• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372329
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2551
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 1636 , 19:49:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เราได้อะไรจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งแรก

 

 

 

ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กษัตริย์พระองค์ที่ 15 ของกรุงศรีอยุธยา (องค์ที่ 12 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ได้ทำสงครามกับพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าสิบทิศแห่งราชวงศ์ตองอูของพม่า คือสงครามช้างเผือก ผลปรากฏว่าอยุธยาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ อยุธยาจึงต้องเสียช้างเผือกไปถึง 4ช้าง , พระราเมศวร (คนละพระองค์กับกษัตริย์องค์ที่ 2 ของกรุงศรีอยุธยา) พระราชโอรสองค์โต ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยทัย ทั้งยังได้พระสุนทรสงครามและพระยาจักรีไป ต่อมาสมเด็จพระไชยเชษฐาแห่งล้านช้างได้ส่งสาส์นมาสู่ขอพระเทพกษัตรี พระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปเป็นพระมเหสีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงเห็นว่าการพระราชทานพระธิดาไปนั้นเป็นการสร้างพันธมิตรแก่อยุธยาจึงพระราชทานไป แต่ถูกพม่าชิงตัวไป เพราะการแจ้งข่าวนี้ของพระมหาธรรมราชาแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2111 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคต ในช่วงของสงครามครั้งนี้ สมเด็จพระมหินทราธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาแล้วจึงเสียกรุง

 

 

 

            พระเจ้าบุเรงนองมีดำริจะบุกเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้น จึงยกทัพตีเมืองต่างๆ ที่เป็นเมืองในปกครองของกรุงศรีอยุธยาแม้กระทั่งเมืองพิษณุโลกสองแคว แต่ก็ยังไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกได้ สมเด็จพระเจ้าอภัยพุทธบวร ไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้เสด็จยกมาช่วยแต่ก็ถูกพม่าตีแตกพ่ายที่สระบุรี พระยาจักรีหนึ่งในเสนาที่ถูกกุมตัวไปยังกรุงหงสาวดี เมื่อครั้งแพ้สงครามช้างเผือก ก็เห็นแก่ทรัพย์ที่พระเจ้าบุเรงนองที่จะประทานให้ผู้ที่คิดแผนตีกรุงศรีอยุธยาลงได้ จึงเสนอตัวเป็นหนอนบ่อนไส้ในกรุงศรีอยุธยา โดยเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาทำทีเป็นว่าลอบหนีมาจากกรุงหงสาวดีได้ ประกอบด้วยความไว้พระทัยที่พระมหินทราธิราชมีต่อพระยาจักรีผู้นี้ จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ พระยาจักรีจึงวางอุบายให้ทหารที่มีความสามารถไปประจำกองที่ไม่มีความสำคัญ และให้ทหารที่ไร้ฝีมือมาเป็นทัพหน้าประจัญบานกับกองทัพของพระเจ้าบุเรงนอง เพียงข้ามคืนกรุงศรีอยุธยาก็พ่ายแพ้ เสียกรุงให้กับพม่าเป็นครั้งแรก

รางวัลของพระยาจักรี

 

 

 

พระยาจักรีเมื่อกลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนอง ก็ผิดคาด ด้วย พระเจ้าบุเรงนองมีพระราชโองการให้ประหารชีวิตพระยาจักรีเนื่องจากการเป็นกบฏ กล่าวคือ พระยาจักรีนั้นทำได้แม้กระทั่งการทรยศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง แล้วต่อไปในภายภาคหน้าก็คงจะสามารถทรยศกรุงหงสาวดีได้เช่นกัน โดยตอกมือไว้กับหีบทองของรางวัลที่บุเรงนองประทานให้แล้วจับถ่วงน้ำ

เมื่อนำเหตุการณ์นี้มาเปรียบเทียบ กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

            ศึกภายนอกเมื่อครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาได้ทำการศึกกับพม่า เพราะพม่าต้องการกรุงศรีเป็นเมืองขึ้น แต่ปัจจุบันไทยกำลังมีปัญหาเรื่องพรมแดนกับประเทศกัมพูชา เรื่องเขาพระวิหาร และกรุงศรีอยุธยายังมีปัญหาภายในเรื่องการแย่งชิงความเป็นใหญ่ โดยพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสองแควในขณะนั้น เพราะเห็นว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่สมควรได้ครองราชย์สมบัติ จึงแจ้งข่าวการพระราชทานพระธิดาแก่ล้านช้างเพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรแก่อยุธยา เช่นในขณะนี้ประเทศไทยมีความขัดแย้งของคนไทยด้วยกันเอง กล่าวคือความขัดแย้งของคนไทยที่มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ที่มีความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของแต่ละคน และถ้าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความโลภดั่งเช่นพระยาจักรีก็เท่ากับว่าประเทศไทยจะมีโอกาสเสียเอกราชอีกครั้งดั่งเช่นเหตุการณ์ในอดีต เราจะรอให้เกิดพระยาจักรีขึ้นมาก่อนจึงค่อยมาทำหน้าที่ของตัวเอง หรือว่าจะช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองเสียแต่ตอนนี้

 

 

 

เราจะทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมได้อย่างไร

            หน้าที่ของตนเราควรศึกษาให้เข้าใจดี และพร้อมอยู่เสมอที่จะปฏิบัติ เมื่อตนได้รับหน้าที่นั้นๆ เพราะหน้าที่ๆ พูดถึงนั้นก็คือธรรมะนั่นเอง ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ของคนถูกต้อง ผู้นั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมะ  ผู้ใดปฏิบัติธรรมะ ผู้นั้นชื่อว่าบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า และเมื่อทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนถูกต้องครบบริบูรณ์ ตนเองย่อมได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติอย่างแน่นอน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติก็ย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสันติสุขโดยทั่วถึงกันอย่างถาวร เพราะโลกทุกๆ วันนี้ที่เดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้ทั่วทุกหัวระแหงนั้นมิได้มาจากสาเหตุอื่นเลย เป็นเพราะทุกคนมิได้พยายามปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ มีแต่ผู้ป่าวประกาศ และโฆษณาชักชวน หรือบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหน้าที่

            ส่วนผู้ประกาศนั้นเองก็มิได้ทำหน้าที่ของตน แม้แต่ผู้เขียนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพียงแต่ได้เป็นผู้ตั้งใจพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดไปจนสุดความสามารถเท่านั้น จึงไม่รู้ว่าจะไปเอาความผิดกับผู้ใดเลย ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปอีกว่าทำไมทุกคนจึงไม่ทำตามหน้าที่ของตน ก็จะพบว่า เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่เห็นแก่ตัวเท่านั้น อาตมาขอวิงวอนว่าจงพยายามเห็นแก่ตัวให้เบาๆ ลงบ้างเถิด ก็จะเป็นกุศลแก่ตนเอง ชาติ และศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ และจงพยายามทำตามหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ต้องรอว่าผู้อื่นจะทำตามหน้าที่ของเขาหรือไม่ และหน้าที่ๆ สำคัญอย่างยิ่งของคนเราก็คือ “ความไม่เห็นแก่ตัว”

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาคตู้พระตรัยปิฎก 

พร้อมชุดพระธรรมปิฎกครบชุด

 

 

เป็นจำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นสมบัติของวัดวังน้อยวนาราม จ.กำแพงเพชร

บริจาคคนละ ๕๐, ๑๐๐ หรือ ๕๐๐ บาทก็ได้ ตามกำลังศรัทธา

บริจาคได้ที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาธนบุรี

ชื่อบัญชี พระอาจารย์ธีรพัฒน์ สุวินโย

หมายเลขบัญชี ๑๐๗๐๔๑๗๗๑๐

อนึ่งสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้

โดยส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่ หมายเลขโทรสาร ๐๒-๔๗๒-๑๓๓๑
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 23.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

เห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆ ก็พอถ้อยทีถ้อยอาศัยครับ
แต่ถ้ามาก ก็พอเอาประเทศแย่ได้เหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
charothon วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

นมัสการค่ะ...

