• wadwangnoy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 372617
  • ส่ง msg :
  • โหวต 974 คน
วัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วัดวังน้อยวนาราม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาวบ้าน เป็นส่วมร่วมของศรัทธา เป็นความงาม ความดี และปริ่มด้วยเมตตา โดยการนำของพระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2552
Posted by wadwangnoy , ผู้อ่าน : 30944 , 22:18:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

                              รักใดเล่า                   รักแน่                 เท่าแม่รัก

                        ผูกสมัคร                         ลูกมั่น                มิหวั่นไหว

                        ห่วงใดเล่า                       เท่าห่วง              ดังดวงใจ

                        ที่แม่ให้                          กับลูก                อยู่ทุกครา

                        ยามลูกขื่น                       แม่ขม                ตรมหลายเท่า

                        ยามลูกเศร้า                     แม่โศก               วิโยคกว่า

                        ยามลูกหาย                     แม่ห่วง               คอยดวงตา

                        ยามลูกมา                       แม่หมด              ลดห่วงใย ฯ        

           

คนเรารู้ว่าใครดีไม่ดีก็ต่อเมื่อได้เห็น

น้ำใจกันก่อน น้ำใจย่อมมีค่าสูงและมีพลังมาก

กว่าน้ำใดๆ ในโลก “พระในบ้าน” หรารถนาเหลือ

เกิน จะได้เห็นน้ำใจจากลูกๆ ที่ท่านอุตส่าห์เลี้ยง

                                     ดูอุ้มชูมาแต่น้อยคุ้มใหญ่

                                                แต่ความปรารถนาของพ่อแม่จะสำเร็จ

หรือไม่ ขึ้นอยู่กับน้ำใจของเราผู้เป็นลูกเท่านั้น

พ่อแม่นั้นอุตสาห์เลี้ยงเรามาก็เพื่อประสงค์ว่า

ยามมีกิจ             หวังให้เจ้า           เฝ้ารับใช้

ยามป่วยไข้         เป็นหวังให้เจ้า      เฝ้ารักษา

ยามถึงคราว         ล่วงลับ                 ดับชีวา

หวังให้เจ้า           ปิดตา                 เวลาตายฯ

                                                การเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่คือ การทำอย่างไรก็ได้ที่

                                    จะให้ท่านเกิดความเบิกบานใจ ไม่ทุกข์กังวลเดือดร้อน

                                    หรือไม่สบายใจ เพราะการกระทำของเรา เพราะเรา

                                    เป็นต้นเหตุ

                                                “พระ”  หมายถึงผู้ประเสริฐ  ผู้ยอกเยี่ยม เพราะเป็น

                                    ผู้มีคุณสมบัติดีอยู่ในตัว  และประกอบความดีต่อผู้อื่นโดยมิได้

                                    มุ่งหวังการตอบแทน   ทำด้วยดวงใจอันเปี่ยมล้นด้วยความรัก

                                    ความปรารถนาดีและความสงสารเป็นมูลฐาน   หากผู้ใดทำได้

                                    ดังนี้  ไม่ว่าผู้นั้นจะครองเพศแบบไหน    วัยไหน    โลกย่อม

                                    แซ่ซ้องสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็น “พระ”  ในสายตาของเขา  และ

                                    พร้อมที่จะยกมือทั้งสองขึ้นไหว้บูชา  หรือยอมก้นศีรษะพร้อม

                                    ทั้งกายหมอบราบกราบกรานด้วยความเต็มใจ   มิได้ตะตะขวง

                                    หรือลังเลสักน้อย  เพราะมาเห็นว่าผู้นั้น คือ เนื้อนาบุญอันหา

                                    ได้ยากของเขาอย่างแท้จริง

                                                “ความเป็นพระ”  อย่างที่ว่ามานั้น  มิใช่จะมีเฉพาะกับ

                                    นักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วไป

                                    เท่านั้น   ความจริงเราท่านทุกคนต่างก็เคยประสบพระ  หรือมี

                                    พระผู้ประกอบด้วยคุณความดีดังกล่าวมาแล้วทุกคน  และมิได้

                                    พบที่ในป่าถ้ำลำเนาเขาหรือแดนบุญสถานนักบวชอื่นใดเลย

                                    หากพบกันอยู่ที่บ้าน มีอยู่ในบ้านของเรานั่นเอง มิพักต้องไปหา

                                    ที่อื่นเสยให้ยากเลย

                                                เพราะพระดังกล่าวนี้หาได้ในบ้าน      จึงเรียกในที่นี้ว่า

                                    “พระในบ้าน”

                                                หากจะบอกในตอนต้นนี้เสียเลยว่า  “พระในบ้าน”  นั้น

                                    คือ “ พ่อ” กับ “ แม่” ก็คงจะทำให้คลายสงสัยไปได้เปลาะหนึ่ง

                                    เพราะใดบางทีอาจเกิดความแคลงใจขึ้นมาเมื่อได้ยินคำนี้เข้าว่า

                                    เหตุใดเพราะจึงไปอยู่ในบ้าน    ดูออกจะขัด ๆ หูอยู่  ด้วยตาม

                                    ปกติเรามักจะเห็นพระท่ายอยู่แต่วัดหรืออยู่ในถ้ำในเขาท่าน-

                                    นั้น  แม้หากจะเข้าบ้านบ้างในบางคราว  ก็อยู่ชั่วระยะเวลามีกิจ

                                    เสร็จแล้วท่านจะกลับวัดอย่างเดิม

                                                และก็คงไม่มีใครกล้าคัดค้านหรือปฏิเสธว่า  “พ่อแม่”

                                    ไม่ได้เป็น “พระ” หากว่าผู้นั้นเป็นคนดีมีความคิดและยุติธรรม

                                    ทั้งมองโลกในแง่ดีในแง่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  เหตุที่ท่าน

                                    ทั้งสองได้นามว่าเป็นพระนั้น   เพราะท่านมี    “ความเป็นพระ”

                                    คือคุณธรรมความดีอยู่ในตัว และได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่

                                    ของตัวอย่างครบถ้วนบริบูรณ์    ทั้งในด้านจิตใจก็เปี่ยมล้มด้วย

                                    ความรัก ความปรารถนาดี และความสงสาร อันเป็นเหตุชักชักจูง              

                                    ให้ท่านได้เอื้อนเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ยอมเป็น “ผู้ให้”อยู่ตลอดมา

                                    ตามวัด  ตามถ้ำ  ตามป่า  หรือแม้อยู่บนยอดเขาก็ยอมไปกัน

ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะเป็นมงคลแก่ตัว แม้ต้องไปค้างอ้างแรม

กัน  หรือใช้เวลาเดินทางไปเป็นวันๆ เราก็ทนหอบหิ้วสังขาร

ไปจนกระทั่งกึงท่านจนได้ พอได้เห็นท่านได้กราบไหว้บูชา ท่าน

แล้วก็กลับ เท่านี้ก็เกิดความอิ่มเอิบใจหายเหน็ดเหนื่อย โอกาส

หน้าก็แวะเวียนไปหาท่านบ่อยๆ เล่าทุกข์สุให้ท่านฟังให้ท่าน

ช่วยแก้ปัญหาชีวิตซึ่งมันคับอกคับใจให้     เป็น    “พระนอก-

บ้าน”  ที่ว่ามานี้เราไปหาได้ บูชา และทำได้บ่อยๆ เสียด้วย

ซ้ำไป

            แต่ในเราทั้งหลายนี่   จะสักกี่คนเล่าที่นึก  “พระ-

ในบ้าน” กับ พระมรบ้านที่ใจจดจ่อรอท่าที่บรรดา”ลูก จะมาหา

มากราบไหว้บูชา หรืออย่างร้อยๆ มาให้เห็นหน้าก็ดีใจถมไปแล้ว

            โดยมากเราต่างก็มักจะเอื้อบำรุงอุดหนุนกันแต่พระนอก-

บ้าน หรือดั้นด้นไปเช่าพระนอกบ้าน ซึ่งปราศจากลมหายใจเข้า

มาไว้ในบ้านด้วยราคาแพงๆ ทำที่ประดิษฐานไว้ด้วยห้องหรูๆ

ราคาแพงลิบ แต่พระในบ้านซึ่งยังมีลมหายใจอยู่ เรากลับปล่อย

ให้อดยากปากแห้ง ปล่อยให้ใจแล้งอับเฉา และเศร้าใจอยู่ตาม

ลำพัง เพราะปราศจากน้ำใจของลูกๆ มาหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่น พ่อ

แม่ที่รอน้ำใจจากลูกๆ นั้น อาจยิ่งกว่า “ข้าวคอยฝน” อย่างที่เรา

ชอบเปรียบกันเสียอีก

            ท่านคงจะมิใช่เป็นผู้หนึ่งในจำนวนที่กล่าวมา

                                                                        เจริญพร.

ขอเชิญร่วมบริจาคในการสร้าง“เมรุ”(หลังใหม่)โดยเมรุวัดวังน้อยวนารามหลังปัจจุบันได้สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗และปัจจุบันได้เริ่มเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาและเพื่อเป็นลดมลพิษทางอากาศการเผาแบบเชิงตะกอนทางวัดวังน้อยนารามจึงต้องกาจัดสร้าง“เมรุ”หลังใหม่ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฌาปนกิจศพและศาลาบำเพ็ญกุศลแต่ทางวัดวังน้อยวนารามขาดทุนทรัพย์

 จำนวน1,500,000บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อใช้จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ในการก่อสร้างเมรุ และเตาเผาศพ

ในการสร้างเมรุต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประธานในการจัดสร้าง และคณะกรรมการในการ หรือแม้กระทั่งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ทางวัดวังน้อยวนาราม จึงเจริญพรมาเพื่อขอรับความเมตตานุเคราะห์จากคณะญาติโยมด้วยดี          ขอเจริญพร

ส่งจ่าย ธ.กรุงไทย สาขาสลกบาตร  อ.ขาณุวลักษบุรีจ.กำแพงเพชร  

เลขบัญชี 627-0-07583-1

ชื่อบัญชีธนาคาร พระธีรพัฒน์ มีมุข(สุวินโย) ติดต่อสอบถาม โทร.0897445757,0813745793 

ขอเจริญพร 

พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย 

ประธานในการจัดสร้างวัดวังน้อยวนาราม 

ได้เงินบริจาค 70,400 บาท ขออนุโมทนาท่านที่ร่วมบริจาค 

                                                         
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
MT-PONG วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 14.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหา

กราบนมัสการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
chettapat วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 07.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chettapat
เชษฐภัทร วิสัยจร

กราบนมัสการ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
soonthorn วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soonthorn-filmkayab
    Life+Bright  ชีวิต...งดงามเสมอ  

กราบนมัสการ และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ทอรุ้ง วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/15155645151
สิ่งละอัน...พันละน้อย  เพียงรอยยิ้ม...สักครั้ง  ของใคร...ซักคน  

กราบนมัสการค่ะ
การหล่อเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่ เป็นหน้าที่ของลูก
ยิ่งได้มาอ่าน ยิ่งชวนให้ย้ำเตือน มิเคยเลือนในจุดหมาย
ขอพรประเสริฐชี้หนทางสว่าง เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
ด้วยเทอญ สาธุ ...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปอจู วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 08.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Paojoo1974
มีไม่กี่ชาติบนโลกใบนี้ที่มี  "ภาษา (พูดและเขียน) เป็นของตัวเอง"และเราคือหนึ่งในนั้น...ภูมิใจมั้ยคะ...?? (ชมรมรักษ์ภาษาไทย)

นมัสการ หลวงพ่อวัดวังน้อย
..
คาดว่าขึ้นเหนือครั้งหน้า จะได้เข้าไปร่วมบุญ ค่ะ
แต่ถ้าหากไม่มีเวลา ..
ปอจูได้จดเบอร์บัญชีไว้แล้ว ..
จะโอนให้ และแจ้งให้ทราบ ในภายหลังนะคะ
อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 07/08/2009 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

กราบนมัสการหลวงพ่อวัดวังน้อย

ผมกำลังจะส่งเงินเข้า บ/ช ของหลวงพ่ออีกครั้ง โดยตั้งใจว่าส่งครั้งละเล็กละน้อยก็ยังดีนะครับ หลังจากรับเงินบำนาญทุกๆเดือน ....... ยอดเงินบริจาคยังห่างไกลค่าก่อสร้างเมรุมากยิ่งนักเลยครับ ต้องบอกบุญกันอีกนานทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์


อนุโมทนาค่ะพระอาจารย์...รักแม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
tatuk วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 09.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tatuk
เรานี่แหละ ผู้ปกป้องชาติและราชบัลลังก์! 

ตาตุ๊กศึกษาธรรมะเรื่อง "พระในบ้าน" มาร่วมเดือนแล้วครับ
สาละวนกับการเก็บวัตถุดิบจนล้นสมองไปหมด
ทั้งนี้ เพื่ออยากหาแง่มุมที่แตกต่างจากผู้ผ่านทางมาก่อน
ขณะเดียวกัน แม้จะนำธรรมะดีๆ หลายอย่างมาปรับใช้กับพระในบ้านอยู่เนืองๆ
แต่...ก็ยังมิสามารถถ่ายทอดเป็นคำกวีที่กินใจได้นัก
แต่...(อีกครั้ง) หวังใจว่า ทุกท่านจะได้อ่านผลงานการปรุงแต่งภาษาของตาตุ๊กในสัปดาห์หน้า

กราบนมัสการแจ้งมาเพื่อทราบครับ


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
arunsuk วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 09.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arunsuk


สาธุขอรับ พระคุณเจ้า

ดังที่โบราณว่าไว้...

คุณแม่หนาหนักเพี้ยง....พสุธา
คุณบิดรดุจอา..............กาศกว้าง
คุณพี่พร่างศิขรา...........เมรุมาศ
คุณพระอาจารย์อ้าง.......อาจสู้ สาคร.

นั่นแล้ว ขอรับ.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 07.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


แม่อยู่ในหัวใจจ่าเสมอ..
ครับผม..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
หวานหวาน วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 07.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

กราบนมัสการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 07.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

กำพร้าพ่อมาแต่วัยเด็ก
แต่ยังรักและระลึกถึงเสมอ
รักแม่มากที่สุด
ดูแลทุกวี่วัน

ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 06.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

กราบนมัสการค่ะ
ความรักของพ่อแม่แน่แท้ที่สุดเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
nangsopitara วันที่ : 06/08/2009 เวลา : 00.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


กราบนมัสการเจ้าค่ะ

รักที่ยิ่งใหญ่
ที่ได้จากคนๆนี้
คอยว่าคอยสอนทุกที
คอยห่วงใยทุกนาทีไม่เปลี่ยนไป
คอยให้คำปรึกษา
ช่วยเช็ดน้ำตาเมื่อร้องไห้
อยู่ข้างๆเมื่อไม่มีใคร
ไม่มีวันไหนจะไม่สนใจใยดี
แม่...ไม่มีวันทิ้งฉัน
แต่จะห่วงใยกันทุกวันอย่างนี้
เป็นคนเดียวที่ให้ความรักความหวังดี
อบอุ่นใจแล้ววันนี้ที่มี"แม่"อยู่ใกล้กัน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ระจัน วันที่ : 05/08/2009 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rajun
www.torsilp.com  โรงเรียนสอนศิลปะของผม

มาอ่าน
และกราบนมัสการ ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เอื้อยนาง วันที่ : 05/08/2009 เวลา : 20.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ouynang

กราบนมัสการค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]