• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372293
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2551
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 1852 , 21:31:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทาน

ทาน แปลว่า วัตถุที่พึงให้, การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ

ทาน ที่แปลว่า วัตถุที่พึงให้ ในคำวัดหมายถึงสิ่งของสำหรับให้ สำหรับเสียสละแก่ผู้อื่น ได้แก่สิ่งของที่ควรถวายพระ สิ่งของที่ควรนำไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ เรียกเต็มว่า ทานวัด

            ทานวัตถุ มี ๑๐ อย่าง คือ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลัยและดอกไม้ ของหอม(ธูปเทียน)เครื่องลูบไล้ (สบู่เป็นต้น) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป (ไฟฟ้า)

            ทานวัตถุ เรียกว่า ไทยทาน บ้าง ไทยธรรม บ้าง

            การให้ทานวัตถุ ๑๐ อย่างนี้มีผลอานิสงส์มาก เพราะเป็นสิ่งของที่ให้ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับ การเลือกของที่จะให้บัณฑิตสรรเสริญ

            ทาน ที่แปลว่า การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ ในคำวัดหมายถึงการให้ทานวัตถุ ๑๐ อย่าง ด้วยเรื่องจิตใจที่ดีงามมุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแด่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคราะห์ เช่นที่ให้คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง

            ทาน มี ๒ แบบ คือ อามิสทาน ให้วัตถุสิ่งของ และ ธรรมทาน ให้ธรรม

            ทาน เป็นบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ทานมัย คือบุญที่เกิดจากการให้ เป็น สังคหวัตถุ คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้ และเป็นบ่อเกิดแห่งบารมีที่เรียกว่า ทานบารมี

 

ทานกัณฑ์

ทานกัณฑ์ (อ่านว่า ทานะกัน, ทานนะกัน) แปลว่า ตอนที่ว่าด้วยเรื่องการให้ทาน

            ทานกัณฑ์ เป็นชื่อกัณฑ์ที่ ๓ แห่งเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ คือ ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ นครกัณฑ์

            ทานกัณฑ์ มีเนื้อหาว่า พระนางผสุดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรไปทูลขอร้องพระเจ้าสญชัยพระสวามีให้งดโทษเนรเทศพระเวสสันดร แต่ไม่ได้รับผ่อนผัน ก่อนออกจากเมือง พระเวสสันดรได้ให้ทานพิเศษที่เรียกว่า สัตตสดกมหาทาน คือทาน ๗ อย่าง ได้แก่ ช้าง ม้า รถ สตรี แม่โคนม ทาสหญิง ทาสชาย อย่างละ ๗๐๐ แล้วจึงพานางมัทรี และชาลีกัณหาออกจากเมืองไปยังเขาวงกต

 

นครกัณฑ์

นครกัณฑ์ แปลว่า ตอนที่ว่าด้วยการกลับพระนคร

นครกัณฑ์ เป็นชื่อกัณฑ์ที่ ๑๓ แห่งเทศน์มหาชาตุ ๑๓ กัณฑ์ คือ ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ นครกัณฑ์

            นครกัณฑ์ มีเนื้อหาว่า พระเวสสันดรทรงลาผนวช ทรงสั่งลาอาศรม รับเครื่องทรงแห่งกษัตริย์ เสด็จกลับพระนครสีดี ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมทำให้เกิดความร่มเย็น จนพระชนมายุได้ ๑๒๐ พรรษา จึงเสด็จสวรรคต ไปเกิดเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตร ณ. สวรรค์ชั้นดุสิต

 

ธรรมทาน

            ธรรมทาน (อ่านว่า ทำมะทาน) แปลว่า การให้ธรรม, การให้ความดี เป็นทานอย่างหนึ่งใน ๒ อย่าง

            ธรรมทาน หมายถึงการให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้ข้อแนะนำทั้งทางธรรม และทางโลก ด้วยการสอน การเทศน์ การแนะนำ การเขียน การประกาศ เป็นต้น

            การทำให้คนอื่นได้ความรู้ ได้ความคิดเห็นที่ดีที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ ชักนำให้คนอื่นมีความรู้สึกอยากเว้นชั่ว อยากประพฤติชอบ อยากประกอบจิตไว้ในคุณธรรม จัดเป็นธรรมทานทั้งสิ้น

            การให้อภัย ให้ปัญญา ให้ความยุติธรรม ให้ความรัก ให้ความอบอุ่น ให้ความเป็นกันเอง ให้กำลังใจ ให้สติ ให้คำปลอบใจ เป็นต้นอนุโลมเข้าเป็นธรรมทานได้

            ท่านว่า “การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง” คือดีกว่าการให้วัตถุสิ่งของ หรืออามิสทาน

 

นิพันธกุศล

นิพันธกุศล (อ่านว่า นิพัดทะ-) แปลว่า กุศลที่ทำเป็นนิจ

นิพันธกุศล หมายถึง บุญ และความที่ทำเป็นประจำ ทำเป็นปรกติ เช่น การตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นบุญบ้าง เป็นความดีบ้าง หากได้ทำเป็นปกติเรียกได้ว่าเป็น นิพันธกุศล ได้ทั้งสิ้น

            นิพันธกุศล ปกติใช้เรียกเกี่ยวกับการทำบุญที่ทำเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมิได้ขาด โดยมีกำหนดแน่นอนตายตัวว่าวันนั้นวันนี้ เช่น การทำบุญวันตรุษสงกรานต์ การทำบุญให้อดีตเจ้าอาวาส งานพระราชพิธีวันปิยมหาราชเป็นต้น
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลานเทวา วันที่ : 28/04/2008 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........กำลังอ่าน คำวัด ของ พระธรรมกิตติวงศ์ อยู่พอดีเลย


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
paedophile วันที่ : 28/04/2008 เวลา : 21.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้น


ท่านมีที่ดินนับพันไร่.....นอนเพียงสองตารางเมตร


ท่านมีสมบัตินับพันล้าน.....ทานเพียงสามเวลา


ท่านมีอาภรณ์เต็มห้อง.....สวมเพียงชุดเดียว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]