*/
  • ตนภูเก็จ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : watlayan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-11
  • จำนวนเรื่อง : 671
  • จำนวนผู้ชม : 416220
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2559
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 759 , 23:01:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยมีมาแต่ก่อน คือข้อที่พระสมณโคดม ได้กล่าวคํานี้ว่า ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเปนอยางยิ่ง, นิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ข้าพเจ้าก็ได้เคยฟังคํากล่าวนี้ ของปริพพาชกผู้เป็นอาจารย์แห่งอาจารย์ ในกาลก่อน กล่าวอยู่ว่า ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง, นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้ด้วยเหมือนกัน. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ข้อนี้ช่าง....

อ่านต่อ

Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 726 , 14:38:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ภิกษุ ท. ! สังสารวัฏนี้ เปนสิ่งที่มีเบื้องตนและเบื้องปลาย อันบุคคลรูไมได เบื้องตน เบื้องปลาย ไมปรากฏ แกสัตวทั้งหลาย ซึ่งมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน กําลังแลนไปอยู ทองเที่ยวไปอยู. ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนสุนัข ถูกผูกดวยเครื่องผูกสุนัข ซึ่งเขาผูกไวที่หลักหรือเสาอันมั่นคง : ถามันจะเดินก็เดินเบียดหลัก หรือเสานั้นเอง, ถามันจะยืนก็ยืนเบียดหลักหรือเสานั้นเอง, ถามันจะนั่งก็นั่งเบ....

อ่านต่อ


/1