• ศุภศรุต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jeabvoranai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 2312045
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1574 คน
วรณัย พงศาชลากร
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2550
Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 13319 , 12:25:22 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน มะอึก โหวตเรื่องนี้

       เมืองโบราณโกสินารายณ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตามถนนสายบ้านโป่ง กาญจนบุรี ในเขตตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หลายคนใน Blog  OKNation น่าจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำ เพราะเป็นเส้นทางหลักเพื่อไปพักผ่อน เดินป่า และล่องแควที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ

.

       ผังเมืองโกสินารายณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใน "คติจักรวาล 4 ทิศ" แนวกำแพงคันดินของเมืองแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้ว เพราะถูกรื้อทำถนนและปรับเปลี่ยนโดยบ้านเรือนและโรงงานใหญ่ครับ

.

       นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ มีสระน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร เรียกกันว่า สระโกสินารายณ์ เชื่อกันว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ

.

       ภายในตัวเมืองมีซากโบราณสถานขนาดใหญ่เรียกว่า "จอมปราสาท" ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางเมือง น่าจะเป็นปราสาทอานุภาพ ที่ตั้งของรูปเคารพ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี"หลังเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่นัก

.

.

        เดิมเมืองโกสินารายณ์มีสระน้ำอยู่ภายในตัวเมืองรวม 4 ทิศ เรียกกันว่า สระนาค สระจรเข้ สระมังกร และสระแก้ว ซึ่งก็แทนความหมายของมหาสมุทรทั้ง 4 ที่รายล้อม "เขาพระสุเมรุ" ที่สถิตแห่งพระพุทธเจ้าสูงสุดบนสรวงสวรรค์

       จากจารึกปราสาทพระขรรค์ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ เมืองโกสินารายณ์  อาจจะเป็นเมืองตามชื่อ "ศัมพูกปัฏฏนะ" ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งมีพระนามว่า "พระชัยพุทธมหานาถ" จำนวน 23 พระองค์ ทั่วพระราชอาณาจักร รวมทั้ง เมืองลโวทยปุระ (ลพบุรี) เมืองสุวรรณปุระ (สุพรรณบุรี) เมืองชัยราชปุระ (ราชบุรี) เมืองศรีวัชระปุระ (เพชรบุรี) เมืองศรีชัยสิงหปุระ (เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งก็อาจจะเป็นการประกาศทั้งอำนาจทางการเมืองและการศาสนาของพระองค์ไปพร้อมกันทีเดียว

.
        จอมปราสาท สันนิษฐานว่า เป็น "ปราสาท"ที่นิยมสร้างในวัฒนธรรมแบบเขมรวัชรยาน โดยส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลง มีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ด้านตามแบบแผน "จุตุรมุข" 

.

       ที่จอมปราสาทมีการขุดพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีสลักจากหินทราย ไม่มีเศียร (คงไปอยู่ในบ้านผู้ลาภมากดีแล้ว) ตั้งแต่ปี 2509 พระวรกายของพระโพธิสัตว์โลเกศวรเปล่งรัศมี ตอนบนมีจะสลักรูปพระอมิตาภะปางสมาธิโดยรอบพระวรกราย และมีรูปนางปรัชญาปารมิตาประทับนั่งถือดอกบัวอยู่ที่บั้นเอวสามองค์และที่พระอุระ(อก)อีกหนึ่งองค์  เบื้องล่างทรงผ้าโจงกระเบนสั้น ทิ้งชายผ้ามาด้านหน้า เป็นความนิยมในศิลปะเขมรแบบบายน ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ครับ

.

.

         พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี เป็นรูปเคารพสำคัญของลัทธิ "โลเกศวร" ซึ่งแตกออกมาจากศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระ เป็นคติที่นิยมเฉพาะในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เท่านั้นครับ เขาถือพระโลกเกศวรเปล่งรัศมีว่า "พระองค์เป็นประหนึ่งวิญญาณของจักรวาลที่ได้เปล่งประกายสารัตถะแห่งการช่วยเหลือสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากภาวะทั้งปวง   และความรอบรู้ชั้นสูงสุดยอดที่จะเผยแผ่ให้คงอยู่ได้ยาวนานตลอดไปด้วยจำนวนมากมายที่มีอยู่ของบรรดาพระพุทธองค์ทั้งหลายอันอยู่รอบพระวรกาย" 

.

