• wm5398
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wm5398kk@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2020-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 184
  • จำนวนผู้ชม : 14209
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
wm5398
Blog เรื่องทั่วไป สบาย ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/wm5398
วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
Posted by wm5398 , ผู้อ่าน : 190 , 17:59:57 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิธีการเข้ารับเป็นราชการ และประเภทของข้าราชการไทยอาชีพข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียกว่า ส่วนราชการ

เนื่องจากอาชีพราชการเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศโดยตรง เนื่องจากตัวข้าราชการทุกๆคนนั้นล้วนเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศ โดยมีทิศทางในการทำงานด้วยนโยบายต่างๆจากภาครัฐบาล และยังถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง จนทำให้เกิดผู้สนใจและต้องการเข้าทำอาชีพราชการเป็นจำนวนมาก โดยจะมีขั้นตอนในการเข้ารับเป็นราชการอย่างไรนั้นไปดูกันเลย

วิธีการเข้ารับเป็นราชการ
การที่จะเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่างๆได้ดังนี้

การสอบแข่งขัน
การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจเปิดรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว โดยจะมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าร่วมสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://job.ocsc.go.th และเมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ
2. ต่อมา คือ การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่างๆต้องการและทำการาเปิดรับสมัคร โดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ในขั้นตอนขั้นแรกที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ

การคัดเลือก
การคัดเลือก จะดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันอย่างด้านบน เช่น กรณีที่คุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก หรือได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น
1. บางครั้งส่วนราชการต่างๆ อาจประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จากผู้ที่จบการศึกษาในวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นวุฒิคัดเลือกหรือวุฒิเฉพาะเจาะจง โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครของส่วนราชการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ”
3. หลังจากนั้นจึงเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการนั้นๆ ที่กำหนด ซึ่งอาจจะมีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ จำเป็นต้องดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
       - ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
       - ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่ง
       - ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
       - บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
ประเภทของข้าราชการไทย
ข้าราชการในประเทศไทย มีหลายประเภท ดังนี้
       - ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์)
       - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ข้าราชการทหาร
       - ข้าราชการตำรวจ
       - ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
       - ข้าราชการฝ่ายอัยการ
       - ข้าราชการรัฐสภา
       - ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
       - ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
       - ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
       - ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       - ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
       - ข้าราชการการเมือง
       - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
       - พนักงานอื่นของรัฐ
                   - พนักงานรัฐวิสาหกิจ
                   - พนักงานราชการ
                   - พนักงานมหาวิทยาลัย
                   - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
                   - พนักงานองค์การมหาชนและองค์การของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
                   - ลูกจ้างประจำ

https://gorporonline.com/articles/how-to-get-a-civil-servant/

 เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< มีนาคม 2021 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]