..เพลงผ้า..

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
charothon วันที่ : 26/11/2008 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

นมัสการค่ะ..

..เพลงผ้า..

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ไพทูรย์ วันที่ : 26/11/2008 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paithoon
รักพี่ รักน้องรักลูกหมา ตากริบ

นมัสการ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ดับจิต วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eyeplay
ว่างอยู่แล้ว ไม่ต้องมีอะไรดับอะไร

ขอเชิญร่วมเสวนาเพื่อความเป็นไปของการเรียนการสอนพุทธศาสนาในระบบการศึกษา ในบล็อกนี้ครับ

http://www.oknation.net/blog/lifesession/2008/11/24/entry-1

ช่วยๆกันเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาครับ หนึ่งความเห็นของคุณก็มีความหมายครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
Schoolvoom วันที่ : 24/11/2008 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Schoolvoom

กราบนมัสการพระคุณเจ้าคะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ปัณณ์ วันที่ : 22/11/2008 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/punn

กราบนมัสการวันหยุดค่ะ


ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 21/11/2008 เวลา : 15.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

กราบนมัสการพระคุณเจ้า..แล้ววันอาทิตย์นี้เราจะเสียเลือดเนื้อกันอีกไหม..คนไทย...

............................................
สวัสดีครับจำโครงการตามรอยครูซัน..ที่ผมเคยเขียน และกิจกรรมฟุตบอลการกุศลที่โอเคเนชั่นจักเพื่อหารายได้และอุปกรณ์การศึกษาได้ไหมครับ...

...ผมและผองเพื่อนได้ไปทำกิจกรรมมอบของให้โรงเรียนต่างๆแล้วนะครับขอเชิญเข้าไปชมภาพกิจกรรมได้ครับที่...

ภาพกิจกรรมโครงการ ตามรอยครูซัน...สานฝันเด็กน้อย...สู่ดอยอุ้มผาง

http://www.oknation.net/blog/kontummadha/2008/11/17/entry-1


นำบุญมาฝากเพียบเลยครับ..

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
หมูสนาม วันที่ : 21/11/2008 เวลา : 01.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/attawut08

นิมนต์หลวงพี่อธิบายธรรมที่นี่ด้วยครับ
http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2008/11/20/entry-1

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
แพรพันวา วันที่ : 20/11/2008 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eleven
แพรพันวา

กราบนมัสการ
รักประเทศไทยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
บุญชัย วันที่ : 20/11/2008 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonchai
 

กราบมนัสการพระคุณเจ้าครับ..

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
chaleeta วันที่ : 20/11/2008 เวลา : 10.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaleeta

กราบนมัสการค่ะ

^_^

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 20/11/2008 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี

นมัสการครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
plsforgiveme วันที่ : 20/11/2008 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plsforgiveme
@#@# อ ย า ก ม า ก ทุ ก ข์ ม า ก #@#@

กราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้า

ขอบพระคุณค่ะที่ไปเรียกมาฟังธรรมวันพระ

พระคุณเจ้าสบายดีหรือเปล่าเจ้าคะ
อากาศเย็นแล้ว เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ซันญ่า วันที่ : 20/11/2008 เวลา : 00.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

นมัสการพระคุณเจ้า เจ้าขา

เราเห็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต เห็นที่เรา

รับรู้ กฎธรรมชาติไม่ บิดเบื้อน

สาธุ สาธุ

.
.

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
Cat@ วันที่ : 19/11/2008 เวลา : 22.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
เทพี วันที่ : 19/11/2008 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TePee
ก ลุ่ ม ค น ไ ม่ บ า ย


ความคิดเห็นที่ 32 (0)
เคียงดิน วันที่ : 19/11/2008 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

นมัสการค่ะ และสาธุค่ะท่าน

http://www.kalyanamitra.org/vdo/index_vdo.php?page=1&order=&type=&cid=5

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
charothon วันที่ : 17/11/2008 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

นมัสการค่ะ...สบายดีนะคะ
ระลึกถึงจึงมาทักทายค่ะ


..เพลงผ้า..

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ครูสบเมย วันที่ : 16/11/2008 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusobmei
ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ทดแทนคุณมาตุภูมิ....

กราบนมัสการครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
plejang วันที่ : 15/11/2008 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

กราบนมัสการคะ

เราจะทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมได้อย่างไร

ทุกคนมีหน้าที่ และเปิ้ลเชื่อว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุด
โดยยึดหลักธรรม จริยธรรม คุณธรรม และละความเห็นแก่ตัว
เพื่อสิ่งที่ได้มาจะได้มีประโยชน์และค่ามากที่สุด...

กราบนมัสการอีกครั้งค่ะ

เปิ้ลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ฟ้า_ดาราประดับ วันที่ : 15/11/2008 เวลา : 07.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spic

กราบนมัสการค่ะ เป็นงานเขียนที่ให้แง่คิดที่ดีมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
เพียงลมพัดผ่าน วันที่ : 15/11/2008 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daija
navy

กราบนมัสการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
skinhead วันที่ : 14/11/2008 เวลา : 01.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skinhead
          ส     กิ     น     เ     ฮ     ด         

นมัสการหลวงพ่อครับ
คนไทยเป็นคนเก่งมีความสามารถครับ
แต่ที่บ้านเมืองมันพังเพราะคนมันเห็นแก่ได้ไม่ยอมลดอัตตาตนเอง
แก่งแย่งนี้ก็ใกล้เวลาเต็มทีแล้วครับที่บ้านเมืองจะแหลกอีกรอบ
และก็หวังว่าคนไทยทั้งมวลควรตั้งตระหนกและหันมองกันเถิด

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 13/11/2008 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

กราบนมัสการครับ

ไม่เห็นแก่ตัว เหมือนพระยาจักรี
และ มีหิริ โอตัปปะ เหมือนที่ ผู้นำมวลชนบางคนชอบพูดไว้

คงจะช่วยให้สังคมดีขึ้นได้บ้าง ไม่มากก็น้อยครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
INDYLOVE วันที่ : 12/11/2008 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Cat@ วันที่ : 12/11/2008 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

กราบนมัสการค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
บ่าวยัณ วันที่ : 12/11/2008 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheYann

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
บ่าวยัณ วันที่ : 12/11/2008 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheYann

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
chorntawan วันที่ : 11/11/2008 เวลา : 18.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chorntawan

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

จะเห็นแก่ตัวให้น้อยลงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
หมูสนาม วันที่ : 11/11/2008 เวลา : 18.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/attawut08

นมัสการครับหลวงพี่
วันนี้ผมขออนุญาตเขียนพาดพิงพระหน่อยนะครับ
เพราะรักและศรัทธาในพระศาสนาจึงขอทำหน้าที่ในฐานะฆารวาสเตือนพระ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 10/11/2008 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

สาธุค่ะ
ตอนนี้พอจะรู้บ้างแล้วว่า
หน้าที่ที่แท้จริงคืออะไร
พยายามอยู่เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
mesa วันที่ : 10/11/2008 เวลา : 18.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanjorn

กราบนมัสการค่ะ...

