*/
  • วิสุทธิญาณรังสี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jessadakorn_w@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-11
  • จำนวนเรื่อง : 57
  • จำนวนผู้ชม : 133952
  • จำนวนผู้โหวต : 69
  • ส่ง msg :
  • โหวต 69 คน
วันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2551
Posted by วิสุทธิญาณรังสี , ผู้อ่าน : 1361 , 23:39:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ร ๙

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในพระราชพิธีบวงสรวง

สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

ณ ท้องสนามหลวง

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

     ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมยินดี ที่ประชาชาติไทยจัดงาน

เฉลิมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ได้งดงามยิ่งใหญ่ และพร้อม

เพรียงกันทุกฝ่ายเช่นนี้ เป็นนิมิตหมายสำคัญ แสดงความจริง

ให้ประจักษ์ชัดโดยปราศจากข้อสงสัยว่า คนไทยนั้นยังมีความ

จงรักภีกดีในแผ่นดินอยู่อย่างมั่นคงลึกซึ้ง ทั้งมีความสมัคร

สามัคคีอันแน่นแฟ้น พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจ

ทั้งปวงที่เป็นกรรมสุจริต ความพร้อมเพรียงกันในการทำความ

ดีนี้ ช่วยให้ไทยรักษาอิสรภาพอันไพบูลย์มาได้สองร้อยปีแล้ว

จึงเชื่อได้ว่าชาติไทยจะดำรงความเป็นไทยอยู่ตลอดไป

     ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพรรณาในนามของ

ประชาชน ถึงความสำนึกตระหนักในพระเดชพระคุณแห่ง

สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ พร้อมทั้ง

แสดงความประสงค์อันแรงกล้า ที่จะเทิดทูนเฉลิมพระเกียรติ

พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใหสูงส่งขึ้น โดย

ถวายพระราชสมัญญาเป็น "มหาราช" นั้น เป็นข้อยืนยันอย่าง

สำคัญว่า คนไทยทุก ๆ ฝ่าย มีความนิยมเลื่อมใสในคุณความดี

และปรารภปรารถนาที่จะตั้งตนอยู่ในคุณความดีนั้น

     การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืนยาวไป

 ถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการ

บริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ และสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้อง

อาศัยความร่วมสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย คือ ประชาชน

แต่ละคน จะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์และดำรงอยู่ใน

คุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตน ๆ

    คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่ สี่

ประการ     ประการแรก คือ การักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะ

ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

     ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้

ปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

     ประการที่สาม คือ การอดทนอดกลั้น และอดออม ที่จะไม่

ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

     ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จัก

สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

     คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ

บำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วหน้ากันแล้ว จะช่วยให้บังเกิด

ความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่งคง

ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

     ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ในสากลพิภพ จงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขสวัสดี

แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง บันดาลให้มี

กำลังกายกำลังใจ และกำลังปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์

สามารถที่จะประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ในหน้าที่ให้บรรลุ

ประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าตามที่มุ่งหมายได้ทุก

ประการ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สายธาร วันที่ : 19/10/2008 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

ทรงพระเจริญ...

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
artemis-tai วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artemis-inside

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
วัติธนวิทย์ วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/songer

ขออนุญาตฮะ...
สัมผัส มินิ มีทติ้ง ! จิ๊บ ๆ จั้บ ๆ กับเพื่อนชาวบล็อค ok.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
wadwangnoy วันที่ : 17/10/2008 เวลา : 22.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ไขขานการบุญ วัดวังน้อยวนาราม เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 16/10/2008 เวลา : 08.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ท่านเจ้าขา
ช่วยตอบกระทู้ธรรม ที่บ้านพระธรรมกันนะเจ้าค่ะ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sarattatham/2008/10/16

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 15/10/2008 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.


ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
แม่หมี วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 06.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
mindsoul วันที่ : 13/10/2008 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindsoul

กราบนมัสการยามดึกครับผม

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
plsforgiveme วันที่ : 13/10/2008 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plsforgiveme
@#@# อ ย า ก ม า ก ทุ ก ข์ ม า ก #@#@

กราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะ

หนูติดไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานเจ้าค่ะ
ถ้าหลวงพี่ว่าง เรียนเชิญที่บ้านนี้นะเจ้าคะ
http://www.oknation.net/blog/littlebaby/2008/10/11/entry-3

หรือที่ http://www.oknation.net/blog/littlebaby
ยามชัง หลวงพี่อย่าเข้าเจ้าค่ะ บ้านนั้นชั่วร้าย

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลุงฟาง วันที่ : 13/10/2008 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/semtele


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
วัติธนวิทย์ วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/songer

ขออนุญาตครับ เข้าเหตุการณ์หน่อย...
ขอขอบคุณ " เฉลยความในใจ " ท่าน สว. ที่นี่...ที่เดียว
http://www.oknation.net/blog/songer/2008/10/09/entry-2

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ChaiManU วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

ท่อนจบ ส่วนมากสังคมเรามักจะลืมๆ ปฏิบัติหรือใส่ใจกัน...ว่ามั้ยครับ?

"คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุง ให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วหน้ากันแล้ว จะช่วยให้บังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่งคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์"

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 08.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

รัฐบาล และบุคคลที่สนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ล้วนแต่ไร้คุณธรรม มีความทุจริตเป็นที่ตั้ง ไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ย่าดา วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 04.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ทรงพระเจริญ
http://www.oknation.net/blog/dada/2008/10/11/entry-1

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกลื่นตราม้า วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 01.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/horse

พวกผู้นำที่สัมพันธ์กับลอนดอน ก็เสียสละอย่างยิ่งนะครับ

เสียสละประเทศชาติและประชาชน เพื่อตัวเอง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ครูแก้ว วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 00.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korming
If you tell the truth, you don't have to remember anything.


ดูคนที่การกระทำ
ดูผู้นำดูที่การเสียสละ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่มด วันที่ : 12/10/2008 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/deardog

ทรงพระเจริญค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน