• ขุมทรัพย์เพชร.
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : win_seawrite@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-12-30
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 84637
  • ส่ง msg :
  • โหวต 31 คน
เรื่อยๆมาเรียงๆรายสัปดาห์
หลากหลายทรรศนะ ง่ายๆ สบายๆที่ไม่เหมือนใครสไตล์"ขุมทรัพย์เพชร."
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wahiniawitt
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ขุมทรัพย์เพชร. , ผู้อ่าน : 1487 , 00:44:30 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมเวทีสาธารณะเรื่อง "การผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมได้อะไร" จัดโดยสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุขไทยเข้าร่วมมากมายทั้งน.พ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติผู้จัดงาน น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ศ.น.พ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  แต่น่าเสียดายที่ศ.น.พ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเจ้าของความคิดไม่ได้มาร่วมเสวนาด้วย ก็ขอเก็บเอาความเห็นผมมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับ

(สรุปจากการพูดของผมในเวทีสาธารณะ “การผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมได้อะไร”)

ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นตามคำถาม ๓ ข้อ ที่ผู้ดำเนินรายการ(อ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์)ตั้งไว้นะครับ

มีเหตุผลใดในการที่จะคิดสร้างหลักสูรนี้ในประเทศไทย

ผมเชื่อว่าแนวคิดแบบนี้เกิดจากการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐถูกหล่อหลอมให้เป็นCEOต้องคิดใหญ่ ต้องทำใหญ่ให้เป็นที่ฮือฮา ถึงจะเรียกว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลตามลัทธิทุนนิยมที่พยายามจะกลืนทุกภาคส่วนของสังคม ยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยกำลังออกนอกระบบสิ่งที่สำคัญคือการหาเงินมาประคับประคองให้คณะต่างๆอยู่ได้ และวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการเปิดหลักสูตรต่างๆขึ้นมาทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคค่ำ หลักสูตรภาคสมทบ ฯลฯ

ถึงแม้ว่าจะมีการให้เหตุผลที่สวยหรูต่างๆนานา อาทิ การรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน การผลิตแพทย์เพิ่มโดยที่รัฐไม่ต้องลงทุนเพิ่ม การให้แพทย์หลักสูตรนี้ต้องใช้ทุน ๓ ปี เป็นต้น  ก็จะเกิดคำถามกลับว่าประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศนั้นส่วนใหญ่ใช้ภาษาอะไรในการสื่อสาร  คำตอบคือเป็นภาษาบาฮาร์ซาของอินโดนีเซียครับ มีคนใช้เกือบ ๒๐๐ ล้านคน เพราะประเทศนี้มีประชากรเป็นอันดับสี่ของโลก  ส่วนภาษาอังกฤษนั้นมีเพียงสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ที่ใช้เป็นภาษาราชการที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สื่อสารได้ นอกนั้นก็จะมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเอง  ดังนั้นจึงต้องถามเป้าหมายของผู้วางหลักสูตรว่าผลิตหลักสูตรนี้มารับใช้ใคร?? ถ้าเป็นอาเซียนก็ควรเปิดหลักสูตรภาษาบาฮาร์ซา ถ้าเป็นmedical hubก็ควรใช้ภาษาอาหรับ หรือถ้าเป็นคนไทยก็ควรใช้ภาษาไทย เพราะผมยังไม่เคยออกโอพีดีแล้วชาวบ้านจะฟังภาษาอังกฤษแบบกระท่อนกระแท่นของผมรู้เรื่องเลย

ส่วนประเด็นเรื่องการลงทุนของรัฐนั้นมีผู้ถกกันไปหลายท่านแล้วว่าอย่าไปมองแค่เม็ดเงิน แต่ทุนด้านอื่นๆทั้งสาธารณูปโภค การใช้โรงพยาบาลรัฐจัดการเรียนการสอน การเบียดบังเวลาของอาจารย์แพทย์ที่ใช้ในการสอนหลักสูตรปกติหรือการนำผู้ป่วยที่ยากไร้ยอมอุทิศตนมาเป็นอาจารย์ให้ แต่ไม่ว่าอย่างไรหลักสูตรนี้ก็จะยังทำกำไรแก่ผู้ผลิตหลักสูตรอยู่ดีเนื่องจากลงทุนไปต่ำมากเพียงแค่จ้างอาจารย์ต่างประเทศมาสอนพรีคลินิก

อีกเรื่องที่ผมอยากถกคือแพทยสภารับรองหลักการหลักสูตรนี้ทั้งๆที่ยังไม่มีการผ่านการอนุมัติ(หรือแม้แต่การพิจารณา)จากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้อย่างไร เพราะผู้จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นมหาวิทยาลัยไม่ใช่แพทยสภา  เราจึงควรมาทบทวนบทบาทของแพทยสภาว่าอยู่ตรงไหน

แพทยสภาถือเป็นองค์กรวิชาชีพแพทย์ของไทยก่อตั้งเมื่อพ.ศ.๒๕๑๑ ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้ง ๔ ข้อ(ต่อมาขยายเป็น ๔ ข้อตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕) สรุปรวมใจความสำคัญได้ ๒ ข้อ คือ เรื่องการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ในด้านต่างๆและการปกป้องสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งหากมองจากกรณีนี้ผมถือว่าแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่non-function เนื่องจากไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์ทั้งสองข้ออย่างชัดเจน  ด้านหนึ่งอาจจะมีการอ้างว่าหลักสูตรนี้ทำให้แพทย์ไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้สากลได้แต่หลักสูตรนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นเพียงการแปลและสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และผมไม่เห็นบทบาทในการปกป้องประชาชนของแพทยสภาเลย เนื่องจากหลักสูตรนี้ยังไม่มีการเขียนแผนการศึกษา ไม่มีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม การนำผู้ป่วยไปใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่มีอะไรมารองรับจึงไม่ต่างจากการทำวิจัยในคนซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการมาศึกษาอย่างละเอียดมิใช่ใช้เวลาเพียง ๒ ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นทุรเวชปฏิบัติ(malpractice)ได้เพราะผิดหลักจรอยธรรมแพทย์เรื่องnon-maleficence  หากแพทยสภาทำผิดหลักจริยธรรมวิชาชีพเสียเองต่อไปในภายภาคหน้าจะไปควบคุมจริยธรรมแพทย์ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติมได้จาก http://www.oknation.net/blog/wahiniawitt/2010/01/28/entry-1 และ http://www.oknation.net/blog/wahiniawitt/2010/02/03/entry-1

ปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนในหลักสูตรแพทย์ของไทยคืออะไร

ผมเคยเสนอแล้วสองประเด็น คือ เรื่องปรัชญาการรับคนเข้าเรียนแพทย์และเรื่องการเน้นการเรียนต่อเฉพาะทางใน http://www.oknation.net/blog/wahiniawitt/2008/07/11/entry-1

การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างไร

มีผู้เสนอประเด็นนี้ได้ครบถ้วนดีแล้ว

ส่วนประเด็นหลักสูตรที่เหมาะสมจะขอกล่าวถึงในโอกาสหน้า

ขุมทรัพย์เพชร.

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐.๔๑ น.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ขุมทรัพย์เพชร. วันที่ : 15/02/2010 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wahiniawitt

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
boatdriver วันที่ : 14/02/2010 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/commed

http://www.oknation.net/blog/commed/2010/02/14/entry-1

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]