*/
  • konsilaat
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : w.wongwasan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-07-15
  • จำนวนเรื่อง : 282
  • จำนวนผู้ชม : 915271
  • จำนวนผู้โหวต : 128
  • ส่ง msg :
  • โหวต 128 คน
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562
Posted by konsilaat , ผู้อ่าน : 201 , 11:03:23 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน Chaoying , TatiyaDang โหวตเรื่องนี้


อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติ (UN) จากผลงานพลังงานแสงอาทิตย์ Self-reliant Solar Energy Community ที่บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงานเรื่อง Self-reliant Solar Energy Community จากองค์การสหประชาติ ในการประกาศรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ผ่านทางเว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/


ผลงานดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคที่สามารถดูแลระบบต่อไปได้ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม(อบต.หนองตาแต้ม) ตำบลหนองตาแต้มเป็นหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12 หมู่บ้าน  โดยลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองตาแต้มโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออกพื้นที่เป็นที่ลุ่มและดอนขนาดเล็กสลับกันไปทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดย่อมหลายแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งพืชไร่พืชสวนมากมาย เช่น มะม่วง กล้วย อ้อย มะพร้าว  ยางพารา พืชผักผลไม้ และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ประกอบกับตำบลหนองตาแต้มเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูป เป็นผลให้สามารถรับรองผลผลิตจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดีรวมทั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นดินที่เหมาะกับการปลูกพืชไร่ สับปะรด  จึงทำให้เกษตรกรปลูกกันมาก


สำหรับในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชนประทาน มีประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 400 หลังคาเรือน มานานหลายสิบปี ส่วนสาเหตุที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าบ้านเรือนประชาชนปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ทางทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร ดูแลโดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จึงไม่สามารถที่ขอไฟฟ้ามาปักเสาใช้ได้ ในปัจจุบันการนำพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 400 หลังคาเรือน สามารถนำไปใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว  นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ทดแทนเครื่องมือทางเกษตร การใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำขึ้นนำไปรดต้นไม้ เป็นต้น


นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของไฟฟ้า มาหลายสิบปี ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มได้รับรู้ปัญหาของชาวบ้านมาตลอด จึงมีความตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยนำพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าใช้ให้เกิดกับชุมชน เนื่องพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาแต้มไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร ชาวบ้านเข้าใจและได้ร่วมกันตั้งกลุ่มกลุ่มเครือข่ายพลังงานทดแทนขึ้นมา ทางเจ้าหน้าที่ อบต.ลงไปให้ความรู้เรื่องการทำพลังงานโซล่าเซลล์ มีแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ สร้างวิธีการเรียนรู้ในการใช้แบตเตอรี่ การใช้แผงโซล่าได้อย่างถูกต้อง และนำผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ ได้ที่ 3 ของประเทศมาในเรื่องของการบริหารในองค์กรและนวัตกรรมพลังงานโซล่าเซลล์ ได้รับรางวัลที่ 3 ของประเทศ ได้  งบประมาณ 3 ล้านบาท


ด้านการบริหารจัดการในส่วนตรงนี้เรามี กลุ่มตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นมา ให้ชาวบ้านได้ดูแลกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าไปช่วยเสริมให้ความรู้เรื่องพลังงานโซล่าเซลล์ ถ้ามีการชำรุด หรือเสียหาย ให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อบต.เป็นผู้ให้ความรู้อย่างถูกต้อง วิธีการรักษาอย่างถูกต้อง

ในอนาคตข้างหน้า เนื่องจาก หมู่ที่ 8 ประชากรในครัวเรือนอีกหลายหลังคายังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทาง อบต.ก็นำเงินรางวัลมาต่อยอดให้กับพี่น้องในตำบล  งบประมาณที่ได้รับมาซื้อแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ขยายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยังไม่มีได้ให้ใช้ประโยชน์และครอบคลุมที่สุด


นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม   กล่าวอีกว่า หลังจากที่โครงนี้เข้ามาชาวบ้านรู้สึกดีใจมาก เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้หลายสิบปีแล้ว ได้ใช้โซล่าเซลล์โดยการพึ่งตนเอง ใช้ในครัวเรือน และใช้ในเรื่องเกษตรกรรมเป็นการสร้างรายให้กับครัวเรือนด้วย ส่วนหนึ่งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เนื่องพลังงานโซล่าเซลล์ แต่ละเดือนค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับไฟฟ้า

พลังงานโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่หาได้ง่าย มีทั่วทุกภูมิภาคถ้าพื้นที่ใดมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าไม่มีใช้ก็สามารถนำโมเดลตรงนี้ไปขยายในพื้นที่ได้ เพราะว่าพลังงานโซล่าเซลล์เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถทำได้ง่ายๆ

ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้พลังงานหมู่บ้าน ( หมู่ที่ 8บ้านวังวน )  ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ( สำนักงานอบต.หนองตาแต้ม ) และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ( รร.บ้านหนองตาแต้ม )

 

 

ขอบคุณ  :  http://www.prachuppostnews.com/archives/8557อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Chaoying วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 13.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

อยากให้แนะนำ ความรู้ ถ่ายทอดให้ อบต. อื่นๆ ทั่วประเทศด้วย หากเป็นไปได้ จะดีมาก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน