*/
  • konsilaat
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : w.wongwasan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-07-15
  • จำนวนเรื่อง : 351
  • จำนวนผู้ชม : 1036794
  • จำนวนผู้โหวต : 145
  • ส่ง msg :
  • โหวต 145 คน
วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563
Posted by konsilaat , ผู้อ่าน : 181 , 15:17:05 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำหรับช่วงนี้ยังอยู่ในโหมดของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เขียนได้สืบค้น สังเคราะห์ และนำเสนอต่อเนื่องกันมา เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกัน ที่เป็นการใช้องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สู่การปฏิบัติจริง ได้แก่

การปลูกผักด้วยน้ำเอนไซม์และปุ๋ยหมักชีวภาพ

1. ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพคลุกเคล้าผสมดินในแปลงผัก อัตราส่วน 1/3/ตรม. ถ้าดินคุณภาพต่ำให้เพิ่มปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมากขึ้น

2. คลุมดินด้วยฟางหรือหญ้า หรือใบไม้ รดน้ำผสมน้ำเอนไซม์ 1/100 หมักดินไว้ 1-2 วัน


3. หลังจากปลูกผักแล้ว ควรเพิ่มปุ๋ยหมักชีวภาพทุก ๆ 7 หรือ 10 วัน และรดน้ำเอนไซม์ 1/500 ทุกวัน เจือจางมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่กล้าผัก

4. ก่อนหรือหลังเก็บเกี่ยวผัก 3 วัน ต้องปลูกผักใหม่ทันที ไม่ปล่อยให้แปลงผักว่างเปล่า

5. การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพสะเดาหรือสมุนไพรอื่น ๆ ควรทำอย่างสม่ำเสมอในอัตราส่วน 1/500

6. อย่าปล่อยให้พืชผักมีอายุมากเกินกำหนด ควรเก็บเกี่ยวระยะที่มีอายุพอดีหรือก่อนกำหนด พืชผักจะมีรสชาติดี คุณภาพดี ถ้าพืชผักอายุมากกว่ากำหนดจะถูกทำลายจากแมลง

7. ควรปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ถ้าดินร่วนซุยไม่จำเป็นต้องไถพรวน และไม่ต้องตากดิน เพราะจุลินทรีย์ในดินจะตาย โครงสร้างดินจะเสีย

8. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล

9. ควรปลูกพืชมากกว่า 2 ชนิด ในแปลงเดียวสลับกัน เพื่อป้องกันการทำลายของหนอนและแมลง

10. พยายามป้องกันหนอนและแมลงก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยสารสกัดจากสมุนไพร

การปลูกพืชไร่

1. ไม่ควรเผาตอซังเก่าของพืชไร่ ควรทิ้งไว้ในไร่ หว่านปุ๋ยหมักชีวภาพลงไป 25 กก/ไร่/2 เดือน แล้วคลุมด้วยฟาง จึงปลูกพืชรอบใหม่ต่อไป

2. หลังจากปลูกพืช หรือหยอดเมล็ดแล้ว ควรเติมปุ๋ยหมักชีวภาพตามความเหมาะสม ฉีดพ่นน้ำเอนไซม์ตามอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ในอัตราความเข้มข้น 1/500


3. ควรฉีดพ่นน้ำเอนไซม์สะเดาหรือสมุนไพรไล่แมลงชนิดอื่นทุกสัปดาห์ถ้าจำเป็น

4. การปลูกพืชไร่รอบ 1-2 อาจจะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และฉีดพ่นน้ำเอนไซม์ปริมาณมาก แต่รอบต่อ ๆ ไป จะลดลง เพราะดินจะดีขึ้น ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นด้วย

5. เมื่อไม่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อรักษาดินให้ชุ่มชื้น เพื่อที่จะรักษาจุลินทรีย์ให้มีชีวิตต่อไป หรือปลูกพืชหมุนเวียนอื่น อย่าทิ้งให้ที่ว่างเปล่า


การปลูกพืชสวน

1. การปลูกพืชยืนต้น เช่น ไม้ผล ควรรองก้นหลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ หญ้าแห้ง ฟาง ใบไม้แห้งที่หาได้ และใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กก. คลุกเคล้าผสมกับดินที่ขุดออกมาคลุมด้วยหญ้าแห้ง รดน้ำเอนไซม์ทิ้งไว้ 5-7 วัน จึงปลูกได้

2. ควรรดน้ำเอนไซม์ 1/ น้ำ 100 ทุก ๆ 7 วัน

3. ควรฉีดพ่นน้ำหมักสะเดา หรือสมุนไพรป้องกันโรคแมลงสัปดาห์ละครั้ง


4. ไม้ผลที่โตแล้ว ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพบริเวณเชิงพุ่มอย่างน้อยตารางเมตรละครึ่ง กก. โดยมีหญ้าแห้ง ฟาง ใบไม้แห้งคลุมดิน รดน้ำผสมน้ำเอนไซม์อย่างน้อยเดือนละครั้ง

5. ไม่ใช้ยาปราบวัชพืช แต่ใช้เครื่องตัดหญ้า ปล่อยให้คลุมดินจะเป็นประโยชน์มาก

6. ควรตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลไม้แล้ว

7. เมื่อไม้ผลเริ่มผลิดอกให้ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ รดน้ำไปอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาด


