*/
  • สายลมที่ผ่านมา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 1289
  • จำนวนผู้ชม : 2459815
  • จำนวนผู้โหวต : 543
  • ส่ง msg :
  • โหวต 543 คน
<< กันยายน 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555
Posted by สายลมที่ผ่านมา , ผู้อ่าน : 4938 , 19:56:01 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน wansuk , กระเจี๊ยบ และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

จะว่าไปพื้นที่ท้องสนามหลวงของเรา นอกจากจะเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังแล้ว ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ อีกมากมายที่บางครั้งเราเองก็ยังไม่รู้จักเสียด้วยซ้ำไปอย่างเช่น อาคารยอดปรางค์ 3 ยอด ที่ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวงด้านทิศตะวันตก หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คืออาคาร "ตึกถาวรวัตถุ" หรือ "ตึกแดง" ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย หลังจากที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมหาธาตุวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2432

ห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

ประจวบกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ.2437 โดยพระราชประเพณีจะต้องสร้างพระเมรุมาศตามพระเกียรติยศขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทรงมีพระราชดำริว่า เป็นการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์ในการสร้างสิ่งที่ไม่ได้เป็นถาวรวัตถุ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้อำนวยการสร้างอาคารตึกถาวรวัตถุขึ้น เพื่อเป็นที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร มาประดิษฐานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลนั้นแล้วจะได้ถวายอาคารนี้ให้สำหรับมหาธาตุวิทยาลัยต่อไป

แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จในรัชกาลของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนเสร็จ แล้วพระราชทานให้เป็นที่ตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2459 กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “หอพระสมุดวชิรญาณ” ต่อมาใช้เป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติ จนกระทั่งหอสมุดแห่งชาติย้ายอยู่ที่ท่าวาสุกรีเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 ตึกถาวรวัตถุถูกใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจนกระทั่งสำนักงานย้ายไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง

ระเบียงทางเดินโดยรอบ

หลังจากนั้น "ตึกถาวรวัตถุ" จึงได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นที่จัดแสดง "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช

ภาพส่วนพระองค์ที่นำมาจัดแสดง

ก้าวเข้าสู่ตึกถาวรวัตถุจะพบกับส่วนจัดแสดงแรก คือ “ห้องปิยมหาราช” จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยย่อคือพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อพ.ศ.2411 ขณะพระชนมายุ 15 พรรษา โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 สิริพระชนมพรรษา 58 พรรษา ทรงอยู่ในสิริราชสมบัติ 42 ปี ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าจนสามารถเทียบกับนานาอารยประเทศในทุกด้าน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ ทำให้อาณาประชาราษฎร์ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช"

ก้าวสู่อารยะ

ณ ห้องนี้ยังได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ อาทิ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 ว่า

ประพาสยุโรป

"...เมื่อพ่อได้รับราชสมบัติในเวลาอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น เหมือนตะเกียงริบหรี่จวนจะดับ แต่อาศัยด้วยปฏิบัติอธิษฐานน้ำใจใจความสัตย์ธรรม และมิได้อาฆาต ปองร้ายต่อผู้ใด ตั้งใจจะประพฤติตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในต้นพระบรมราชวงศ์ซึ่งได้ทรงประพฤติมา และอาศัยความอุตสาหะ ความพิจารณาเนืองนิตย์ จึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนบัดนี้..."

 

ในห้อง "ราชเคียงประชา” จัดแสดงพระราชกรณียกิจในการสร้างความเสมอภาคในสังคมไทย โดยเฉพาะการเลิกทาส ทำให้ราษฎรไทยเป็นไทแก่ตัว นอกจากนั้นยังปฏิบัติพระองค์อย่างสามัญชนในการเสด็จประพาสต้น เพื่อสอดส่องดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด

ศิลปะสถาปัตย์ในสมัยรัชกาลที่ ๕

“ห้องธำรงเอกราช” จัดแสดงเนื้อหาว่าด้วยพระบรมราชวิเทโศบายที่ทำให้ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากลัทธิล่าอาณานิคม โดยการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทำให้สยามสามารถรักษาเอกราชไว้ได้

ลายพระราชหัตถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บรรยากาศบ้านเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดแสดงที่ “ห้องสยามใหม่” เล่าเรื่องของการการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางพัฒนาบ้านเมือง อาทิ การสร้าง "สายโทรเลขสายแรก" คือ สายกรุงเทพฯ - ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2418 โดยกรมพระยากลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบสร้างขึ้นเพื่อใช้ในราชการส่งข่าวการผ่านเข้าออกของเรือกลไฟบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาพ.ศ. 2426 มีการตั้งกรมโทรเลขขึ้นเพื่อรับช่วงงานโทรเลข

