*/
  • ตนภูเก็จ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : watlayan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-11
  • จำนวนเรื่อง : 671
  • จำนวนผู้ชม : 416213
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 619 , 23:02:08 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน


คฤหบดี ! รูปทั้งหลาย ที่เห็นดวยตาก็ดี, เสียงทั้งหลาย ที่ฟงดวยหูก็ดี, กลิ่นทั้งหลาย ที่ดมดวยจมูกก็ดี, รสทั้งหลาย ที่ลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะทั้งหลาย ที่สัมผัสดวยกายก็ดี และธรรมารมณทั้งหลาย ที่รูแจงดวยใจก็ดี ; อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ ที่ยวนตายวนใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัย อยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมใจ มีอยู ; และภิกษุก็ไมเปนผูเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมา....

อ่านต่อ


/1