วัดป่าบ้านชาติ
พระธรรม(มะดา) ในป่าธรรมชาติขออภัยครับ
ยังไม่มี รูปภาพ ครับ