนช์มากครับและผมก็เก็บภาพต่างๆไว้แล้วตามคำแนะนำของท่านครับขอบคุณมากครับสำหรับภาพเหล่านี้ครับ..แล้วผมจะแวะมาเยียมเยียนใหม่ครับ

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.? 1และ 2 ครับ.?

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปฐม วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 01.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pathom
หยุด !!!  การเกลียดชังทุกอย่าง  หันมาเกลียดตัวเองแทน  ตึ่งโป๊ะ !!!

โห...

ขอบคุณ

ขอบคุณ

และ

ขอบคุณ

ระบำสุโขทัย เป็นสุดยอดแห่งบทเพลงจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอบคุณนักโบราณคดีครับ ก้อนหิน อิฐ แต่ละก้อนสูงค่าเกินบรรยาย

ร่องรอยความเจริญรุ่งเรื่อง ผมชอบอ่านปรวัติศาสตร์ครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

..เดินตาม...รอยเท้ามา ...ประทับใจคำว่า
โดนเข็มแทงประจำค่ะ ...

....บลอกสีแปลกตาดี ...พื้นหลังไทยๆดีค่ะ

ข้อมูลแน่นน่าสนใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
feng_shui วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

อิ่ม ความรู้อิ่มใจ ภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยๆค่ะ
แม้ตัวเองเป้นหมวย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
siampatriot วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

อิ่มครับ... อิ่มมากๆ ข้อมูลแน่นไปหมด ไปสุโขทัยคราวหน้าจะต้องเตรียมข้อมูลแน่นๆ ก่อนไปแน่ครับ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
lost-in-space วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lostinspace
เคยไหม ? ที่เดินไปยิ้มไปได้อยู่คนเดียว :)

ขนาดว่าเป็นซากที่ปรักหักพังเก่าแก่โบราณมากแล้ว แค่ดูจากภาพถ่าย ยังรู้สึกได้ถึงความปราณีต วิจิตรบรรจง ความงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านี้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ยุวดี วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuwym

ข้อมูลดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ชอบอ่านบทความในบล็อกนี้ค่ะ ตรงกับความสนใจ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8

งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหศักดิ์ โฮมฮักผู้ไทโลก" วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

View All
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]