• เยี่ยมทองน้อย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : yiumthongnoy@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-27
  • จำนวนเรื่อง : 139
  • จำนวนผู้ชม : 160223
  • ส่ง msg :
  • โหวต 89 คน
กวีแห่งหุบเขาพญาฝ่อ
สาระชีวิต วิถีท้องถิ่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552
Posted by เยี่ยมทองน้อย , ผู้อ่าน : 1332 , 06:20:13 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พลีเป็นสาธารณ์

1

“

โอ้.. ใครลิขิตชีวิตข้าหนอ ดั่งรอเพียงถึงมื้อตาย..”

บทเพลง

ธนาคารออมสิน โจทก์ กับสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโคกโพธิ์ไชย จำกัด จำเลยที่ ๑ กับพวก

รวม ๘ คน และผมตกเป็นจำเลยที่ ๒ ซึ่งศาลท่านบังคับให้ชำระเงินจำนวน ๑ ล้านกว่าบาทแก่

โจทก์ภายในกำหนด ๓๐ วัน

คำบังคับนี้ตกไปถึงผมในเวลาที่กำลังปั้น

นำพาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน นำฟื้นสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

“ดั่งข้าวลาลาน” แว่วมาเข้าหูเมื่อผมเห็นคำบังคับของศาล ในคดีความระหว่าง“มูลนิธิคนกับควาย” เพื่อนำควายคืนสู่ไร่นา

ฤๅว่า

.. ก่อนจะนำควายคืนนา จำต้องนำคนพ้นคุกเสียก่อน

“

จดหมายส่งอีเมล์หาคุณครูเยี่ยม ทองน้อย กวีแห่งหุบเขาพญาฝ่อ

คิดบ่ออก.. ซอกบ่เข้า” ยามผงฝุ่นเข้าตา ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร ตัดสินใจเขียน

ภาพควายนับพัน โดยประพันธ์ นิติคุณเกษม

พลีเป็นสาธารณ์

2

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

คุณครูเยี่ยม ที่รัก

วันนี้มีเรื่องหนักหนาสาหัสหนึ่งเกิดขึ้นกับพี่ แต่ไม่รู้ว่าควรจะไห้หรือหัวดี เมื่อมีคำบังคับของศาล ลงวันที่ ๒๙

เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ไปถึงมือพี่ ในความแพ่งระหว่างธนาคารออมสิน โจทก์ กับสหกรณ์

การเกษตรชาวไร่อ้อยโคกโพธิ์ไชย จำกัด จำเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของ

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ในอัตราร้อยละ ๘ ต่อปี ของเงินต้น ๕๐๐

๒๕๕๒

กำหนดค่าทนายความจำนวน ๕

จึงให้

ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กล่าวแล้วภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำบังคับนี้เป็นต้นไป ถ้าไม่ปฏิบัติ

ตามคำบังคับภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับ จำขังดังที่บัญญัติไว้

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เช่นนี้แล้ว พี่ไม่รู้ว่าควรจะบอกเล่าเก้าสิบผู้ใดดี จึงขอสื่อสารมาถึงคุณครูเยี่ยมนี่แหละ เพื่อจะปรึกษาหารือว่า

หนึ่ง ข้อเท็จจริงคือมูลหนี้จำนวนนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พี่เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ได้นำ

เงินกู้จำนวนนี้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นสินเชื่อแก่สมาชิก แต่ด้วยเหตุผลประการทั้งปวง สหกรณ์ฯ ไม่

สามารถเรียกชำระหนี้จากสมาชิกได้ จึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้แก่ธนาคารออมสิน จนกระทั่งสหกรณ์ฯ มีอัน

ต้องเลิกกิจการไป ถึงกระนั้นก็ตาม ในสำนึกของพี่ยังถือเป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ แต่ที่ผ่านมาไม่รู้จะหา

เงินที่ไหนมาใช้หนี้ จึงนิ่งเฉยอยู่ จนกระทั่งถูกฟ้องร้องและมีคำสั่งศาลบังคับมาในวันนี้

สอง พี่ไม่อยากให้จำเลยอื่นๆ อีก ๗ รายต้องร่วมเดือดร้อนกับเรื่องนี้ จึงมีความคิดที่จะหาวิธีชำระหนี้แต่

เพียงผู้เดียว นึกขึ้นได้ว่ามีเอกสารจดแจ้งลิขสิทธิ์เพลงอยู่สิบกว่าเพลง และนี่ก็คงเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวที่พี่มี

ให้ยึด ถ้าหากจะมีการยึดทรัพย์

สาม พี่จึงอยากตัดสินใจประกาศขายลิขสิทธิ์เพลงเหล่านั้น ยกเว้นเพลงคนกับควาย เพราะพี่ยังมีพันธกิจที่

จะต้องปั้นมูลนิธิคนกับควาย เพื่อนำควายคืนสู่ไร่นา ฯลฯ ดังที่ได้ประกาศสู่สาธารณะแล้ว โดยจะขอตั้งราคา

ไว้จนเพียงพอแก่การชำระหนี้ตามที่ศาลมีคำสั่งบังคับ โดยที่รู้อยู่ว่าลิขสิทธิ์นี้จะเป็นของพี่หรือทายาทตราบ

๕๐ ปีหลังจากพี่เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

สี่ ที่เล่ามานี้ไม่ใช่จะเสนอขายเพลงเหล่านั้นให้คุณครูเยี่ยม แต่อยากหารือคุณครูว่าถ้าดำเนินการเรื่องนี้จะ

เหมาะสมหรือไม่

ไว้ ซึ่งอันที่จริงหลังพี่เสียชีวิตไปแล้ว ๕๐ ปี ลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของแผ่นดินอยู่ดี

สุดท้าย พี่อนุญาตให้คุณครูนำเรื่องนี้ปรึกษาหารือผู้อื่นต่อไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร

ที่บังคับให้จำเลยทั้งแปดร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๐๗๘,๘๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๘ สิงหาคม) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งแปดชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดย,๐๐๐ บาทนายสมคิด สิงสง จำเลยที่ ๒? และมีความเป็นไปได้บ้างไหมที่ใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยรับซื้อทรัพย์ทางปัญญาเหล่านี้ของพี่

พลีเป็นสาธารณ์

3

ข้างต้นนั้นคือจดหมายที่ผมเขียนถึงคุณครูเยี่ยม ทองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ ปิยมิตรผู้น้องผู้

หนึ่งที่เคยแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุกดิบกันมาเนิ่นนาน เป็นอารมณ์แรกๆ ที่ผมตัดสินใจเมื่อได้รับคำ

บังคับคดีของศาลท่าน

เป็นอารมณ์เดียวกันกับเมื่อผมปวารณาตนภายหลังการเจ็บป่วยจนถึงต้องล้มหมอนนอนเสื่อครั้ง

ล่าสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

กระมัง เปรียบดังใบไม้แก่ เมื่อถึงคราวสิ้นอายุขัยย่อมล่วงหล่นไปเป็นธรรมดา

ทว่ายังมีภาระอีกมากมายหลายเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จ ถึงแม้ว่าจะได้ลดทอนผ่อนผันภารกิจแห่งชีวิต

ไว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็น และควรค่าแก่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตาม กระนั้นก็ยังรู้สึกราวกับยืนอยู่

บนสังเวียน รอเสียงระฆังยกสุดท้าย ซงึ่ ไม่รู้จะดังขึ้นเมื่อไหร่

ถ้าเป็นใบไม้อาจแก่ไวไปหน่อย เพราะนอกจากกรำแดดกรำฝนเป็นปกติธรรมดาแล้ว ยังมีมดแมง

กัดกร่อนชอนไชมิได้ขาด ซ้ำการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านก็ไม่สู้จะระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการกิน

การดื่ม ทั้งการงานก็อยู่บนโต๊ะเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขาดการออกกำลังกายไปจักหน่อย

ร่างกายที่เคยแข็งแรงในยุคสมัยหนุนขอนนอนป่า ก็ดูเหมือนจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงไป การ

เคลื่อนไหวลุกนั่งก็เชื่องช้าลง จนมักโดนเด็กท้ายรถเมล์ดุเอาเวลาขึ้นลงงุ่มง่าม ไม่กระฉับกระเฉง

เหมือนเมื่อก่อน

(๒๕๕๒) โดยที่คำนึงว่าคงจะเป็นช่วงปลายของชีวิตแล้ว

ครูเยี่ยมโทรหาผมทันทีที่เปิดอ่านอีเมล์ สุ้มเสียงของเขาแสดงอาการห่วงใยอย่างน่าขอบคุณ

“

แล้วพี่อยู่ยังไงตอนนี้” เขาคงกลัวว่าผมจะคิดมากจนครองสติไม่อยู่

“

เขาตอบอีเมล์กลับไปหาผมว่า

บ่เป็นหยังดอก พี่รู้อยู่ว่ามันต้องมีวันนี้” ผมว่าพลางหัวร่อ..

