• ศุภศรุต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jeabvoranai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 2188378
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1574 คน
วรณัย พงศาชลากร
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2550
Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 15471 , 12:32:39 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        วันนี้ "ศุภศรุต" จะขออนุญาตนำเที่ยวเองขอรับ หลังจากปล่อยให้ถูกใครก็ไม่รู้สมอ้างชื่อมานานแล้ว อดรนทนไม่ไหว เลยขอเชิญชวน ชาว Blog OKnation ที่ยังไม่ตัดสินใจจะไปเที่ยวที่ไหน ลองแวะมาเที่ยวที่ "บ้าน" ของศุภศรุต ที่ "บ้านม่วง" อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อันเป็นบ้านของชุมชนชาว "มอญ เตลง เมง รามัญ" ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

.

      บ้านม่วง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เป็นชุมชนชาวมอญที่เชื่อกันว่ามีอายุของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในราวสมัยของสมเด็จพระนเรศวรราชธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา มี วัดม่วง เป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชนขอรับ

.

.

      ใกล้เคียงกันริมแม่น้ำแม่กลองนับจากอำเภอบ้านโป่ง ไปจนจรดอำเภอโพธาราม จะเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญหลายแห่ง ทั้งบ้านคงคาราม บ้านมะขาม บ้านโพธิ์โสภาราม บ้านนครชุมน์  บ้านคุ้งพยอม บ้านสร้อยฟ้า บ้านหัวหิน บ้านเกาะ ฯลฯ

.

.

      ระหว่างบ้านม่วงไปที่อำเภอโพธาราม จะเป็นที่ตั้งของวัดขนอน ที่รู้จักกันดีในชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ไงขอรับ ที่นี่มีลิงเยอะน่าดู ....ไม่น่ากลัวเพราะ ...พวกเดียวกันเอง

.

      บ้านม่วงเป็นชุมชนมอญโบราณ ที่ยังมีบ้านเรือนทรงมอญรัตนโกสินทร์ในรูปแบบดั่งเดิมหลงเหลืออยู่มาก เป็นที่พักแรมอย่างดีของนักวิจัยและนักเรียนมานุษยวิทยาหลายรุ่นขอรับ เพราะเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คนรุ่นเก่าและลูกหลานบางส่วนในหมู่บ้านยังคงเคร่งครัดในจารีตประเพณี โดยเฉพาะเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ ข้อห้ามเรื่อง"ผิดผี" มีห้องผีในเรือน

.

        ชาวมอญบ้านม่วงยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทุกชุมชน และเมื่อถึงเทศกาลงานบุญ ชาวบ้านจะออกมาร่วมกันทำบุญกันโดยพร้อมหน้าพร้อมตา ผู้เฒ่าผู้แก่และลูกหลานจะเดินทางมาทำบุญร่วมกันที่วัด ล้วนเป็นภาพที่งดงามของประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย  มีผลช่วยให้ชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของ "กลุ่มชาติพันธุ์" ของตนไว้ได้ในกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในปัจจุบันขอรับ

.

.

        การพักแรมเพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยานี่แหละขอรับ คือต้นกำเนิดของบ้านพักแบบ โฮมเสตย์ (Home Stay) ที่ใช้กันดาษดื่นอยู่ในปัจจุบัน.....แต่ก็ใช้กันจนผิดหลักการสำคัญไปเยอะ เกินกว่าจะกู่กลับแล้ว

.

        เชื่อไหมขอรับว่า พุทธวัฒนธรรมชาวลาวที่หลายคนยังติดตาติดใจของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ไม่ได้แตกต่างไปจากพุทธวัฒนธรรมของชาวมอญบ้านม่วงที่ผมสัมผัสได้เมื่อ  15 ปีที่แล้วเลย ทุกอย่างสงบและสวยงาม ....แต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วขอรับ เพราะการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบไม่มีสมองและขาดความเข้าใจของ "ผู้ใหญ่" ทั้งในระดับหอคอยและมหาดไทยจังหวัด มองการท่องเที่ยวเป็นเงินกับรายได้เท่านั้น

.

       หรือเขารู้จัก "วัฒนธรรม" แค่นี้จริง ๆ !!!

.

      เมื่อปี 2536  ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงขึ้นในบริเวณวัด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมาเป็นประธานเปิดงาน

.

.

      พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความร่วมมือระหว่างชาวมอญบ้านม่วง โดยมีน้าอางค์ ครูจวน ลุงบุญธรรมเป็นแกนนำและวัดม่วง โดยพระครูลม หรือพระครูวรธรรมพิทักษ์ ( ปัจจุบันมรณภาพไปแล้ว) ร่วมกับ คณะนักวิชาการและทีมงานมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงไขศรี แสงอรุณ (สมัยเป็นอธิการบดี) อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์สุจิตต์ – ปรานี วงษ์เทศ และนักวิชาการอีกหลายท่าน แบ่งหน้าที่กันรวบรวมองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลอง โดยรวบรวมเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านในท้องถิ่น มาจัดแสดงไว้

.

      ชาวบ้านม่วงและชุมชนในลุ่มน้ำแม่กลองเริ่มเห็นคุณค่าและความสำคัญของ "รากเหง้า" และวัฒนธรรมมอญของตน จึงได้นำเอาโบราณวัตถุทั้งทางศาสนา โบราณคดีและชาติพันธุ์วรรณนามามอบให้กับทางวัดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จนเกิดปัญหาที่จะต้องก่อสร้างและต่อเติมอาคาร รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดงให้สอดรับกับสิ่งของทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับมา

.

        ในปี 2547 จึงได้มีการปรับปรุงการจัดแสดงเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ ควบคู่ไปกับขยายความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็น "ศูนย์มอญศึกษา"  ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธ์ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนายขรรค์ชัย บุนปาน เป็นแม่งานในการรวบรวมกำลังทรัพย์จากการจัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อ "เติมเต็ม" องค์ความรู้และจัดการแสดงนิทรรศการถาวร (Display) ของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

.

.

     ในความคิดของผม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญวัดม่วงนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากผู้คนในท้องถิ่นผสมผสานกับองค์ความรู้จากปราชญ์และนักวิชาการในด้านสังคมศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแม่แบบสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งขอรับ !!!

        ชาวมอญบ้านม่วง เป็นกลุ่มชาวมอญที่อพยพจากรัฐมอญโบราณ เพราะมีปัญหาการแย่งชิงอำนาจและสงครามกับชนชาติพม่ามาตลอด

.

       ชาวมอญอพยพเข้ามากว่า 9 ครั้งใหญ่โดยเริ่มจากสมัยพระเจ้าตเบงชะเวตี้ หรือพระเจ้าลิ้นดำในเรื่อง "สุริโยทัย" ที่เรารู้จักกันในภาพยนตร์ ส่วนครั้งสุดท้ายก็ในราวสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่  2

.

      ส่วนชุมชนมอญที่อำเภอสามโคก ปทุมธานี เป็นชาวมอญที่อพยพเข้ามาครั้งที่ 4 ในช่วงสมัยของพระนารายณ์มหาราชขอรับ เรื่องมอญสามโคกดูจาก Entry นี้นะขอรับ http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/08/24/entry-1

.

.

       การจัดแสดงเนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

      มอญในตำนาน (The Mon in the Myths) เล่าถึงความเป็นมา และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างบ้านแปลงเมืองกับพระเกศธาตุ(ผม) จากตำนานหรือนิทานอันเป็นที่ยอมรับมาแต่โบราณกาล รวมไปถึงพุทธทำนายเรื่องหงส์คู่เล่นน้ำ มันเป็นที่มาของนครหงสาวดี เป็นต้น

. 
     มอญในทางประวัติศาสตร์ (The Mon in the History) แสดงเรื่องราวของมอญในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ มอญยุคสุวรรณภูมิ ซึ่งความเป็นมอญและคนมอญ ยังซ้อนทับอยู่กับการเป็นคนกลุ่มหนึ่งในรัฐใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในประเทศพม่า มอญยุครามัญเทศ ซึ่งเป็นยุคที่มีรัฐมอญมั่นคงอยู่ท่ามกลางรัฐของกลุ่มชนชาติอื่น ๆ ไทยพม่า ไทยใหญ่ โดยมีเมืองหงสาวดีเป็นศูนย์กลาง และมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมยิ่งกว่าสมัยใด ๆ มอญยุคผู้ชนะสิบทิศ อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
.
     ภาษามอญและจารึกมอญ (Mon Language and Inscription)ภาษามอญถือเป็นภาษาสำคัญเก่าแก่ของผู้คนในสังคมที่เป็นเมืองและรัฐ เพราะเป็นทั้งภาษาศักดิ์สิทธิ์ ภาษาทางราชการ และภาษากลาง ที่ใช้พูดจาสื่อสารในกลุ่มชนทุกระดับ ของที่จัดแสดงอาทิ แผ่นคัมภีร์ ฝีมือช่างมอญสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับอิทธิพลจากจีนและมุสลิม แผนคัมภีร์และไม้ประกับคัมภีร์ รูปลายทองสัตว์หิมพานต์ สมัยอยุธยาตอนปลาย คัมภีร์ใบลาน

.
       ประเพณีและวัฒนธรรมมอญ (Mon Tradition and Culture) จัดแสดงเรื่องราว ประเพณี 12 เดือน ของคนมอญในประเทศไทย ซึ่งอยู่บนหลักความเชื่อทางพุทธศาสนาและการนับถือผี และและจัดแสดงข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับประเพณีและวัฒนธรรมมอญ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายห่อคัมภร์ ผ้าฝ้ายทอพื้นบ้านห่อคัมภีร์ของชาวบ้านม่วง พระบฎ เครื่องแต่งกาย
.
       มอญอพยพ (The Mon Migration) จัดแสดงแผนที่และเรื่องราวการอพยพมาสู่ไทยของคนมอญ 9 ระลอก ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จนทำให้มอญกลายเป็นประชากรส่วนสำคัญของประเทศไทยมาจนทุกวันนี้ โดยคนมอญมักตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้ำ โดยเฉพาะจะหนาแน่นบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง
.

       มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม (The Mon in Thailand and Culture Hero) จัดแสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและประเพณีของมอญในไทย อาทิ มอญสามโคก มอญสมุทรสาคร มอญบ้านโป่ง-โพธาราม มอญพระประแดง ในส่วนผู้นำทางวัฒนธรรม จัดแสดงภาพวาดและเรื่องราวของผู้นำทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มกษัตริย์หรือผู้นำในอดีต อาทิ พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าจันสิทธา มะกะโท พระเจ้าราชาธิราช บุเรงนอง หลวงพ่ออุตตมะ พระครูวรธรรมพิทักษ์(อาจาย์ลม อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วง)

. 

      ก็ปูพื้นมาเรียบร้อยแล้ว ใครสนใจเที่ยวจริง ๆ ก็เชิญนะขอรับ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตรจากกรุงเทพ ฯ (จะเขียนว่าเองก็เกรงใจ ในยุคน้ำมันแพงนี้)

.

       ส่วนศุภศรุตเอง ก็ขอใช้ภาพเล่าเรื่องในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง บ้านของผมเอง เริ่มจากภาพของคุณลุงอาสาสมัครผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์(Volunteer) กับรายได้เพียงน้อยนิดที่ดูไม่คุ้มค่า ผมมาถึงก็เย็นแล้วขอรับ แต่ก็ยังไปบังคับลุงเขาให้มาเปิดพิพิธภัณฑ์ แกก็อุตสาห์มาบริการให้เป็นอย่างดี

.

.

      ผมจึงขอมายืนถ่ายรูปคู่กับคุณลุง(ปู่)ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในห้องประเพณีและวัฒนธรรมมอญของพิพิธภัณฑ์ ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้รุ่นเก่า ๆ จัดแสดงอยู่

.

.

     เมื่อขึ้นบันไดพิพิธภัณฑ์มา จะเห็นภาพเขียนพุทธทำนายเรื่อง "หงส์คู่กับกำเนิดของหงสาวดี "  ส่วนด้านล่างของภาพจะเป็นเครื่องถ้วย เครื่องปั้นดินเผาและของใช้ที่งมและเก็บได้ในแม่น้ำแม่กลองมากมายหลายยุคสมัย  ถึงในตอนนี้ก็มีหลงเหลือแตกหักอยู่ในแม่น้ำแม่กลองอีกมากขอรับ

.

.

       ตู้นี้จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคต้นประวัติศาสตร์ของชุมชนในลุ่มน้ำแม่กลอง

.

.

       ภาพวาดสวยสด แสดงเหตุการณ์ตอนรับพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าจากนักบวชอินเดียมาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์  อันเป็นคติความเชื่อของชาวมอญโบราณ เป็นต้นกำเนิดของการสร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ และพระธาตุมุเตา

.

.

      หัวสิงห์ดินเผาประดับสถูปสมัยทวารวดี พบที่วัดรับน้ำ (ขุนสีห์) ในเขตบ้านโป่ง

.

.

         ตู้จัดแสดงเครื่องแต่งกายสมัยก่อนของชาวมอญบ้านม่วง ประมาณสมัยรัตนโกสินทร์ขอรับ

.

.

        ตู้นี้สำคัญและมีคุณค่ามาก เพราะเป็นตู้แสดงแผ่นไม้ประกับคัมภีร์ หีบคัมภีร์และคัมภีร์เก่าฝีมือช่างมอญโบราณ มีทั้งลายทองสัตว์หิมพานต์ในสมัยอยุธยาตอนปลายและลวดลายจีนผสมอิสลามในสมัยรัตโกสินทร์ขอรับ

.

.

        ห้องนี้อยู่ในอาคารใหม่ขอรับ เป็นห้องจัดแสดงเรื่องราวของมอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรมและเรื่องราวของมอญในตำนานเป็นส่วนใหญ่

.

.

         กลองมโหระทึกหรือกลองกบสำริดขนาดใหญ่ อายุในราว 2000 ปี ที่แล้ว พบในเขตโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี มีคน "ดี ๆ"มามอบไว้ให้กับพิพิธภัณฑ์ขอรับ ไม่เก็บเป็นของตัวเองซะหมด

.

.

     หงส์อาสน์สลักไม้ ฝีมือช่างมอญ-พม่า ที่พระสงฆ์ใช้นั่งในเทศนาธรรมขอรับ

.

.

        ภาพวาดจินตนาการสวยงาม พระเจ้าอโนรธา(มังช่อ) ปฐมกษัตริย์แห่งพุกามในตำนานมหาราชของชาวพม่า พระองค์สามารถยึดครองทวารวดีและสะเทิมของมอญได้ นำกษัตริย์ ราชวงศ์ และผู้คนชาวมอญจากทุกแว่นแคว้นขึ้นไปไว้ที่พุกาม ทรงรับวัฒนธรรมและพุทธศาสนาเถรวาทของมอญมาใช้เป็นวัฒนธรรมของพม่าทั้งหมด

.

.

       ภาพนี้อยู่ในตู้ของอาคารใหม่ขอรับ เป็นภาพพระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติมอญโบราณกำลังนมัสการพระมหาธาตุ  ผมก็เลยพยายามเลียนแบบ แต่เอ๊ะ...ไหงไหว้หันไปคนล่ะทางอย่างนั้นล่ะขอรับเจ้าตัวเล็ก !!!

.

.

     ภาพวาดจินตนาการ "บุเรงนอง" กะยอดินนรธา ถึงพระองค์จะเป็นชาวพม่า แต่ก็ทรงเป็นที่เคารพของชาวมอญ เพราะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก เป็นพุทธราชาที่ยิ่งใหญ่ ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและดูแล ทำนุบำรุงชาวมอญในแว่นแค้วนที่ปกครองอย่างเป็นธรรมเสมอเหมือนกับชาวพม่า

.

.

        ในวัดม่วง มีศูนย์ "ผ้ามอญทอมือ" อยู่ในบริเวณวัดขอรับ ชาวบ้านม่วงพยายามอนุรักษ์การทอผ้าอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เคยพึ่งพาตัวเองได้ในอดีต มาเป็นศูนย์พัฒนาการทอผ้า โดยทอเป็นผ้านุ่งและผ้าขาวม้าสีสดใสแบบชาวมอญ มีคำสั่งซื้อมาจากชาวมอญชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนผลิตตามออร์เดอร์ไม่ทันเลยขอรับ 

        ใครไปเที่ยวบ้านม่วงก็ลองหาซื้อมา"นุ่งลอยชาย" เป็น "นักเลงโบราณ" แถวบ้าน แต่อย่าลืมอีกผืนมาคล้องคอด้วยจะครบเครื่องแบบชาวมอญนะขอรับ !!!

.

     ก่อนกลับบ้าน ผมเลยแวะซื้อขนม ผลไม้และผักที่ ตลาดนัดวัดม่วง ตลาดนัดใหญ่ทุกวันอาทิตย์ มีร้านรวงนำสินค้าคุณภาพ ราคาถูก อร่อย ดี มีประโยชน์ ผู้คนมากมายจากชุมชนสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองต่างขี่  "รถเครื่อง" มาจับจ่ายซื้อของกันเป็นที่สนุกสนาน

.

       หากคุณคิดว่าจะเลือกเส้นทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญวัดม่วงและเปลี่ยนอารมณ์มาลองจ่ายตลาดแบบชาวบ้านจริง ๆ ไม่อิงโลตัส หรือบิ๊กซีแล้วล่ะก็ ขอแนะนำให้มาเที่ยวบ้าน "ศุภศรุต" ในวันอาทิตย์นะขอรับ

.

.

        Routing จากรุงเทพฯ มาแวะไหว้นมัสการพระปฐมเจดีย์ เที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์ แล้วมาเยือนพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ในช่วงบ่าย (อย่าลืมเอากล้วยมาฝากเพื่อนผมด้วยนะ)  ก่อนย้อนมาจบที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

.

.

        สรรหาของกินราคาถูก อาหารพื้นบ้านอร่อย ๆ ในตลาดนัดใหญ่ ที่ชาวบ้านมอญเขากินเขาใช้กัน พร้อมผ้าทอ"มอญ"ติดมือกลับไป

.

         อิ่มทั้งตัว อิ่มทั้งใจอย่างแน่นอนขอรับ !!!

.

เพลงบรรเลงมอญโยนดาบ จาก Blog คุณสอนสุพรรณครับ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 24/01/2008 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

ยินดีกับอาจารย์ด้วยขอรับ

รูทติ้งนี้น่าสนใจขอรับอาจารย์ ต่อไปถ้าไปนมัสการพระปฐมเจดีย์อีก
จะเลยไปทางบ้านโป่งด้วยครับ

เพิ่งรู้ที่มาของโฮมสเตย์ ก็วันนี้ล่ะครับ

หงส์อาสน์สลักไม้ งดงามมากขอรับ ดูจากรูปจะนึกว่าไว้ให้กษัตริย์นั่งเท่านั้น

ศุภศรุตตัวน้อยมาเอง ยังไงคุณลุงอาสาสมัครใจดีก็ต้องเปิดให้เข้าชมล่ะครับ

ขอบพระคุณอีกครั้งขอรับ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
คนสวย วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ratana

ขอแสดงความยินดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
คนสวย วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ratana

ขอแสดงความยินดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
drdan วันที่ : 22/01/2008 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
Prof.Kriengsak Chareonwongsak

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
anytime วันที่ : 22/01/2008 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anytime

ยินดีด้วยนะคะอาจารย์

เหมาะสมมากเลยค่ะ สำหรับบล็อคแห่งความรู้แห่งนี้

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ทิวสน วันที่ : 22/01/2008 เวลา : 00.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
ศักดิ์ศิริ วันที่ : 21/01/2008 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saksiri2498
โอ...ค่ำคืนครั้งนั้น พระพุทธองค์...ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

ขอบคุณครับ
จากเชื้อสายมอญปทุมธานี
ถึงว่าซี ทำไมชอบเพลงมอญดูดาวจัง
ราตรีประดับดาว ก็แล้วกันนะคืนนี้
ขอบคุณอีกที จะไปเรียนภาษามอญด้วยคนครับ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ปุณณดา วันที่ : 21/01/2008 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poonnada

555 หัวเราะกลบเกลื่อน ขอโทษอาจารย์ศุภศรุตด้วยนะค่ะ ได้ข่าวมาว่าอ.ได้สองรางวัล ก็เลยนึกว่าได้ไอพอตทั้งสองตัว..555 ขออภัยมากๆ ค่ะ..อย่าถือสานะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ปุณณดา วันที่ : 21/01/2008 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poonnada

อาจารย์ศุภศรุต ขอบคุณค่ะที่แวะไปอ่านงานฉันค่ะ งานอาจารย์น่าทึ่งกว่าเยอะ สมควรแก่รางวัลแล้วล่ะค่ะ ครบเครื่องเรื่องสิ่งดีๆจริงๆ ภาพ เสียง เนื้อหา

แต่ก็ยินดีมากค่ะที่เพื่อนๆ และคณะกรรมการให้เกียรติ..เป็นหนึ่งในสี่ จริงๆแล้วของทุกท่านก็น่าสนใจ และเขียนได้ถึงสิ่งที่ดีๆจริงๆ

ต้องขอบคุณมากๆอีกทีนะค่ะ..
สำหรับกำลังใจที่มีให้ค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
มะอึก วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

อาจารย์ผมเข้ามาอ่านอีก....จำรอบไม่ได้
แต่รอบนี้ผมตัดสินใจแล้วครับ
.

มะอึก
.

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ต้นฝ้าย วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 15.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi

แถวบ้านมีคนตั้งเสารูปหงส์ เหมือนกันครับ สงสัยอยู่ วันนี้ถึงได้เข้าใจแบบพอสังเขป...

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ป้ารุ วันที่ : 19/12/2007 เวลา : 07.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

ไปค่ะอาจารย์ อาทิตย์ไหนดี ตามไปนัดกับขบวนการดีกว่า
ว่าแต่ว่า...ช่วงนี้อาจารย์ดูเด็กลงไปเยอะนะคะ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
กาญจนพล วันที่ : 25/10/2007 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchate

สุดยอด Bloger ครับ
นับถือมาก
ขอบคุณที่สรรสิ่งดีให้ควรคู่เมืองไทย
ให้ยั่งยืนนานต่อไป

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
เปนไท วันที่ : 26/09/2007 เวลา : 13.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/penthaipana

สาวมอญ แม่เหมย อยากเป็นเขยบ้านมอญ..มีโอกาสอยากไปดูวิถีผู้คน ชาวบ้านมอญจังเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
เปนไท วันที่ : 26/09/2007 เวลา : 13.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/penthaipana

สาวมอญ แม่เหมย อยากเป็นเขยบ้านมอญ..มีโอกาสอยากไปดูวิถีผู้คน ชาวบ้านมอญจังเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 05/09/2007 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

ความเก่าแก่ของชาวมอญที่ดูยังไงวัฒนธรรมก้ยังเหนี่ยวแน่นมากๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 04/09/2007 เวลา : 19.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

น่าไปมากเลยค่ะ ไม่ไกลด้วย

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 03/09/2007 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

มารับความรู้ค่ะ.
*****************
ขอบพระคุณที่ไปเยือนค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
มะอึก วันที่ : 03/09/2007 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ท่านเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน
ผมโหวตครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
mylife วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mae23

สวัสดีค่ะ ขอมาอ่านต่อพรุ่งนี้นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 21.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 


น่าสนใจ..ใกล้กรุง..

คงต้องหาเวลาไปแล้วล่ะคะ..


ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ลุงไมยราพ วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lungmai

"มอญ"ที่เมืองไทย
ไม่ต่างจาก"มอญ"ที่ประเทศพม่า"แม้แต่น้อย
รากเหง้าวัฒนธรรมฝังรากลึกมาก ขอชื่นชม....

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

คุณ ศุภศรุต / ขอบคุณครับ
ผมตกเรื่องไปก่อนเวลานัด 15 นาที จะดีที่สุด
ไปจริงๆ ด้วยครับ มัวแต่จำเรื่องไปสายได้ไม่เกิน 15 นาที
เพราะตัวเองไปสายบ่อย เลยชอบยกมาอ้างจนฝังสมอง
ผมแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปแล้วครับ เดี๋ยวผู้อ่านจะเข้าใจผิด

ชอบที่ติงแลกเปลี่ยน กันแบบนี้แหละ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Yai_Nid วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 12.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/YaiNid
เที่ยว Melbourne..ที่นี่  Love U..OK?..รักนะ..ได้มั้ยล่ะhttp://www.oknation.net/blog/konlangkow

ได้รับความรู้มากมายจริงๆ สถานที่น่าสนใจ
ติดตามแล้วราวกับว่าได้เดินทางไปถึงที่นั่นด้วยเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

+ 1 โหวต


ความคิดเห็นที่ 29 (0)
CoffeeCrazy วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 09.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banoffee

น่าสนใจมากๆเลยครับ มีโอกาศต้องไม่พลาดแน่เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
saleman วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 09.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saleman

ไปมาเรียบร้อยครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 07.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  


งานออกาไนซ์ ฉลอง 109 ปีบ้านโป่ง (ที่จริง 110 ปีแล้ว)
เปิดตัวโครงการไปเบื้องต้น ที่งานกาชาดราชบุรี
แต่งานจริงๆ ปลายปีนี้ ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่า
ขอบอกว่า ปัญหาเย๊อะเจงๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 07.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  


นึกว่าง่วงนอนตาลาย เลยเข้าบ้านผิด หน้าตาเจ้าของ หน้าตาบล็อกเปลี่ยนไป
คุณ ศุภศรุต อยู่บ้านม่วงเหรอครับ...ผมเคยไปเที่ยวบ้านโป่งเมื่อต้นๆ ปี เพื่อหาข้อมูลทำโครงงานบางอย่าง
(ตามโลโก้ที่ออกแบบไว้ ด้านบน)