ส่วน "กิจการไปรษณีย์" เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 เพื่อให้การส่งข่าวสารติดต่อถึงกันได้สะดวกขึ้น โดยได้เปิดรับฝากส่งจดหมายหรือ "หนังสือ" เป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรี ที่่ทำการไปรณีย์แห่งแรกเรียกว่า "ไปรษณียาคาร" ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองโอ่งอ่างทางทิศเหนือ ต่อมา ได้รวมกิจการไปรษณีย์และโทรเลขเข้าด้วยกัน ตั้งเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่อปี พ.ศ. 2441

เช่นเดียวกับการทางรถไฟสายแรก คือ "สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถไฟช่วงแรกระหว่างสถานีกรุงเทพฯ -อยุธยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 และได้เปิดให้บริการประชาชนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2439 แล้วเสร็จตลอดทั้งสายเมื่อ พ.ศ. 2444

“ห้องมรดกสถาปัตยกรรมแห่งสยาม” จัดแสดงอาคารจำลองสถาปัตยกรรมสำคัญ 3 มิติของสถาปัตยกรรมสำคัญ 5 แห่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นลักษณะอาคารที่เกิดจากการผสมผสานศิลปกรรมเทคโนโลยีจากโลกตะวันตก กลายเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมประจำยุคสมัยนั้น

ส่วน “ห้องมรดกความทรงจำแห่งโลก” นำเสนอพระเกียรติคุณตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยระหว่างพ.ศ.2411-2453 เป็น "มรดกความทรงจำแห่งโลก" ประเภททะเบียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกลำดับที่ 2 ของประเทศไทย หลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้ "ศิลาจารึกหลักที่ 1" เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกประเภททะเบียนนานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2546

การเลิกทาส

เอกสารสำคัญทางประวัติศาสต์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด 800,000 หน้า ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม แสดงให้เห็นนโยบายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ เอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษา ระบบการสาธารณสุข การปรับปรุงสาธารณูปโภคและระบบการไปรษณีย์โทรเลข ระบบคมนาคม การจัดระบบการบริหารราชการ การปฏิรูปเศรษฐกิจ การจัดระบบประปาและไฟฟ้า และพระราชนิพนธ์ด้านวรรณกรรม ที่ส่งเสริมนโยบายต่างประเทศ ที่ทำให้ประเทศสามารถอยู่ในความสงบได้อย่างดี ปัจจุบันเอกสารทั้งหมดเก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ

วิดิทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับ ทาสในเรือนนาย

และ “ปิยมหาราชรฤก” คือ ส่วนระเบียงอาคารที่จัดแสดงภาพถ่ายส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยาก เพื่อความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชน และมีการจัดแสดงแบบจำลองส่วนหนึ่งของสะพานมัฆวานรังสรรค์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับถนนราชดำเนินนอก

ทั้ง ๆ ที่เรามี นิทรรศการฯ ดี ๆ อย่างนี้ อยู่กลางเมือง แต่จะมีคนไทยซักกี่คนกันที่รู้ และได้เข้ามาเที่ยวชม และศึกษาถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 ที่นี่ เพราะพูดกันตามจริง อิฉันยังแค่หลบร้อนมาเจอโดยบังเอิญเลยค่ะคุณ

"นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5" จัดแสดงที่ "ตึกถาวรวัตถุ" ข้างวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เปิดให้เข้าชมวันพุธ-อาทิตย์ เวลา  09.30-16.00 น. (หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร.0 2222 4867, 0 2221 6830 ไม่เสียค่าเข้าชม09.30-16.00 น. (หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร.0 2222 4867, 0 2221 6830 ไม่เสียค่าเข้าชม


อ้างอิง - http://www.bangkokbiznews.comอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ย่าดา วันที่ : 21/09/2012 เวลา : 02.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ข้อมูลอันทรงคุณค่าล้วนๆเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 14/09/2012 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


ท่านวางรากฐานให้เราทัดเทียมอารยประเทศเลยหละค่ะ ถ้ามีโอกาสเห็นควรไปชมแบบตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง หรือถ้าไม่ตั้งใจ แวะไปหลบแดดก็ยังดี อาจจะเปลี่ยนความตั้งใจกันไปเลย

ความคิดเห็นที่ 6 สายลมที่ผ่านมา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
toondee วันที่ : 14/09/2012 เวลา : 09.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

พี่ทุนดีตั้งใจจะชวนเพื่อนวัยรุ่นกลุ่มเดียวกัน ไปเที่ยวแถวเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะเดินไม่ไหวค่ะ ที่นี่ได้แต่มอง ตั้งคำถามในใจ เพิ่งรู้จักจากน้องสายลมนี่แหละค่่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 สายลมที่ผ่านมา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wansuk วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

ท่านวางรากฐานการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 สายลมที่ผ่านมา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

น่าไปชมจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 3 สายลมที่ผ่านมา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 17.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

น่าไปชมบ้างจัง...

ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์....

ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟัง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


จริงค่ะพี่ แถมข้างในเป็นห้องแอร์ด้วย ซำบายเราเลย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 13/09/2012 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ประวัติศาสตร์ทรงคุณค้าทั้งนั้นเลยครับ
แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของ ร.๕ ในการสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน