• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372329
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2551
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 1814 , 17:46:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สภาวะจิตของผู้กำลังถวายสังฆทานจะต้องมีลักษณะดังนี้

๑.      ไม่มีความรู้สึกยินดี หรือยินร้ายต่อภิกษุผู้กำลังรับทาน

๒.      ถวายทานด้วยความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์

๓.      ขณะถวายทานมีจิตมุ่งไปที่คุณธรรมของพระอริยสงฆ์

พระอริยสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้มี ๔ คู่ ๘ บุคคล คือ

            พระโสดาปัตติมรรค และพระโสดาปัตติผล

            ๑ คู่       ๒ บุคคล

            พระสกทาคามิมรรค และพระสกทาคามิผล

            ๑ คู่       ๒ บุคคล

พระอนาคามิมรรค และพระอนาคามิผล

            ๑ คู่       ๒ บุคคล

พระอรหัตตมรรค และพระอรหัตตผล

                        ๑ คู่       ๒ บุคคล

            คุณธรรมของพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า มี ๙ ประการ คือ

            ๑. สุปฏิปันโน                   เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

            ๒. อุชุปฏิปันโน                เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

            ๓. สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน

            ๔. สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว

            ๕. อาหุเนยโย                  เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชา

            ๖. ปาหุเนยโย                  เป็นผู้ควรแก่ของที่เขามาต้อนรับ

            ๗. ทักขิเนยโย                 เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายด้วยศรัทธา

            ๘. อัญชลีกรณีโย เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้

            ๙. อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ  เป็นนาบุญอันประเสริฐของโลก ไม่มีนาบุญอื่นที่ยิ่งกว่า

            ด้วยเหตุที่พระอริยสงฆ์มีคุณธรรม ๙ ประการดังกล่าวมานี้ ทานที่ถวายแด่สงฆ์ที่เรียกว่า “สังฆทาน"”จึงมีผลมากและมีอานิสงฆ์มาก ถ้ามีผู้ใดได้ฝึกอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นระลึกอยู่ในคุณธรรมของพระอริยสงฆ์เนืองๆ การถวายสังฆทานที่ถูกต้องจะทำได้ไม่ยากนัก ดังตัวอย่างบุคคลที่มีแสดงไว้ในมัชณิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ทักขิณาวิภังคสูตร ข้องที่ ๗๐๖ ความว่า

            เศรษฐีผู้หนึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยยิ่งนัก ได้บริจาคเงินสร้างวัดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ ต่อมาต้องการจะถวายสังฆทาน จึงได้ไปขอให้ทางวัดจัดภิกษุมาให้รูปหนึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยกล่าวว่า “ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้แทนของสงฆ์แก่ข้าพเจ้าเถิด”

            ในเช้าวันรุ่งขึ้นเศรษฐีได้ภิกษุทุศีล (ไม่มีศีล) รูปหนึ่งที่จะถวายสังฆทาน ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าภิกษุรูปนี้ไม่มีศีลแต่ก็ได้ต้อนรับด้วยความเคารพนอบน้อม ล้างเท้าให้แล้วนิมนต์ขึ้นไปบนบ้าน เช็ดเท้าให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำมันหอม ให้นั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ แล้วถวายข้าวปลาอาหารคาวหวานพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมด้วยความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์เสมือนดังผู้มีความเคารพยำเกรงต่อพระพุทธเจ้า

            ภิกษุรูปนั้นเมื่อฉันอาหารเสร็จก็กลับวัด ต่อมาอีเพียงครู่เดียวก็กลับมาบ้านของเศรษฐีอีกเพื่อขอยืมจอบ ในครั้งนี้เศรษฐีเอาเท้าเขี่ยจอบให้แล้วกล่าวว่า “จงรับไป” ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นแลเห็นกิริยาท่าทางของเศรษฐีที่แสดงออกถึงความไม่เคารพต่อภิกษุรูปนี้ จึงถามขึ้นว่า “เมื่อเช้านี้ท่านได้ถวายทานแด่ภิกษุรูปนี้ด้วยท่าทางเคารพยำเกรงอย่างยิ่ง แต่เดี๋ยวนี้กิริยาท่าทางของท่านที่แสดงออกมาช่างไม่มีความเคารพยำเกรงเลยสักนิดเดียว เป็นเพราะเหตุใด”

            เศรษฐีตอบว่า “เมื่อเช้านี้เรากระทำสังฆทานจึงเคารพยำเกรงต่อสงฆ์ แต่บัดนี้เราไม่มีความเคารพในภิกษุทุศีลรูปนี้เป็นส่วนตัวเลย”

            จากพระสูตรเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า การถวายทานที่เรียกว่าสังฆทานจะต้องเกิดจากจิตที่ได้อบรมฝึกฝนมาแล้วอย่างดี จะต้องเป็นจิตที่มีความนอบน้อมยำเกรงต่อสงฆ์เท่านั้น

            สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า

            “แม้ในอนาคตกาลโน้น จะคงเหลืออยู่แต่โคตรภูสงฆ์ ผู้มีเพียงเศษผ้าเหลืองพันคอ หรือผูกข้อมือ เป็นคนไม่มีศีลทำมาหากินเลี้ยงดูตนเอง และภรรยา แม้นบุคคลทั้งหลายปรารถนาที่จะถวายสังฆทานแล้วไซร้ มีจิตน้อมไปในสงฆ์ เคารพยำเกรงต่อสงฆ์ ทานที่ให้แล้วก็จะมีผลมาก และมีอานิสงส์มาก”

 

 

            ดังนั้นคำว่า “สงฆ์” ในการถวายสังฆทานจึงหมายถึงเฉพาะพระอริยสงฆ์เท่านั้น มิได้หมายรวมไปถึงสมมุติสงฆ์ คือภิกษุที่เป็นปุถุชน ผู้ยังไม่สามารถละกิเลสต่างๆ ให้เบาบางได้เลย

            ในปัจจุบันนี้คนยากจนมีมากที่สุด คนฐานะปานกลางมีน้อย ส่วนคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐียิ่งน้อยแทบจะนับจำนวนได้ กลุ่มบุคคลที่จะกล่าวต่อไปในที่นี้มิได้หมายความรวมไปถึงคนรวบเพราะฉ้อโกง ลักทรัพย์ ฯลฯ หรือคนจนเพราะเล่นพนัน เที่ยวเตร่ ฯลฯ แต่จะกล่าวถึงเฉพาะผู้ที่ร่ำรวย และผู้ที่ยากจนเพราะกุศลกรรมที่เกิดจากการให้ทานในอดีตว่ามีผลตอบสนองที่ต่างกันไปในปัจจุบันอย่างไรบ้าง ผลของทานย่อมเกิดมาจากเหตุที่ว่าได้ให้อะไรเป็นทาน เป็นของดี หรือของเลว ให้ด้วยความเต็มใจ หรือไม่เต็มใจ ให้ด้วยปัญญา หรือสักแต่ว่าให้เท่านั้น

 

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 02/05/2008 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

สาธุค่ะ
จะจำไว้ตั้งจิตเช่นนี้
สำหรับการถวายสังฆทานคราวต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wadwangnoy วันที่ : 01/05/2008 เวลา : 17.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ขอกำลังใจจากผู้อ่านจากวัด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]