• ศุภศรุต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jeabvoranai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 2458396
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1574 คน
วรณัย พงศาชลากร
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 2533 , 10:22:45 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จากปราสาทเขมร สู่ ความเป็นปรางค์ไทย (๑)

“บันแถลง” หน้าซุ้มบัญชร : คติพุทธเถรวาทครั้งแรก

ที่ปรากฏในปราสาทขอมแบบละโว้

.

.

          ภาพถ่ายเก่าภาพหนึ่ง ที่ประกาศขายอยู่ในเพจ www.periodpaper.com แสดงภาพปราสาท – ปรางค์ก่ออิฐ มีลวดลายปูนปั้นประดับที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก อธิบายว่าเป็นภาพของวัดหน้าพระเมรุ กรุงศรีอยุธยา

.

.

            แต่ปราสาทหรือปรางค์ในภาพถ่ายเก่านั้น มีลวดลายอันเป็นจุดเด่นสำคัญ ตรงที่ชุดของ “ลวดบัวรัดเกล้า” ซึ่งตามปกติแล้วชั้นของลวดบัวที่รับหน้ากระดานจะนิยมทำเป็นเถาใบไม้หรือกลับบัวหงาย แต่ในภาพเก่านี้ ทำเป็นรูป “หงส์เหิน” (กางปีกบิน) ใต้หน้ากระดานที่เป็นลายประจำยาม หรือที่เรียกว่าลายดอกซีกดอกซ้อนหรือดอกไม้ต่อเนื่อง

.

           จึงต้องค้นหาภาพมาเปรียบเทียบ เพื่อให้ชัดเจนว่าเป็นปราสาท – ปรางค์ที่ไหนกันแน่ เพราะคงไม่มีปรางค์แบบนี้ที่วัดหน้าพระเมรุอย่างแน่นอน โดยใช้ลวดลายปูนปั้นหงส์เหิน อันเป็นลักษณะเด่นที่ไม่เคยปรากฏในงานปูนปั้นประดับปราสาทหรือปรางค์ใด ๆ ในเขตกรุงศรีอยุธยา แต่พบได้ในงานปูนปั้นประดับบัวเชิงเสาซุ้มประตูของพระปรางค์วัดมหาธาตุลพบุรีเป็นแนวทางแรก

.

           แต่ปราสาทหรือปรางค์หลังนี้ ก็ไม่ได้อยู่ในวัดมหาธาตุ ลพบุรี

.

           แต่เมื่อมาพิจารณาลวดลายปูนปั้นประดับที่เหลืออยู่ของปรางค์หลังเดี่ยวใน “วัดนครโกษา” ก็พบว่า มีลักษณะตรงกันกับปรางค์ปราสาทก่ออิฐในภาพถ่ายเก่านั้นทุกประการ และเมื่อนำภาพถ่ายใหม่ฝั่งทิศใต้ขององค์ปรางค์ มาเปรียบเทียบ (ตามรูปที่โพสมาเลยครับ) ก็เห็นว่าเป็นมุมเดียวกัน ถึงแม้ว่าปูนปั้นประดับหลายชิ้นจะหลุดหายไป แต่ลวดลายหงส์เหินที่คุ้นเคยบนชั้นรัดเกล้า ก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เกือบสมบูรณ์

.

.

            จึงสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ภาพถ่ายเก่านั้น ก็คือภาพของพระปรางค์วัดนครโกษา ในตัวเมืองเก่าลพบุรี นั่นเองครับ

.

.

                แต่ความสำคัญของเรื่อง ก็คงไม่ได้อยู่แค่เพียงว่ารูปถ่ายเก่านี้คือที่ไหน เพราะด้วยรายละเอียดหลายอย่างจากภาพถ่ายเก่านั้น แสดงให้เห็นว่า บนชั้นเชิงบาตรของเรือนยอดพระปรางค์ เคยมีเครื่องประดับบนหรือ “เครื่องบน” ทั้งนาคปักและบันแถลง ประดับอยู่ แต่ไม่ใช่เป็นเครื่องบนแบบกลีบขนุนของปรางค์แบบไทยในยุคแรก แต่เป็นเครื่องบนตามแบบแผนของปราสาทเขมรในช่วงยุคสุดท้าย

.

          ในรูปแบบศิลปะของการประดับปราสาทเขมร “บันแถลง” เป็นส่วนประดับ รูปทรงเป็นแผ่นยอดสอบแหลม คล้ายหน้ากระจัง ปักไว้ตรงกลางชั้นเชิงบาตรบริเวณหน้าซุ้มประตูจำลองที่เรียกว่า “ซุ้มบัญชร” หรือ “ซุ้มวิมาน” ทั้ง 4 ด้าน (ทิศ) ของส่วนเรือนยอดปราสาททรงลดหลั่นที่เรียกว่า ทรง “ศิขระ”

.

              ซึ่งตามปกติแล้ว ปราสาทแบบเขมรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือมหายาน – วัชรยาน บันแถลงจะสลักขึ้นจากหินทรายเป็นรูปของเทพประจำทิศ (ทิศปาลกะ) ทั้งสิ้น โดยทิศเหนือจะสลักเป็นรูปพระกุเวรทรงสิงห์ ทิศใต้สลักเป็นพระยมทรงกระบือ ทิศตะวันออกสลักเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ส่วนทิศตะวันตกสลักเป็นรูปพระวรุณทรงหงส์

.

.

             สำหรับนาคปักหรือเครื่องบน ที่ประดับอยู่ตรงยอดเชิงบาตรของมุมเพิ่มแต่ละชั้น ในยุคแรก ๆ ของศิลปะการประดับแบบปราสาทเขมร นิยมทำเป็นรูป “ปราสาทจำลอง” ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นรูปต่าง ๆ อย่างรูปนาค 3 เศียร 5 เศียร ที่เรียกว่า “นาคปัก” นิยมประดับมุมใหญ่สุดหรือมุมหลักของเรือนยอด อีกทั้งยังทำเป็นรูปบุคคลถือกระบองอาวุธ ที่หมายถึงเทพเจ้าผู้คุ้มครองหรือทวารบาล รูปนักบวชฤๅษี และรูปนางอัสรา ดังตัวอย่างเครื่องบนของปราสาทสามยอด (พระปรางค์สามยอด) ที่สร้างในยุคจักรวรรดิบายน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 (ภาพตามโพสครับ)

.

          แต่เครื่องบนในภาพถ่ายเก่าและร่องรอยที่คงเหลืออยู่ของปรางค์วัดนครโกษา แสดงให้เห็นว่าตัวปรางค์นั้น ยังคงใช้เครื่องบนตามรูปแบบงานประดับปราสาทเขมร แต่กลับมีการปรับเปลี่ยนศิลปะตาม “คติความเชื่อ” จากแบบบายน (ฮินดู – วัชรยาน) มาเป็นคติเถรวาทลังกา ที่เริ่มมีอิทธิพลเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18

.

           ปรางค์วัดนครโกษา จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่อสดงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากปราสาทมาสู่ปรางค์ในช่วงแรก ที่ยังไม่ได้มีการเอาบันแถลงแบบงานประดับปราสาทเขมรออก แต่ก็ไม่ได้ใช้รูปเทพประจำทิศแบบเก่า เปลี่ยนมาทำเป็นปูนปั้นรูป “พระพุทธเจ้า (สมณโคดม)” ปางมารวิชัยบนฐานที่มีรูปยักษ์แคระแบก โดยมีพระอัครสาวกแสดงการวันทาสาธุการ ขนาบอยู่ด้านข้าง

.

          ส่วนเครื่องบนหรือนาคปักนั้น ยังคงปั้นรูปของเทพเจ้าถืออาวุธในซุ้มเรือนแก้วตามความหมายของเทวดาอารักษ์ โดยที่มุมหลักของชั้นเชิงบาตรตรงส่วนที่ตรงขึ้นมาจากเรือนธาตุ ได้นำเอารูปครุฑยุคนาค มาแทนที่รูปหัวนาคปัก 5 เศียรแบบเขมรเดิมในเชิงบาตรชั้นแรก และยังมีการปั้นปูนปั้นคล้ายพระพุทธเจ้าประทับยืน บนมุมหลักของเชิงบาตรชั้นที่สอง ตามมุมรองปรากฏเป็นรูปของนางฟ้าบนสวรรค์แสดงอัญชลี

.

            ซึ่งรูปแบบของการจัดวางเครื่อง (ประดับ) บนวิมานปราสาทนี้ ยังคงรักษาแบบแผนนาคปักตามแบบศิลปะการประดับปราสาทเขมร แต่ปรับเปลี่ยนคติมาเป็นเถรวาท ในยุคแรก ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ก่อนปรับเปลี่ยนเครื่องบนทั้งหมดให้กลายเป็น “กลีบขนุน” แบบปรางค์ไทย ในช่วงเวลาต่อมา ครับ

.

.

*** สถาปัตยกรรมของปรางค์วัดนครโกษา หากมีสภาพสมบูรณ์ จะมีลักษณะแบบเดียวกันกับปราสาทหลังเล็ก ทางทิศใต้ของปรางค์ประธานวัดมหาธาตุลพบุรี ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นคือ ยังคงรักษาลักษณะของการเรียงชั้นวิมานแบบลดหลั่น ขึ้นไป 5 ชั้น จบที่บัวกลุ่มยอดปราสาท (หรือจอมโมฬี ตามชื่อเรียกแบบปรางค์) แต่ละชั้นเชิงบาตรจะมีมุมหลักของเรือนธาตุใหญ่ ประดับด้วยนาคปักหรือบัวกาบขนุน มีมุมเพิ่มย่อยตามการเพิ่มมุมของตัวเรือนธาตุ มุมเพิ่มด้านนอกสุดเป็นซุ้มวิมานหรือซุ้มบัญชร ทั้ง 4 ด้าน

.

.

           ในปราสาทเขมรแบบลุ่มเจ้าพระยา (ภาคกลางประเทศไทยในปัจจุบัน) ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 จะมีลักษณะเด่นของชั้นเชิงบาตรชั้นแรกที่เรียกว่ารัดเกล้า แยกเป็นชั้นขึ้นไปทั้งมุมแนวระนาบ ไม่มีซุ้มบัญชรต่อขึ้นไปจากหน้าบันชั้นซ้อนแบบปราสาทเขมรในเขตเขมรล่าง ดังตัวอย่างที่ปราสาทสามบอด (ปรางค์สามยอด) ครับ

.

.

           *** “บันแถลง” ที่เหลืออีกชิ้นหนึ่งของปรางค์วัดนครโกษา (?) ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ปั้นปูนเป็นรูปพระสมณโคดมพุทธเจ้าปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานที่มียักษ์แบก แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคติแบบเถรวาทลังกาวงศ์ ที่นิยมการใช้รูปยักษ์แคระแบก (ผู้ปวารณาตนเพื่อชดใช้กรรม) ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ได้อย่างชัดเจน

.

.

          คติเถรวาทลังกาวงศ์ ที่ส่งอิทธิพลสู่ลวะปุระหรือละโว้ ในช่วงหลังอำนาจของจักรวรรดิบายน ได้ปรับเปลี่ยนปูนปั้นประดับปรางค์ - ปราสาท วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ที่น่าจะสร้างขึ้นใหม่จากปราสาทหลังเดิม (แบบนครวัด – มีมณฑปเชื่อมอันตราละ) มาใช้ศิลปะทางความเชื่อตามคติเถรวาทลังกา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ดังปรากฏภาพปูนปั้นแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ตอน “แสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์” ที่หน้าบันชั้นซ้อน ซุ้มประตูฝั่งทิศใต้ ของตัวเรือนธาตุปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพถ่ายเก่าของอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ – น ณ ปากน้ำ)

.

.

.

           ซึ่งรูปแบบของปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ และปรางค์วัดนครโกษานี้ ล้วนแสดงว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 นั้น รูปแบบของปรางค์เถรวาทในกลุ่มขอมลุ่มน้ำเจ้าพระยา (สุวรรณปุระ) – ลพบุรี (ลวะปุระ อโยธยา) ยังคงนิยมสร้างตามรูปแบบปราสาทเขมร ยังไม่ได้คลี่คลายปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นปรางค์ไทยทรงฝักข้าวโพดแต่อย่างใด ครับ

.

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในคูหาเรือนธาตุ ปรางค์วัดนครโกษา   เป็นภาพอดีตพุทธกับอัครสาวก 
ฉาบผิวผนังก่ออิฐด้วยดินดิบขัดผิวไม่เรียบสม่ำเสมอกัน แล้วเขียนสีลงบนผิวดิน (ปัจจุบันไม่มีเหลือแล้ว)

.
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8

งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหศักดิ์ โฮมฮักผู้ไทโลก" วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

View All
<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]