• นาคราช
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-04-09
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 33506
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
The same oneness
เที่ยวไป กินไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wat
วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2551
Posted by นาคราช , ผู้อ่าน : 3387 , 08:41:32 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เครือข่ายอนุรักษ์ฯลำน้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี
การจัดการทรัพยากร  โดยขบวนภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี

แม่น้ำป่าสัก มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ไหลผ่าน 5 จังหวัดด้วยกัน จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อพูดถึงแม่น้ำป่าสัก เราก็มักจะนึกถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านใจกลางเมืองและในอีก 5  อำเภอได้แก่ อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง และไหลไปสิ้นสุดเขตจังหวัดสระบุรีที่ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีโดยมีระยะทางประมาณทั้งสิ้น 105 กิโลเมตร จึงถือว่าเป็นแหล่งน้ำหัวใจที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีไหลผ่านชุมชนต่างๆ ชาวสระบุรีได้อาศัยใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การประมงและอื่นๆริมแม่น้ำป่าสักได้มีชุมชนขนาดใหญ่ต่างๆอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและยังมีส่วนที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในเรื่องของการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำป่าสักด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้วิถีการพัฒนาประเทศที่เน้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจกับหลัก เปลี่ยนสังคมจากเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการขยายการผลิต ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแม่น้ำป่าสักได้เสื่อมลง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย พร้อมทั้งสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

น้ำเสียจากชุมชนก้ไม่น้อย อย่าโทษโรงงานอย่างเดียว

สิ่งแวดล้อมเสื่อม ปลาตายเป็นเบือ

ต่างคนต่างใช้ประโยชน์

เครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำป่าสักสระบุรี เป็นองค์กรชาวบ้านซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากชมรมอนุรักษ์แม่น้ำป่าสักอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ตระหนักและเห็นร่วมกันว่า การฟื้นฟู พิทักษ์สิ่งแวดล้อม แม่น้ำป่าสักเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการโดยได้กำหนดเป้าหมาย ที่จะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแม่น้ำป่าสัก ฟื้นฟูสำนึกรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของผู้คนทั้งสองฝั่งลำน้ำป่าสัก โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และหันมาร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำที่กำลังวิกฤติ ฟื้นฟูชีวิตทั้งในน้ำ และริมสองฝั่งลำน้ำ ให้มีความสมบูรณ์หลากหลาย จัดการทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำ พืชน้ำ ให้มีโอกาสแพร่พันธุ์ในน้ำที่ใสสะอาด ได้อย่างเหมาะสม และให้เอื้อต่อการทำมาหากินของชาวบ้านที่เคยอาศัยแม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งทำมาหากิน ตลอดจนเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สรรพชีวิตทั้งพืช สัตว์ คน ได้อาศัยและเติบโตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและมีความสุข ภายใต้แนวคิด “รักษ์น้ำป่าสัก เพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติมาเยือน”

ผลจากน้ำพักน้ำแรงของคนลุ่มน้ำป่าสัก มีมากมาย เช่น  มีเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 5 อำเภอ 31 ตำบล  
มีเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าสัก 15 โรงเรียน  สมาชิกที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสักมากยิ่งขึ้น มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ลุ่มน้ำป่าสักมีคุณภาพน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมอย่างพอเพียง
วัดที่ติดกับแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอเสาไห้และเขตอำเภอเมืองมีการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดกันอย่างแพร่หลายและได้มีพันธุ์ปลาหาอยากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้วในแม่น้ำป่ากลับมาให้เห็นอีกครั้งเช่น ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาหมู ปลากระทิงเป็นต้น
ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันดูแลรักษาและเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาให้การสนับสนุนและเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ประเพณีวิถีวัฒนธรรมต่างๆหวนกลับอยู่คู่กับคนลุ่มน้ำเหมือนเดิมเช่น ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประเพณีทอดกระถินทางน้ำ เป็นต้น

ร่วมกันวางแผนฟื้นฟูแม่น้ำป่าสัก

แผนที่ความคิด

ปรับระบบการผลิต ลดการใช้สารพิษ

รณรงค์สร้างจิตสำนึก ขยายแนวร่วม

ประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในงานสิ่งแวดล้อม
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
coolwater วันที่ : 19/06/2008 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

เป็นโครงการที่น่ายกย่องจริง ๆ ค่ะ
อยากเห็นคนลุ่มน้ำบางปะกงมีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
thirak วันที่ : 02/02/2008 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thirak
เพื่อให้กาลเวลา..ได้พิสูจน์สันดานคน

เจ๋งไปเลยค่ะ..ถ้าทำได้แบบนี้ทุกลุ่มน้ำก็ดีสิค่ะ..แต่หลายๆลุ่มน้ำก็ทำกันเยอะนะคะ..อย่างว่า อุปสรรคก็ใช่ย่อย..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ถึงวันที่ชุมชนเข้มแข็ง ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติจะกลับมาและคงอยู่ ขอเป็นเพื่อนเพื่อส่งกำลังแรงใจ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Patong วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Patong

มาร่วมให้กำลังใจคนลุ่มน้ำป่าสักด้วยคนค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 17.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

ชอบ thinking link อ่ะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3 (0)
นายตะเกียง วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 17.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naitakeing

สนับสนุนโครงการดีๆ ครับ ..เราทุกคนต้องช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ครับ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เก่งกิ่งไผ่ วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pharichaidaoudom

เห็นดีเห็นงามด้วยจริง ๆครับ ผมโตมากับแม่นำป่าสักในเขตอ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ก่อน ดำผุดดำว่าย ใช้นำมาแกว่งสารส้มก็ดื่มกินได้เดี๋ยวนี้แค่แหย่ขาลงไป ก็คันคะเยอ รัฐปล่อยให้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนำเสียลงสองฝั่งแม่นำ ชาวนาก็ใช้สารเคมีในนาไร่เพราะอยากได้ผลผลิตสูง ๆ แต่ราคาที่เราต้องจ่าย คือ แม่นำป่าสัก สายเลือดของคนสี่จังหวัดอย่างพวกเรา เป็นกำลังใจให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Thaihippy วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

..มาชื่นชมความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต..
มาให้กำลังใจภาคประชาสังคม ที่ทำงานกันหนัก เหนื่อย
..มีโอกาสจะเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามลุ่มน้ำ..
อยากเชิญไปอ่าน..ส่วนหนึ่งของงานท่าจีนครับ
http://www.oknation.net/blog/rcdi/2008/01/20/entry-1

ขอคารวะ
เครือข่ายชมรมเรารักแม่น้ำสุพรรณ
สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาค ฯ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]