       ตอนขุดค้นในปี 2509  นั้นก็ได้พบลวดลายปูนปั้นที่ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถานจอมปราสาท ทำเป็นรูปเทพเจ้า มนุษย์ อมนุษย์ และรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น นาค สิงห์ สิงห์ ช้าง ฯลฯ จำนวนมาก ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก แต่ลวดลายปูนปั้นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากศิลปะแบบบายนที่ประเทศกัมพูชา ด้วยมีร่องรอยการผสมผสานศิลปะแบบจีนและทวารวดีในท้องถิ่นเข้าไปด้วย

.

        ปัจจุบัน ปูนปั้นและกระเบื้องเชิงชายของจอมปราสาท จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีครับ ส่วนที่ถูกผู้คนในยุคก่อน ๆ เก็บไปสะสมก็มีมาก หายไปตามสายลมและแสงแดดก็เยอะ !!!

.

.

      เมืองโกสินารายณ์เป็นเมืองที่มีระบบชลประทานแบบใช้ "บาราย" ขนาดใหญ่แบบเขมรโบราณ เป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้ง จากหลักฐานสระน้ำหลายแห่งภายในตัวเมืองและบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังพบร่องรอยการขุดคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อนำน้ำมาใช้หมุนเวียนในตัวเมือง เป็นระบบการกำจัดมลภาวะทางน้ำจากการอุปโภคบริโภคอีกด้วย

.

 

.

        เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปกว่า 800 ปี ถนนทันสมัยตัดขนานไปตามลำแม่น้ำกลอง ชุมชนก็ขยายตัว จากทุ่งป่ารกร้าง ก็กลายมาเป็นเมืองตามเส้นทางแห่งความเจริญ ปราสาทจอมปราสาทถูกรื้อไปเมื่อใดไม่ชัดเจนนัก สระน้ำทั้งสี่ก็หายไป ตื้นเขินและถูกไถถม คงเหลือแต่ สระโกสินารายณ์ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือติดกับกำแพงเมืองเดิม 

. 


      จนเมื่อ ปี 2519 เครือซิเมนต์ไทยได้เข้าดำเนินกิจการธุรกิจกระดาษ และบรรจุภัณฑ์  ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (เพราะกรมที่ดิน กรมธนารักษ์และกรมศิลปากรไม่เคยคุยกัน จนถึงปัจจุบัน) อันเป็นที่ตั้งของ "จอมปราสาท" จัดสร้างเป็นโรงงานขนาดใหญ่ชื่อว่า โรงงานสยามคราฟท์ในเครือบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) จอมปราสาทจึงกลายไปเป็นเนินดินทำหน้าที่เป็นศาลพระภูมิประจำโรงงาน โดยไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ (เพราะไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าโรงงาน)

.

.

         กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสระโกสินารายณ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.  2522 หลังจากเสียจอมปราสาทเป็นโรงงานกระดาษไปแล้ว 

.

        สระโกสินารายณ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าผา  ที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน "โบราณสถาน" ที่เหลืออยู่ ให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

.

 

.

       สระน้ำถูกขุดลอก นำดินขึ้นมาถมเป็นคันสูงรอบสระน้ำ ปลูกต้นไม้ใหญ่ และตัดถนนรอบสระน้ำ

.

 

.

        พื้นที่มุมหนึ่ง ถูกสร้างเป็นสวนสาธารณะริมน้ำ โดยนำหินทรายมาก่อเป็นน้ำตกจำลองและภูเขา ทำทางเดินไม้ลงไปในสระน้ำ เพื่อใช้ที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่แวะเวียนมาท่องเที่ยว และนิยมมาให้อาหารปลา รับสายลมเย็นชื่นใจของ "บาราย" แห่งโกสินารายณ์นี้

.

. 

       จากเมือง "โบราณสถาน" ที่เหลืออยู่เพียงสระน้ำ ได้ถูกปรับปรุงคุณประโยชน์ให้เข้ากับความต้องการของผู้คนในปัจจุบันได้อย่างน่าชื่นชม เทศบาลท่าผาเป็นแม่งานสำคัญในการซ่อมแซมถนนดินให้เป็นถนนลาดยางอย่างดี สำหรับใช้เป็นที่วิ่งออกกำลังกายและขับขี่จักรยานท่ามกลางหมู่ไม้ที่เติบใหญ่จนเป็นร่มเงาให้ร่มรื่นใจ

.

.

      ริมสระน้ำด้านอื่น  ๆ ก็กลายมาเป็นที่สังสรรค์ในครอบครัว ที่ดวลเหล้าของลูกจ้างพนักงานที่ห่างบ้านเกิดเมืองนอนมาทำงาน หลายครอบครัวต่างจอดรถ นำเสื่อมาปูรองนั่งและนำอาหารนานาชนิดมาแบ่งปันกัน เป็นภาพแห่งความอบอุ่นของครอบครัวที่หาได้ยากมากขึ้นในโลกปัจจุบันครับ!!!

.

       จนเมื่อปีกว่าที่แล้ว เทศบาลตำบลท่าผาได้จัดสร้างสวนสนุกและติดตั้งเครื่องมือออกกำลังกายที่ทันสมัย แต่ผลิตได้เองในประเทศในบริเวณริมสระสระโกสินารายณ์อีกครั้ง

.

.

       โบราณสถานจึงได้กลายมาเป็นสนามเด็กเล่น ที่มีเครื่องเล่นหลากสีสันและกลบทในการฝึกฝนทักษะพื้นฐานพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ  มันช่างมีคุณค่ามากขึ้นกว่าจะเป็นเพียงสระน้ำโบราณธรรมดาจริง ๆ ครับ

.

.

.

       ภาพเด็ก ๆ กำลังเล่นชิงช้า โยกม้า โยกปลาโลมา ลอดตัว ลื่นไถล ปีนป่าย ไล่เตะกัน ฯลฯ ล้วนเป็นภาพที่สวยงามที่ผมไม่เคยเห็นที่โบราณสถานไหนในประเทศไทย คงเพราะเป็นเพียงสระน้ำกระมัง จึงสามารถทำได้เช่นนี้ แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็น"สระน้ำโบราณ"ที่ไหนที่ทำให้โบราณสถานดูมีชีวิตมากเท่ากับที่ "สระโกสินารายณ์" นี่เลยครับ

.

.

       ผู้คนมาออกำลังกายกับเครื่องลดน้ำหนัก ฝึกกล้ามเนื้อ ลดหน้าท้อง ที่ผลิตเองในประเทศไทย ดูคล้ายกับสินค้าออกกำลังกายราคาแพง แต่ที่นี่แข็งแกร่งทนทาน ขนาดเอามาตั้งให้ใช้กลางแดดกลางฝนก็ไม่สะทกสะท้าน

.

.

.

       โบราณสถานแต่ละแห่งในประเทศไทยอาจจะแตกต่างกัน การใช้ประโยชน์ของชุมชนก็ย่อมแตกต่างกันไป เช่นไปใช้ในประเพณีความเชื่อ ใช้เพื่อการท่องเที่ยว การจัดงานกิจกรรมในท้องถิ่น สถานที่ออกกำลังกาย ป่าไม้เพื่อใช้เป็นปอดของชุมชน สนามเด็กเล่น ฯลฯ

.

      แต่หากโบราณสถานยังเป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของรัฐ ล้อมรั้วแล้วเก็บเงิน ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ร่วมกับโบราณสถาน โบราณสถานก็เป็นแค่กองอิฐหินที่รอวันผุสลาย ไม่มีผู้คนในชุมชนช่วยเหลือรัฐในการดูแลรักษา

       หลายครั้งที่ผมถามคนในชุมชน เขาบอกว่า ให้ไปถามกรมศิลป์ พวกเขาไม่สนใจว่าโบราณสถานจะอยู่ในสภาพใด นอกจากคอยรื้อค้นหาของมีค่า หรือปล่อยให้รกร้าง เช่นกรณีเมืองโบราณอู่ทองใน Blog ที่แล้วครับ

.       

        โบราณสถานจะอยู่รอดไปสู่อนาคตให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ก็ต่อเมื่อผู้คนในท้องถิ่น "มีส่วนร่วม" ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโบราณสถานที่ "เหมาะสม" เท่านั้น !!!

.

.

.

 

     โบราณสถานมีชีวิต ก็เพราะมีผู้คนในท้องถิ่น ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยถือว่าโบราณสถานนั้นเป็นของชุมชนในท้องถิ่น ที่จะช่วยกันดูแลรักษา การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทำลายคุณค่าของโบราณสถานในทางวิชาการและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน ครอบครัวและเด็ก ๆ ด้วยแล้ว ยิ่งน่ายกย่องเป็นทวีคูณยิ่ง ดังเช่นกรณีของเทศบาลตำบลท่าผาได้สร้าง "โบราณสถานที่มีชีวิต" ให้เห็นเป็น "ประจักษ์" แล้วที่สระโกสินารายณ์ครับ !!!

.

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
แม่หมี วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 12.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

น่าเสียดายค่ะ ถึงแม้จะใช้พื้นที่ให้เป็นสนามเด็กเล่น แต่ก็น่าจะแบ่งพื้นที่ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ยังคงอนุรักษ์โบรานสถานไว้จะดีกว่าค่ะ และอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นอาคารเล็กเพื่อทำห้องสมุดให้คนเข้าไปศึกษาหาความรู้ของประวัติศาสตร์ของโกสินารายณ์ น่าจะเหมาะกว่าค่ะ น่าเสียดายจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ไม่รู้ว่าเด็ก ๆ ที่มาเล่นที่นี่
มีโอกาสได้ซึมซับประวัติศาสตร์บริเวณนั้นรึไม่

คุณค่าบางอย่างเกิดจากการเรียนรู้ค่ะ
คนเราเรียนรู้ต่างกัน
ตอนเขาทำคงลืมคิดเรื่องคุณค่า
ทั้งในแง่โบราณสถานและศิลปกรรม
หน้าที่ใครไม่รู้ที่ควรลงไปกระตุ้น
ให้คนในชุมชนใหม่ ๆ เข้าใจสิ่งเหล่านี้


ความคิดเห็นที่ 30 (0)
RedStarGirl วันที่ : 19/09/2007 เวลา : 13.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redstargirl

แล้วจะแวะไปเยี่ยมชมค่ะ
สระใหญ่ร่มเย็นจริงๆ
ขอบคุณที่นำมาเล่าให้ฟังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
มารูโกะ วันที่ : 17/09/2007 เวลา : 13.57 น.

SCG น่าจะทำโครงการดีๆ คืนกลับสู่ชุมชนบ้างนะคะ ไหนๆ ก็ทำประโยชน์จากที่ดินที่มีโบราณสถานตั้งอยู่ ยังไงก็ยังดีที่ไม่ปล่อยน้ำเสียมาลงที่สระโกสินารายณ์นะคะ เห็นด้วยกับการพัฒนาสระโกสินารายณ์ค่ะ เพราะเท่าที่เห็นจากภาพสวยงามและร่มรื่น แถมเป็นสถานที่ออกกำลังแบบครบวงจรชนิดฟิตเนสในเมืองอายเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8


น่าเสียดายครับ....น่าจะอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานแล้วบอกเล่าความเป็นมาให้ผู้คนทราบ....
***************************************
มาชวนไปร่วมประมูลรถยนต์ที่กรมศุลกากรกันครับ...เปิดประมูลวันที่ 26 กันยานี้

http://www.oknation.net/blog/Customs/2007/09/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
sitar วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roller


น่าเสียดาย แต่มองอีกด้านก็ดีที่มีการปรับมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
บัวบูชา วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaimoog
...บัวบูชา...


เด็กๆดูสนุกกับเครื่องเล่นนะคะ
แต่ถ้าเขารู้กว่านี้อีกสักนิด
เขาคงอยากได้สภาพเดิมคืนมามากกว่า
มันก็ได้อย่างเสียอย่าง
แต่....ยังไงบัวก็อยากให้เป็นแบบเดิมๆน่ะนะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
มะโหนก วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 01.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

มะโหนกว่าทุกที่ล้วนมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ด้วยกันทั้งนั้น
เพียงแต่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆ

ตามที่คุณวรณัยเขียนมากรมศิลปากรได้มีการขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทำไมยังมีการนำพื้นที่นี้ไปปรับปรุง เปลียนแปลงได้อีก มะโหนกว่าอันนี้ต้องโทษระบบการทำงานของทางราชการแล้วหล่ะ ว่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้ยังไง...

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
naitiwa วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naitiwa
...ที่เห็น ที่เป็นไป ใช่ ไม่ใช่ ไม่สำคัญ...

สวัสดีครับ
อ่านแล้ว ในบางส่วนก็นึกเสียดาย อย่างกรณีโบราณสถาน กลายเป็นสมบัติของเอกชน แปรสภาพกลายเป็นโรงงาน
แต่อีกบางส่วนก็เป็นความรู้สึกบอกไม่ถูก จะว่าเสียดายก็ไม่ใช่ แต่จะว่าไม่เสียดายก็ไม่เชิง
บางกรณีก็เข้าลักษณะ เมื่อได้อะไรมาอย่าง ก็ต้องเสียอะไรไปบางอย่าง
แต่บางกรณีก็เป็นการผสมผสานและเข้ากันได้ โดยลดอัตลักษณ์ในแต่ละด้านลงไป อย่างกลมกลืนและดำรงอยู่ได้
แหะ แหะ ขอรับ
ยังคิดเลยไปถึงกรณีการพัฒนา(ของรัฐ)ซึ่งไม่ค่อยไปด้วยกันได้กับท้องถิ่นและหลาย ๆ ด้าน(เช่นการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน)
เสียหายไปก็มากโข ช้าเกินการก็มากโข
และบางทีก็ดันทุรังกันจนประจานความมักง่ายเอาเสียจริง ๆ
อย่างโรงไฟฟ้าฯ ก็เหมือนกันครับ แหะ แหะ
เฮ้อ..
สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ผมเห็นกระทู้แนะนำ ”เมืองโบราณโกสินารายณ์” น่าสนใจมาก เคยไปอีกเหมือนกัน (ตอนทำโครงการเดิม)
มีไฟล์เสียงที่ผมเขียน Coppy เพื่อเปิดแสงเสียงชุดการแสดงประกอบตำนานเมือง อย่างย่อ
คนฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่มาก
แต่ของจริงไม่ได้รับการเหลียวแล

(ผมยังไม่อ่านกระทู้น๊ะ มาเยี่ยมอาจารย์ คนเดียวก่อน ขอบคุณที่ตั้งชื่อภาพให้ไพเราะครับ รีบจริงๆ)

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

มีเกิด มีดับ มีเจริญ มีล่มสลาย

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
joeyman วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind

ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละครับ ไม่มีสิ่งไหนยั่งยืน แม้แต่บ้านที่เราอยู่ อีกร้อยปีต่อมาก็อาจกลายเป็นอย่างอื่น กรทีจะทำให้คนมองเห็นคุณค่าของโบราณสถาน คนต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อนว่า จะเก็บไว้ทำไม เพื่ออะไร ใครที่อ่านบทความคุณศุภศรุตบ่อยๆ ทราบแล้วก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 18.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

น่าเสียดายครับ การทำลายห้ามยากจังครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เมอร์ซีไซด์สีแดง วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LIVRED


ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง แต่เปลี่ยนแล้วยังให้ประโยชน์ต่อคนส่วนมาก อย่างนี้น่ายกย่อง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
feng_shui วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 14.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีสลักจากหินทราย ไม่มีเศียร (คงไปอยู่ในบ้านผู้ลาภมากดีแล้ว)....น่าเศร้าใจจังค่ะ
****************************

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
PlainWhite วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 13.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/RingsidePattani

เห็นด้วยค่ะ ทุกสิ่งบนโลกจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ แต่การใช้ประโยชน์จะเหมาะสมเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนในชุมชน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

ได้ทราบที่มา..ประวัติเดิม..สนุกดีค่ะ..Ch.Minivet ชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วเป็นทุนเดิม..

มีเรื่องแบบนี้..ตรงโรยค่ะ..

เดี๋ยว Ch.Minivet มุดไปอ่านเกี่ยวกับเพชรบุรีก่อน..สายตาเหลือบไปเห็นพอดี..

ว่าจะไปนับเหยี่ยว แถวเขาเรด้าห์ เวลาเหลือจะแกะรอย คุณลุงค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ผู้หญิงร้อยความฝัน วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Paraneelovely
รสชาติ ความจริง บางครั้งก็ "ขมเกิน" กลิ่นของความฝันบางคราวก็ไช่ว่าจะ "หอมพอ"

น่า เศร้าจริงๆค่ะ ....
แวะมาเยี่ยม ขอบคุณที่ไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
siampatriot วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

"โบราณสถาน"ครับ
ขออภัย...

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
siampatriot วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

ที่วัดโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ ราชบุรี ก็มีโบราณสถานที่รอวันเสื่อมสลายไปเช่นกันครับ ใกล้ๆ กันโบรานสถาณ"โคกพลับ"ก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลไปแล้วครับ... เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมื่อหลายเดือนก่อน ก็มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าถ้าได้เป็นจะทำศุนย์ศึกษาโบราณคดีโคกพลับ แต่ก็แพ้ไป น่าเสียดายจริงๆ ขุดแล้วทิ้ง ปล้นสมบัติ (ใด้แค่โครงกระดูก) แล้วปล่อยให้หายไปกับสายลมจริงๆ ครับ...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

น่าเสียดายแหล่งโบราณสถานที่ควรจะได้รับการศึกษาและค้นคว้า แต่กลับเป็นเช่นนี้ นี่เป็นเสมือนการไม่เอาใจใส่และขาดความรู้ในเรื่องการปลูกฝังเรื่องราวการหวงแหนในมรดกของท้องถิ่นหรือเกิดจากความมักง่ายเห็นแก่อะไรในทางวัตถุนิยมสังคมนิยมปัจจุบันจนลืมให้ความสำคัญในเรื่องราวเมือครั้งอดีต จนในที่สุดสิ่งเหล่านี้เหลือเพียงร่องรอยเนินดิน หรือสวนสาธารณะ ที่มีประโยชน์เพียงการพักผ่อน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 19.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

ถ้าเป็นยเมืองนอก งานนี้ต้องมีการเวนคืนที่ แล้วทำการขุดแต่งบูรณะกันเป็นการใหญ่ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ยุวดี วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 19.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuwym

เป็นบล็อกเกอร์คุณภาพจริงๆ ค่ะ
ช่างสรร...

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


คงจะมีอีกหลาย ๆ แห่งกระมังครับ ที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้...

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ปรีเปรม วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preprem

ยังดีที่ไม่เอาไปทำนา...และยังรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ปฐม วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pathom
หยุด !!!  การเกลียดชังทุกอย่าง  หันมาเกลียดตัวเองแทน  ตึ่งโป๊ะ !!!

ทำไปได้

ชุ่ย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Supawan วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

เรื่องน่าเศร้าเช่นนี้มีให้เห็นทั่วไปในบ้านเมืองเรา ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่นักอนุรักษ์และนักประวัติศาสตร์

ที่อุบลราชธานี .. ตึกที่ชาวบ้านเรียกตึกกงศุล ด้วยเคยเป็นที่ทำการของชาวต่างประเทศนานหลายปีก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกสวยงามมากคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ถูกทุบทิ้งพร้อมๆกับการโค่นต้นไม้ใหญ่ขนาด2-3 คนโอบมากมาย เพื่อสร้างอาคารสาธารณสุข ... และยังมีที่อื่นๆอีก เช่น อาคารไม้สักทองโรงเรียนเบญจมมหาราชเดิม ...

เศร้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ในฝัน วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 12.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dream


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทวิน วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 12.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/twin


เป็นธรรมดาโลกครับ ที่ชุมชนใหม่เข้าไปทับซ้อนชุมชนเก่าที่ล่มสลายไป เพียงแต่ว่าถ้าจะอนุรักษ์ให้อดีตคงอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือและดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ก้อนหิน8887 วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonKaew

โอ้ เศร้าใจจัง เสียดาย
กราบหวัดดีค่ะ เห็นการบ้านล่ะค่ะดีใจจัง
ก้อนหิน ยังหาวิธีเขียนเชื่อมต่อกันไม่ได้เลย
เดี๋ยวขอคิดวิธี ก่อนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้


ขอบคุณ ขอบคุณ...ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 13/09/2007 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

เฮ้อ อ่านแล้วบอกได้คำเดียวว่า.....เศร้า

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8

งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหศักดิ์ โฮมฮักผู้ไทโลก" วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

View All
<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]