• วัชร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : mr.safeone@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-11
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 172607
  • ส่ง msg :
  • โหวต 502 คน
@ใส@สะอาด@สงบ@สบาย
"ชีวิตปลอดภัย" Glass Life : The Analytical of Mind...read, react and reflect
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wachara
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 1479 , 06:55:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วัดภูกำแพง ตั้งอยู่ที่ บ้านตีนตก 3/2 หมู่ที่ 1 ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี มีความหมายว่าเป็นวัดที่มีภูเขาเป็นปราการโอบล้อม ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของวัด วัดภูกำแพงสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2481 โดยมีชาวบ้านบริจาคที่ดินเพื่อให้สร้างเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านซึ่งมีทุนทรัพย์น้อย และอาศัยอยู่กลางป่าเขาจึงสร้างได้แต่ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นไม้ทั้งหลังเท่านั้น ด้วยสภาพภูมิประเทศ และ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน 2551
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 3332 , 11:33:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำสถานที่วิปัสสนา                                                            VIPASSANA MEDITATIONThe Art of Living:  Everyone seeks peace and harmony, because this is what we lack in our lives. From time to time we all experience agitation, irritation, disharญmony. And when we suffer from these miseries, we don't keep them to ourselves; we often distribute them to others as well. Unhappiness perme....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 1567 , 17:51:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิถีทางแห่งมรรค  พระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม    In quest of the Path     “.... รุกขมูลเสนาสนัง  เมื่อบวชแล้วท่านจงไปอยู่ในป่า  ในเขา  ในถ้ำ  ในหุบ  ในเหว  ป่าช้ารกชัฏบ้านร้างเรือนว่าง  เพื่ออาศัยสถานที่อันสงบสงัดนั้นทำที่สุดแห่งทุกข์เถิด....”“.....Rukkhamulasenasana’ Having been ordained, a bhikkhu shoued dwell in  a Porest, on the mountain, in the cave, in the valley, in the abyss, in the graveyar....

อ่านต่อ

Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 2698 , 17:18:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วงจรกระแสจิต1. เมื่อบุคคลประสบกับรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน กลิ่นที่ได้สูดดม รสที่ได้ลิ้ม สัมผัสทางกาย กระแสจะเข้าสู่จิต  2. ถ้าอารมณ์ทั้งหล่าย ไม่ได้ถูกกำหนดหยั่งรู้ที่จิต  ก็จะถูกส่งไปเก็บที่สมอง(ที่เก็บอารมณ์ในอดีต) และจะส่งลงมาที่จิตอีกครั้ง หมุนเวียนอย่างนี้ เรียกว่าวัฏฏะ คือ การหมุนเวียนของอารมณ์  3. เมื่ออารมณ์ถูกเก็บหมักหมมมากเข้า อารมณ์หมักดอง(อาสวะ) ก็จะกลายเป็นเครื่องผูกรัดมัดจิต(สังโยชน์) ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2550
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 337 , 14:25:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

@ทุกเส้นทางเป็นบุญ..ควรปฏิบัติ            เส้นทางสู่ความดีงาม ด้วยจิตใจภายในที่พร้อม ดำรงชีวิตอย่างฉลาดทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อความไม่ประมาทกับสรรพสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา หรือไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอย่างหลีกหนีไม่ได้ ทุกอย่างจบลงที่ภายใน เป็นหนทางให้ความสุขความเจริญทั้งตนเอง และสังคมโลกโดยตรง ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งรอบๆ ที่ไร้สาระ ที่ไม่จำเป็นมากนัก โดยยึดหลักความสมดุลของจิต ของใจ ปรับเข้ามาตั้งมั่น ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2550
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 589 , 13:03:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

@"พลังจิต"เข้มแข็ง "ปัญญาภายใน"ทำงาน          การปฏิบัติต่อจิตใจที่ถูกต้อง ด้วยปัญญาภายใน  สามารถส่องทางสว่าง คิดจะทำอะไร ก็เดินหน้าไปอย่างสง่างาม งอกงาม ทุกย่างก้าว หนทางสู่ ความดีงามที่พระพุทธองค์ได้หาทางมาแล้ว พระองค์ท่านได้ค้นพบเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ พบความสุขที่แท้จริง ที่ให้ทุกคนปฏิบัติตาม  เพื่อพ้นจากความเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เดินเข้าสู่ทางไม่ตาย คือ ความเป็นอมตะ... มีทุกข์ก็สามารถดับทุกข์ได้.....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2550
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 402 , 08:37:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

***รักแม่หมดใจ              เมื่อวันแม่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง นอกจากที่เราคนไทยทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว ทุกท่านต่างอาศัยวาระอันเป็นมิ่งมงคลนี้ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา ผู้ให้กำเนิดเรามา             มนุษย์ทุกคนล้วน กำเนิดจากสตรีทั้งสิ้น สะท้อนให้เราได้เห็นถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของมารดา ผู้เสียสละอุ้มท้องตั้งครรภ์มายาว....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2550
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 300 , 10:48:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นิพพานที่ก้าวตาม           เมื่อปฏิบัติที่ถูกต้อง และปฏิบัติได้มาก สภาวะภายในจะบอกให้เรารู้เอง ปัญญาภายใน เห็นทางสว่างไสว คิดจะทำอะไรก็เดินหน้าไป เป็นไปอย่างสง่างาม งอกงาม ก้าวไปสู่โพธิญาณได้ด้วยดี           พระพุทธองค์ ตรัสบ่อยๆ  เมื่อปฏิบัติธรรมถูกต้อง พิสูจน์ได้อย่างหนึ่ง คือสภาวะจิต ๕ ประการดังนี้           ๑. จิตภายใน จะปราโมทย์ ร่าเริง เบิกบานใจ             ๒. อิ่มใจ ปีติ           ๓. สงบเย็น ผ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2550
Posted by วัชร , ผู้อ่าน : 352 , 07:35:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เห็นอริยสัจ ๔             เห็นตามความเป็นจริงตลอดเวลา เป็นการตรัสรู้แห่งจิตที่บริสุทธิ์ สะอาดหมดข้อสงสัย ภายในสงบตลอด รักษาจิตภายในเข้าถึงอริยสัจ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ต้องสงบลมหายใจภายในก่อน คือ ทำอารมณ์เป็นปรมัตถ์ ไม่มีประมาณ            เปรียบเสมือนว่า กายและจิตแยกจากกัน สลายภายในเป็นปรมัตถ์ ความรู้สึกภายในปัจจุบันหลุดพ้นจากบ่วงมารกิเลสทั้งหลาย            เป็นสภาพ "ตายก่อนตาย" รู้สึกภายในตลอด ถ....

อ่านต่อ


/4
<< สิงหาคม 2019 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วิธี "สร้างที่พึ่งของตนเอง" คุณมีวิธีฝึกฝนอย่างไร..มากที่สุด?
ฝึกให้ตนเองเป็น "บัณฑิต"
13 คน
ฝึกให้เป็น "คนทุกข์ยาก แต่สุขง่าย"
16 คน
ฝึกให้ตน "รู้ที่มาที่ไป ของสรรพสิ่ง"
16 คน
ฝึกให้ตน "รู้สึกภายในจิตอย่างสม่ำเสมอ"
260 คน
ฝึก "ตื่นตัวอย่างมีสติ"
43 คน

  โหวต 348 คน