บ้านโป่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ น่าไปเที่ยวมาก ยังมีบรรยากาศของบ้านเรือนไม้เก่าๆซ่อนตัวอยู่
ที่ประทับใจมากคือเรื่องราวของ ในหลวง กับประวัติศาสตร์ไฟไหม้บ้านโป่ง ซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกัน

เที่ยวดูแต่ในตลาดบ้านโป่งทั้งวัน ไปถึง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เย็นมากและปิดไปแล้ว เลยอดดู
ขอบคุณ ศุภศรุต ที่นำภาพภายในมาให้ชมครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
sat11 วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 21.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saturday11


มีเพื่อนเป็นมอญพระประแดงค่ะ
สาวมอญสวยขำนะคะ(สวยคม)

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
บัวบูชา วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 19.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaimoog
...บัวบูชา...

อืมมมม........อยากไปบ้างจังนะคะ เพราะไกด์ตัวน้อยๆที่เห็นในรูปน่ารักม๊ากก......มากค่ะ//ฝากกอดด้วยค่ะ
แวะมาขอบคุณที่เข้าไปให้กำลังใจที่บล๊อคน่ะค่ะ.....บัวบูชา

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
sertphoto วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sertphoto
ทุกที่ ทุกภาพ

เคยไปมาครั้งหนึ่งครับมีสิ่งน่าสนใจเยอะมาก

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
shibuki วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 13.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shibuki
Life is short and beauty transient

สวัสดีค่ะ แวะมาแนะนำตัวและขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม ถ้ามีโอกาสอยากตามรอยตะลอนทัวร์บ้างจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ราษีไศล วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

แวะมาทักทายอีกครั้งครับผม

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
saedang วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saedang
"น้อมภักดี ภูวไนย นิจนิรันดร์ พลีชีวัน แด่พระองค์ วงศ์จักรี"

แวะมาเยี่ยม Blog ครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
มหรรณพ์ไสว วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mahansawai
 

ได้แต่ชม เพราะสุดหาคำชม
บล็อกเกอร์อะไร ผลิตงานดีๆได้ทุกวัน

ไม่รู้จะชมยังไงแล้ว

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
บูตะซัง วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chutin
บูตะซัง Dogizen Reporter 


หลานที่เห็นในรูปน่ารักจัง ไม่รู้โตขึ้นจะเหมือนคนนี้หรือเปล่า :D

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Dogstar วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 19.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dogstar

ยอดเยี่ยมเช่นเคยค่ะ เรื่องที่เขียนคิดจะรวมเล่ม
หรือเปล่าค่ะ คุณตาของdogstar เป้นชาวเงี้ยวจากรัฐฉานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
feng_shui วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 18.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ลืมไปค่ะ วันหลังจะเอากล้วยมาฝากท่านเจ้าของบล๊อก คร คร ฐานนำเที่ยวได้วิเศษมากๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
feng_shui วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ไม่ว่าไรล่ะค่ะ
โหวต โหวต +1

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
pjeabja วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 17.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pradit

เคยไปแต่วัดคงคาราม ที่โพธิ์ธารามครับ ตอนนั้นไปนอนอยู่ที่วัดตั้ง4-5วัน ไปศึกษา-คัดลอกงานจิตรกรรมฝาผนังในโบถส์วันคงคงรามครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
piss_it วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pissit
อยู่ในช่วง นิ่ง งัน แต่ไม่สงบ - กรุณาอย่ารบกวน

เคยไปมาครั้งหนึ่งครับ

ชอบ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อิตถี วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hansiao
วันหนึ่งมีมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง..

ต้องหาเวลาสักอาทิตย์หนึ่งที่เคลียร์ภาระกิจไปเยือนพิพิธภัณธ์ มอญ รามัญ บ้างแล้วล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Supawan วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ชอบจริงๆค่ะบทความแบบนี้ วันนี้พึ่งจะไปวัดมอญที่พระประแดงมา จะเอามาโพสต์ให้ครบเกี่ยวกับพระประแดง แต่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ค่ะ ยังไงช่วยเสริมด้วยก็แล้วกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
joeyman วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind

คนมอญมาอยู่ประเทศเราก็เยอะ คุณตาผมก็เป็นมอญที่ไทรน้อย สมัยเด็กๆไปเยี่ยมบ้านน้องสาวคุณตา กว่าจะไปถึงไทรน้อยได้ต้องลงเรือที่ท่าน้ำนนท์ นั่งรถ นั่งเกวียน เดี๋ยวนี้ถนนตัดผ่านหน้าบ้าน วัฒนธรรมบางอย่างก็หายไปกับถนนนั่นแหละครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ยุวดี วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuwym

นี่ดีจริงๆ ...แหมพิมพ์เกินไปด้ายยยย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ยุวดี วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuwym

การจัดการที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงนี่น่าดีจริงๆ ค่ะ ไปกี่ครั้งก็ประทับใจไม่รู้เบื่อ
ยังจำคุณลุงมรรคนายกที่กล่าวต้อนรับผู้มาเยือนผ่านไมค์ว่า
"อ้าว พ่อแม่พี่น้อง ใครใคร่ผ่อนหนักให้เป็นเบาขอเชิญห้องสุขาด้านหลงนะคร๊าบ"
(ที่ยี่สารก็สุดยอดค่ะ โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้าน)

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
luxsamee28 วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 16.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/luxsamee28


....ขอบคุณในคำ "มงคล" สุดยอดอยู่แล้วสำหรับคำ(โอม)คำนี้ ก้อ...ขอให้ความเป็นมงคลทั้งหลายยัอนกลับไปยังผู้ให้ด้วยนะค๊ะ...แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมใหม่

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
psty วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 15.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prasityoo

ให้สาระความรู้ดีมากจริง ๆ ครับ ว่าง ๆ จะไปเยี่ยมชมบ้าง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ก้อนหิน8887 วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 15.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonKaew

แวะมาขอบพระคุณค่ะ ที่ไปแวะบ้านก้อนหิน
ก้อนหินถ่ายรูปไม่เก่ง คิดว่าจะไปหัดเรียนเป็นเรื่องเป็นราวไปเลย เคยอ่านเจอหลักสูตรเรียนแถวๆ มติชน
อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ น้องตัวเล็กน่ารักจังค่ะ
add ก้อนหินเป็นเพื่อนบ้านด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 15.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ผมเคยพานักศึกษาวิชาเอกศิลปะไทย ไปทัศนศึกษาที่วัดขนอนหนังใหญ่ และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญวัดม่วง ผมยังไม่เคยไปเลยครับ ได้อ่านเรื่องราวที่คุณศุภศรุตเขียนแล้ว คราวหน้าต้องบรรจุไว้ในรายการด้วย ขอบคุณมากครับ...

ป.ล. งานเครื่องมุก กำลังปั่นและเรียบเรียงอยู่ครับข้อมูลเยอะมาก...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปรีเปรม วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preprem

เห็นทีต้องเอา..นายก อบต. นายก อบจ. การท่องเที่ยวของจังหวัด..มาอบรมที่ลาวแล้วกระมัง...หรือไม่ก็ ต้องติดต่อกับพันธมิตรแถบยุโรป..ในการพัฒนาเมืองให้เป็นแบบslow city..ด่วน..ไม่งั้นแย่แน่

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
siampatriot วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านนี่น่าชมมากนะครับ เค้าเก็บสะสมอะไรที่อยู่ในชีวิตจริงไว้ให้ชม อย่างที่จิปาถะ ที่คูบัวราชบุรีก็น่าชม ที่วัดพระทองภูเก็ตของยิ่งเยอะ ที่วัดขนอนราชบุรีก็มีบ้าง แต่ยังเก็บไม่ดีเท่าไหร่นัก ไว้จะแวะไปชมที่บ้านโป่งซักครั้งครับ...
ว่าแต่ว่าราชบุรีนี่ชุมชนชาวต่างด้าวเยอะจังนะครับ แถวบางแพ ดำเนิน ก็มีลาวโซ่ง มีเขมรหลายหมู่บ้าน แถวโพธารามนี่แถววัดโบสถ์พูดลาวกันทั้งหมู่บ้านก็มี งง ครับ... เค้ามาได้ไง มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ไม่รู้ว่ามาพร้อมกับไทยยวนที่คูบัวรึเปล่า ว่างๆ เล่าให้ฟังหน่อยนะครับ....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

รู้เฟื่องเรื่องมอญ สุดยอดค่ะ ไม่ต้องไปจริง ก็เหมือนได้ไปเต็มอิ่ม แต่สงสัยคำนี้ค่ะ

มอญ เตลง เมง รามัญ

ทำไมมีทั้งมอญ ทั้ง รามัญ แล้ว เตลงเมง คืออะไรคะ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8

งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหศักดิ์ โฮมฮักผู้ไทโลก" วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

View All
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]