8. การให้น้ำตามท่อ เช่น น้ำหยด สปริงเคอร์ จะสะดวกต่อการผสมน้ำ 100 ต่อ น้ำเอนไซม์

9. โปรดสังเกตดินดี ปุ๋ยดี ใบพืชใบอ่อน หนอนไม่กิน แต่จะกินใบแก่

10. ไม้ผลบางชนิดจะให้ผลตลอดปี หรือปีละสองครั้ง ถ้าดินดี ปุ๋ยดี เพราะปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือน้ำเอนไซม์ มีฮิวมัส และฮิวมิคแอซิค

การใช้น้ำเอนไซม์และปุ๋ยหมักชีวภาพในนาข้าว

ปลูกโดยวิธีนาดำ

1. แช่ข้าวเปลือกในน้ำเอนไซม์ 1 ต่อ น้ำ 100 แล้วนำเมล็ดข้าวไปหว่านในแปลงเพาะกล้า รดด้วยน้ำเอนไซม์ 1/น้ำ 500 เมื่ออายุของกล้าประมาณ 1 เดือน ต้นกล้าจะแข็งแรงเหมาะสำหรับปลูก

2. หว่านถั่วเขียวหรือถั่วต่าง ๆ 5 กก./ไร่ พอถั่วขึ้นได้ประมาณ 1-3 คืบ ไถกลบหรือไขน้ำเข้านาให้ถั่วตายกลายเป็นปุ๋ย พร้อมกับใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพอัตราส่วน 25 กก./ไร่

3. ปักดำต้นกล้า


4. หลังจากปักดำ 15 วัน เติมน้ำเอนไซม์ 50 ลิตร x น้ำ 100/ไร่ เพื่อเร่งให้ข้าวแตกกอได้เร็วยิ่งขึ้น ขยายกอมากขึ้น โดยทยอยใส่อาทิตย์ละ 10 กก.

5. ช่วยข้าวตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่ม 10 กก./ไร่- ผสมน้ำเอนไซม์ 1 + น้ำตาล 1 + น้ำ 100 ฉีดพ่นที่รวงข้าว หรือเทลงในนา เพื่อเพิ่มน้ำหนักข้าว เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด เมล็ดลีบจะไม่ค่อยมี

6. เวลาเก็บเกี่ยวตามชนิดของข้าว


7. หลังเกี่ยวข้าวแล้วให้ปลูกถั่ว ปลูกงา หรือพืชพวกเถาต่อเลย เพื่อมิให้วัชพืชขึ้นมาแทนที่

8. ถ้าทำนาโดยวิธีนี้ไปประมาณ 3 ปี พื้นดินจะร่วนซุย ปีต่อ ๆ ไป ก็ไม่ต้องไถอีก เพียงแต่ไขน้ำเข้านาให้ดินเป็นขี้ตม ก็สามารถปักดำได้โดยไม่ต้องไถ

หมายเหตุ

น้ำเอนไซม์ที่หมักจากฟางข้าว และข้าว จะยิ่งช่วยให้ต้นข้าวเติบโตแข็งแรง และให้ผลผลิตได้รวดเร็ว- คันนาควรจะทำคันให้กว้างประมาณ 2 เมตร เพื่อเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นไร่นาสวนผสม จะได้มีพืชผักได้กินทั้งปี

 

วิธีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำเอนไซม์
ปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำเอนไซม์
1. นาข้าว 25 กก./ไร่/2 เดือน 1. นาข้าว 50 ลิตร x น้ำ 100/ไร่/2 เดือน
2. ผัก 2x3 ตรม./3 กก./แปลง 2. ผัก 2x3 ตรม./1 ลิตร x น้ำ 100 ทุกวัน
3. ไม้ผลรองก้นหลุม 1 กก./ต้น 3. ไม้ผล 1 ลิตร x น้ำ 100 /ต้น
4. ไม้ผล 6 เดือน 1 กก./ต้น/2 เดือน 4. ไม้ผล 6 เดือน 1 ลิตร/ต้น/2 เดือน
5. ไม้ผล 1 ปี 1 กก./ต้น/2 เดือน 5. ไม้ผล 1 ปี 1 ลิตร/ต้น/2 เดือน
6. ไม้ผล 2 ปี 2 กก./ต้น/2 เดือน 6. ไม้ผล 2 ปี 2 ลิตร/ต้น/2 เดือน
7. ไม้ผล 3 ปี 3 กก./ต้น/2 เดือน 7. ไม้ผล 3 ปี 2 ลิตร/ต้น/2 เดือน
8. มากกว่า 3 ปี 4 กก./ต้น/2 เดือน 8. มากกว่า 3 ปี 4 ลิตร/ต้น/2 เดือน
9. สนามหญ้า 1 กก./50 ตรม./2 เดือน 9. สนามหญ้า 1 x น้ำ 1,000 ทุก 7 วัน
10. ไม้ประดับ 1 กก./2x3 ตรม. 10. ไม้ประดับ 1 ลิตร x น้ำ 100 รดเช้า-เย็น

หมายเหตุ ควรรดน้ำให้ชุ่มหลังใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือน้ำเอนไซม์ เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่จุลินทรีย์ในดิน

 

 

ขอบคุณ  : https://www.ku.ac.th และภาพจาก Internet


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน