• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372293
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันจันทร์ ที่ 24 มีนาคม 2551
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 7561 , 14:20:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี   กรุงเทพ – กำแพงเพชร

และยกช่อฟ้าอุโบสถ   วัดวังน้อยวนาราม  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

วันเสาร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๑

          ด้วยคณะสงฆ์และสานุศิษย์  พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างอุโบสถ  โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว  เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๔๖  โดยได้รับเกียรติจาก  พระธรรมโกศาจารย์  เจ้าคณะภาค   เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งคณะผู้มีศรัทธาได้ร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าว  แต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่อีกเป็นจำนวนมาก  จึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลายร่วมสร้างอุโบสถให้สำเร็จลงด้วยดี

          อนึ่งในปีนี้ได้รับจิตศรัทธาจาก  ฯพณฯ  พลเรือเอก ธีระ  ห้าวเจริญ  อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

และคุณหญิงมัญชุมาศ  ห้าวเจริญ  (ภริยา)  พร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธา  เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  บริจาคทุนทรัพย์

สร้างอุโบสถ  เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป

  โอกาสนี้  จึงขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างกุศลทานบารมีด้วยกันในครั้งนี้  จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปราศจากทุกข์  โศก  โรคภัยพิบัติ  และให้ถึงพร้อมด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติ  พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล  ในสิ่งที่พึงปรารถนา  ตลอดกาลนานเทอญ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่         

พระครูใบฎีกาธีรพัฒน์  สุวินโย           โทร.    ๐๘ – ๙๗๔๔ – ๕๔๕๗

พระครูธรรมธรไพรัช  วรโท                โทร.    ๐๘ – ๙๕๑๖ – ๙๓๕๘

นางสินีนาฏ  โสดสถิตย์                       โทร.    ๐๘ – ๑๘๒๒ – ๘๘๖๐  

น.ท. หญิง ชัชสรัญ  เวียงสิมมา         โทร.    ๐๘ – ๖๐๒๗ - ๘๕๑๙

 

กำหนดการ

วันเสาร์  ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๑

เวลา  ๐๕.๐๐   น.       รถออกจากหน้าโรงเรียนศึกษานารี

เวลา  ๐๕.๓๐   น.       รถออกจากสนามหลวงข้างตึกเหลืองวัดมหาธาตุ  

(มีอาหารเช้าในรถ)

เวลา  ๑๐.๐๐   น.       ถึงวัดวังน้อยวนาราม     

เวลา  ๑๐.๓๐   น.       พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์   ถวายภัตตาหารเพล    

และญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา  ๑๒.๓๐   น.       ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

เวลา  ๑๓.๓๐   น.       ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา  ๑๔.๓๐   น.       เดินทางกลับกรุงเทพ  

โดยแวะเที่ยวชมสถานที่ตามสมควรแก่เวลา  

 

 

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

พระธรรมโกศาจารย์  เจ้าคณะภาค ๒  อธิการบดี มจร.  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

ฯพณฯ  พลเรือเอก ธีระ  ห้าวเจริญ  อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณหญิงมัญชุมาศ  ห้าวเจริญ  (ภริยา)

  

รองประธานอุปถัมภ์

คุณทรงศักดิ์  คุณภัททะวดี  แพเจริญ  อดีต อธิบดีกรมทางหลวง  (เจ้าภาพหน้าบันโบสถ์)

พล.ร.ต. ฉัตรชัย  พึ่งโพธิ์  เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ    และคุณสุมนต์  พึ่งโพธิ์  (ภรรยา)

นางสินีนาฏ  โสดสถิตย์  อดีต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา  อธิบดีขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

คุณสุมนมาศ  วุฒิสง่าธรรม                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆังฯ

นาวาเอก สุรพล  คุณณัฐชยา   คุปตะพันธ์    นาวาโท หญิง ชัชสรัญ  เวียงสิมมา

 

รองประธานอุปถัมภ์  (สายกรมทางหลวง)

๑.  นายนิกร                บุญศรี                          อธิบดีกรมทางหลวง               

๒.  นายเทียนโชติ       จงพีร์เพียร                  รองอธิบดี  

๓.  นายชัยเดช           ข่าทิพย์พาที               ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

๔.  นายสมชาย           เตชภิรัตนมงคล           ผส.ทล. ๔ (พิษณุโลก)         

๕.  นายวัชระ              แตงฉ่ำ                         รส.ทล. ที่ ๑

๖.  นายทิวากร            ชนยุทธ์                       รส.ทล. ที่ ๒

๗.  นายณัฏฐวุฒิ        คงเดชกุล                    ผอ.ขท. พิษณุโลก

๘.  นายสมบูรณ์          ถาวรวงศ์                    ผอ.ขท. สุโขทัย

๙.  นายสมหมาย        ชอบทำดี                     ผอ.ขท. ตากที่ ๑

๑๐.  นายจงจิตร          เต็งยะ                          ผอ.ขท. ตากที่ ๒ (แม่สอด)

๑๑.  นายอุมัยวัชญ์     อารัชเพริย                  ผอ.ขท. พิจิตร

๑๒.  นายสมภาร         ภู่พลับ                          ผอ.ขท. กำแพงเพชร

๑๓.  นายเจน              จิตธนโชติ                    ผอ.บท. พิษณุโลกที่ ๒

๑๔.  นายบุญส่ง          ศุภมัสดิ์ศุกุล                ผศ.ศท. ตาก

๑๕.  นายสมพงษ์       ศุภชัยมงคล                ผศ.ศท. ลำปาง

 

รองประธานอุปถัมภ์  (สายกรมการขนส่งทางบก)

๑.  นายศิลปะชัย-นางสมพร จารุเกษมรัตนะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

๒.  นายกุลวัฒน์          วิทยกุล                        ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

๓.  นางเบญจวรรณ                สิงหาพันธ์                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการขนส่ง

๔.  นางสาวณัฐชรดา  อุไทยพจน์                   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

๕.  นางอรวรรณ         รอดประดิษฐ์               เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง ๖

๖.  นายสุรสิทธิ์           ดวงสว่าง                     หัวหน้างานตรวจสถาพรถ

๗.  นายบุญเลิศ          เกื้อสกุล                      นายช่างตวจสถาพรถ ๖

๘.  นายกิตติ               เพียรพึ่งอาตม์             หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

๙.  นางกรรณิกาณ์     วุฒิพิมลวิทยา             เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง ๖

๑๐.  นายจรัญ             ศรีสวัสดิ์                      หัวหน้างานบริหารทั่วไป

๑๑.  นางสาวสุรางค์   ศรีมงคลธาราธร          หัวหน้าสาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี

๑๒.  นางอัจราพรรณ             ธงชัย                           เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง ๖

๑๓.  นายสุรสิงห์         หล้ามเหศักดิ์                           นายสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

 

รองประธานอุปถัมภ์  (สายกรมทางหลวงชนบท)

๑.  นายระพินทร์         จารุดุล             อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

๒.  นายวิชาญ             คุณากุลสวัสดิ์             รองอธิบดี

๓.  นายอาทร              เทียนตระกูล    รองอธิบดี

๔.  นายพงษ์เดช         หวังสิทธิเดช   รองอธิบดี

๕.  นายธงชัย             เตชะเสน          วิศวกรใหญ่

๖.  นายชาติชาย         ทิพย์สุนาวี       ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

๗.  นายสุรพล            ศรีเสาวชาติ     ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

๘.  นายเทียน              เจนงามกุล       ผู้อำนวยการสำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง

๙.  นายมานิตย์           เมฆประสาน    ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

๑๐.  นายสานิตย์         ศรีสุข              ผู้อำนวยการสำนักวางแผน

๑๑.  นายสุรพันธ์        ธีระภัทรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

๑๒.  นายธวัช             กุลทนันท์         ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

๑๓.  นายทักษิณ         บุญต่อ             รก. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

๑๔.  นายสมบูรณ์       กนกนภากุล     รก. ผู้อำนวยการสำนักอบรมและการมีส่วนร่วม

๑๕.  นายสุพร             เตไชยา           ผู้อำนวยการศูนย์เทคโยโลยีสารสนเทศ

๑๖.  นางสาวนิลุบล     พงศ์สุวรรณ    เลขานุการกรม

๑๗.  นายบัญชา         เรือนทิพย์        ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๑๘.  นายประศักดิ์      บัณฑุนาค        ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๑๙.  นายดรุณ            แสงฉาย          ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๐.  นายชูศักดิ์          อัศวเมนะกุล    ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๑.  นายวันชัย          อังก์กุล            ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๒.  นายจำลอง         วรหาญ            ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๓.  นายมานพ          สุสิงห์              ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๔.  นายเจริญ           พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๕.  นายสมบูรณ์       ชัยศิรินิรันดร์   ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 

๒๖.  นายอภินันท์        โปราณานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่  ๑๐

๒๗.  นายสมเกียรติ   ตระกูลฮุน        ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่  ๑๑

๒๘.  นายไกวัลย์        โรจนานุกูล      รก. ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่  ๑๒

 

รายการจองเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

วัดวังน้อยวราราม  อ.ขาณุวรลักษณ์  จ.กำแพงเพชร

 

ฐานพระประธานในอุโบสถ

๔๐๐,๐๐๐

อาจารย์ วาลวิชนี  แย้มสรวล  รับเป็นเจ้าภาพ

หน้าบันโบสถ์   ด้าน  (หน้า – หลัง)

๒๐๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพหมดแล้ว

ลูกนิมิต  ลูกเอก  พร้อมซุ้มและใบเสมา  ลูกละ

๒๐๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว

ลูกนิมิต   ลูก  พร้อมซุ้มและใบเสมา  ลูกละ

๑๐๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพหมดแล้ว

ซุ้มกำแพงแก้ว   ซุ้ม ๆ ละ

๘๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว   ซุ้ม

ช่อฟ้า   ช่อ ๆ ละ

๕๐,๐๐๐

คุณอรสา  ตั้งคารวคุณ  รับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด  

ซุ้มประตู   ซุ้ม ๆ ละ

๔๕,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว   ซุ้ม

ซุ้มหน้าต่าง  ๑๐  ซุ้ม ๆ ละ

๒๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว   ซุ้ม

จันทัน  (อกไก่)

๓๐,๐๐๐

 

หน้าต่าง  ๑๐  บาน ๆ ละ

๒๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว   บาน

เสาอุโบสถ  ๓๒  ต้น ๆ ละ

๑๐,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว  ๑๕  ต้น

บันไดอุโบสถ   ด้าน ๆ ละ

๑๒,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว   ด้าน

หางหงษ์  ๒๔  อัน ๆ ละ

,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว  ๑๗  อัน

ใบระกา  ๒๔  อัน ๆ ละ

,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว  ๑๒  อัน

เท้าแขนนางฟ้า  (คันทวย)  ๑๖  อัน ๆ ละ

,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว  ๑๐  อัน

เสาเข็มอุโบสถ  ๑๖๐  ต้น ๆ ละ

,๐๐๐

มีเจ้าภาพแล้ว  ๑๐๐  ต้น

กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์  ตารางเมตรละ

๕๐๐

 

กระเบื้องปูพื้นโบสถ์  ตารางเมตรละ

๕๐๐ 

 

 

หมายเหตุ        ผู้ที่จองเป็นเจ้าภาพทางวัดจะจารึกชื่อให้ทุกท่าน

                        และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยจะได้ไม่ซ้ำกัน

ติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพได้ที่     

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร     คณะ ๓  กุฏิพุทธวรญาณ                   

พระครูธรรมธรไพรัช  วรโท                โทร.    – ๒๔๗๒ – ๕๖๓๑   

๐๘ – ๙๕๑๖ – ๙๓๕๘

ติดต่อพระครูใบฎีกาธีรพัฒน์  สุวินโย โทร.    ๐๘ – ๙๗๔๔ – ๕๔๕๗

                                                                        ๐๘-๑๓๗๔-๕๗๙๓

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุทธิญาโณภิกขุ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suttiyano

ขออนุโมทนาครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]