ทุกสิ่งทุกอย่างคือครู หากใจพร้อมจะเรียนรู้

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
แม่เอื้อง วันที่ : 10/11/2008 เวลา : 18.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maeeaung

นมัสการค่ะ..พระคุณเจ้า
เมตตาธรรม อภัย ให้โอกาส อยู่ร่วมกันแบบไทยๆ
เป็นที่มีค่าเจ้าคะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 09/11/2008 เวลา : 18.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

นมัสการค่ะท่าน

ค่ะหนูจะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เล็กโตไว วันที่ : 09/11/2008 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lektoewai

อันความเห็นแก่ตัวนั้นมีมากในตน หากแต่ใครจะกดมันให้จมหายไม่ให้เหนือตน ขอบพระคุณท่าน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 07/11/2008 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

นมัสการค่ะ พระคุณเจ้า คนเรา หากเห็นแก่ตัวน้อยลง เราจะมองเห็นคนอื่นมากขึ้น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
chedtha วันที่ : 07/11/2008 เวลา : 06.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)


นมัสการ พระคุณเจ้าวัดวังน้อย

ผลทั้งหลายย่อมมีมาแต่เหตุ
ชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคนในชาติ
หากคนในชาติ สร้างเหตุและปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเจริญ
ประเทศชาติย่อมเจริญ
หากคนในชาติ สร้างเหตุและปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม ความวิบัติ
ประเทศชาติย่อมเสื่อมและวิบัติ
การแตกความสามัคคีของคนในชาติ การก่อความไม่สงบ สร้างความวุ่นวาย
ย่อมทำให้คนในชาติไม่มีความสุข และ ประเทศชาติไม่พัฒนาให้เจริญขึ้น
เพราะมัวแต่ทะเลาะกัน และ สร้างปัญหาวุ่นวายอยู่เสมอ


ขอนิมนต์ไปชมภาพวิวทิวทัศน์บนยอดเขา มีทั้งภาพนาข้าวสาลี
ภาพปราสาท แม็กเดแบร์ก และป่าบนเขาที่อยู่ตามธรรมชาติไม่มีการตกแต่งดูแล

http://www.oknation.net/blog/chedtha/2008/11/07/entry-1

ขอให้มีความสุขกับการชมภาพวิวนะครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 06/11/2008 เวลา : 21.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Cat@ วันที่ : 06/11/2008 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

กราบนมัสการเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เสลดพังพอน วันที่ : 06/11/2008 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jummum

กราบนมัสการค่ะ
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเป็นกองเชียวค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
บ่าวยัณ วันที่ : 06/11/2008 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheYann

จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
plsforgiveme วันที่ : 06/11/2008 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plsforgiveme
@#@# อ ย า ก ม า ก ทุ ก ข์ ม า ก #@#@

กราบนมัสการเจ้าค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับธรรมะเจ้าค่ะ
กำลังฝึกตัวเองอยู่เจ้าค่ะ
ตามสติกำลังที่มี ค่อยเป็นค่อยไปเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พ.ประเทืองไทย วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ppatuangthai
ลูกผู้ชายจากปลายนา เดินทางมาตามจินตลีลาชีวิต  

กราบนมัสการครับ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พู่กัน วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konkue

กราบนมัสการครับ
ใจพร้อม...ถึงพร้อมครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

นมัสการพระคุณเจ้าครับ
ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวน้อยลงกว่าเดิม
โลกนี้จะสงบสุขอีกเยอะเลยครับ

โลกเราที่วุ่นวายทุกวันนี้
ก็เพราะความเห็นแก่ตัวจริงอย่างที่พระคุณเจ้าบอกครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุกรวดี วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar

กราบนมัสการค่ะ
ร่วมโมทนาสาธุ กับทุกท่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

เป็นชุดของมหามกุฏหรือเจ้าค่ะ

ก้อนหินยังใช้ชุดของฉบับหลวง อยู่เจ้าค่ะ
ของมหาจุฬาค่ะ มี 45 เล่ม ส่วน 90 เล่มยังไม่หาอ่านเลยเจ้าค่ะ
อ่านละเอียดดีมั๊ยเจ้าค่ะ น่าจะเข้าใจง่ายกว่าของเดิมนะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก่องแก้วกวีวรรณ วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 20.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/250714

กราบนมัสการครับหลวงพ่อ/สารัตถะโลกมองเห็นธรรม กราบขอบพระคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]