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ถึงพี่ใหญ่ที่เคารพยิ่ง

ผมได้รับข่าวร้ายจากพี่เมื่อเช้าวันนี้ เพระเมื่อกลับถึงบ้านก็ไม่ได้เปิดเมล์ดู เมียที่บ้านชวนให้ไปตัด

มะขามหวาน หลังจากที่เลือกตั้งนายก อบต

ใจ และไม่คาดคิดว่าชีวิตของคนที่อุทิศตัวเองเพื่อทำงานให้กับสังคมส่วนรวมจะต้องมีชะตากรรม

เช่นนี้ เรื่องนี้ผมจะนำไปบอกเล่ากับเพื่อนๆที่สนิทชิดเชื้อ เพื่อหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ

ขอบคุณพี่มากที่ให้เกียรติผมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ ทั้งๆที่ผมเองชะตาชีวิตก็หาได้แตกต่างจากพี่

ดอก ผมจะพยายามสื่อสารไปถึงเพื่อนมิตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ ขอให้

พี่ตั้งสติให้ดี สวดมนต์ไหว้พระ อโหสิกรรมให้คู่กรรมนายเวรทั้งหลาย แล้วค่อยหาทางออกกัน

ต่อไปนะครับ

เยี่ยม ทองน้อย

. เสร็จแล้ว ข่าวคราวของพี่ทำให้ผมรู้สึกสลดหดหู่

พลีเป็นสาธารณ์

4

พร้อมกันนั้นครูเยี่ยมได้โพสต์จดหมายของผมลงในบล็อกของเขาที่

blog/yiumthongnoy

๒๕๕๒ เวลา ๑๙

http://www.oknation.net/กวีแห่งหุบเขาพญาฝ่อ สาระชีวิต วิถีท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม.๕๒.๐๙ น. จั่วหัวเรื่องว่า

ชะตากรรมของคนสามัญและรางวัลเกียรติยศ

ผมได้รับจดหมายจากพี่สมคิด สิงสง กวี นักเขียน นักต่อสู้แห่งกระท่อมลายสือ ซับแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย

จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๒

มาลา

วิทยา ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ หลังจากปิดค่าย พวกเราต่างพากัน

แยกย้ายกันกลับบ้าน เมื่อถึงตอนเย็น ผมลองเปิดเมล์ตัวเองดู ได้พบเห็นเมล์จากพี่สมคิด สิงสง อ่านแล้วผม

อยากร้องไห้ และนึกสังเวชกับชะตากรรมของคนที่ทำงานรับใช้ประชาชนมาตลอดชีวิต แต่สิ่งที่เขาได้รับ มัน

ช่างน่าทุเรศสิ้นดี

-๑๓ ธันวาคมที่ผ่านมา พวกเรา ประกอบด้วยพี่สมคิด สิงสง, สังคม เภสัช, แปน เอิดเติด และผม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวแดง

แล้วก็ตามด้วยถ้อยคำจดหมายของผมทุกตัวอักษร

(ดังยกมาแสดงไว้ในเบื้องต้น)

รุ่งขึ้น วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลาราว ๑๑ นาฬิกา ผมคลิกเข้าไปดู เห็นคอมเมนต์

เรียงรายอยู่บ้างแล้ว จากผู้อ่านราว ๕๐ คน

เศร้าใจจังเลยค่ะ คุณสมคิดเป็นคนดีมากๆ เลย เปิดบัญชีกองทุนให้โอนเงินไปช่วยเหลือได้มั้ยค่ะ

อยากช่วยมากๆเลยค่ะ แต่คงได้เพียงหลักร้อย ไม่ถึงหลักล้าน หรือใครจะเจรจากับศาลได้บ้างค่ะ

จัดคอนเสิร์ตหาเงินช่วยพี่ดีไหม

ถ้ารู้แล้วจะคิดกันอย่างไร

? ทางสโมสรนักเขียน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยรู้เรื่องนี้หรือยัง?

กราบเรียนเพื่อนพ้องน้องพี่ ท่านผู้มีเกียรติ ท่านรัฐมนตรี ท่านสอสอ ท่านคหบดี คน ๑๔ ตุลา ผู้ผ่าน

ทาง ท่านนักคิด นักเขียน กวี ทั้งหลาย เมื่อท่านได้อ่านจดหมายของพี่สมคิด สิงสิง เจ้าของตำนาน

ซับแดง และเพลงคนกับควาย ตลอดจน นักคิด นักเขียน กวี เรื่องสั้น นวนิยาย และรางวัล ประกาศ

เกียรติคุณต่างๆ สิ่งเหล่านี้ พอที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านพี่สมคิด สิงสง รอดพ้นจากคุกหรือไม่ หน่วยงาน

องค์กรต่างๆ เจ้าของค่ายเพลง เจ้าของสำนักพิมพ์ หน่วยงานที่ทำมาหากินกับพี่สมคิด สิงสง องค์กรต่างประเทศ

องค์กรสิทธิมนุษยชน เครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สโมสรนักเขียนภาคอีสาน ท่านคิด

อ่านเป็นประการใด กรุณาร่วมบรรเลงความคิดเห็นมายังบ้านกวีหุบเขาพญาฝ่อ ได้อย่างเต็มที่นะครับ ขอบคุณครับ

บริษัทเพลง ค่ายใด นักร้องคนใดต้องการเพลง

จากการเขียนของผม ผมขอขายเพลง

บ้านนอก

บอกเนื้อเพลงทีหลังครับ

"หอมกลิ่น" เพื่อช่วยพี่สมคิดในงานนี้ หากสนใจจะ

ความคิดเห็นที่

1

ชาดวชิระ

http://www.oknation.net/blog/thiamjai

วันที่ : 14/12/2009 เวลา : 21.40 .

ความคิดเห็นที่

2

ครูหวด

http://www.oknation.net/blog/sangkom

วันที่ : 15/12/2009 เวลา : 05.11 .

ความคิดเห็นที่

3

เยี่ยมทองน้อย

http://www.oknation.net/blog/yiumthongnoy

วันที่ : 15/12/2009 เวลา : 05.49 .

ความคิดเห็นที่

4

เสือยอด

http://www.oknation.net/blog/weerasud

วันที่ : 15/12/2009 เวลา : 10.48 .

พลีเป็นสาธารณ์

5

วันต่อมามีคอมเม้นท์เพิ่มเติมอีกว่า

..

>>'

เป็นอาหารสมองมาตลอดชีวิต ตอนนี้มีงานที่ต้องใช้วิชาชีพโปรแกรมเมอร์รวบรวมข้อมูลบางอย่างให้กับสมาคม

นักเขียนฯ ทำนำนามอาสาสมัคร แต่ผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกว่าจะมีค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ ให้ หากได้ส่วนนี้มาจริง

จะขอมอบให้แด่ครูสมคิด ด้วยสำนึกในพระคุณค่ะ

14.29

>>

แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น้ำใจของท่านทั้งหลายขอส่งมอบไปยังท่านพี่สมคิด สิงสง ต่อไป ผม

โทรติดต่อเพื่อถามข่าวคราวท่านพี่สมคิดอยู่เสมอ หากว่าพี่สมคิด สิงสงจะดำเนินการอย่างใด ผมจะแจ้งให้เพื่อน

พ้องน้องพี่ได้รับทราบจากบ้านกวีหุบเขาพญาฝ่อนะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับผม

น้อย วันที่

>>

ขอของบล๊อกเกอร์แห่งบ้านนี้

พี่

ร้องไห้ ก็น้ำตาซึมครับ

เด็กหลงยุค' ผู้แปลกแยกและโดดเดี่ยวในหมู่บ้านป่า แต่เติบโตมาได้ด้วยการเสพงานคิด งานเขียน(ความเห็นที่ ๕ เช่นนั้นเอง วันที่ : 15/12/2009 เวลา :.http://www.oknation.net/blog/kbd ถ้าความรักแล้งไร้ในสากล ความเป็นคนก็แล้งไร้ไปนิรันดร์)ขอบคุณคุณชาดวชิระ ครูหวด ครูวีระ สุดสังข์ ที่เคียงคู่มากับหลานสาวชาวป่า -คุณเช่นนั้นเอง ที่ได้(ความคิดเห็นที่ 6 เยี่ยมทอง: 16/12/2009 เวลา : 05.41 . http://www.oknation.net/blog/yiumthongnoy)ชะตากรรมของคนที่เอาคอรองเขียง คิดว่าท่านพี่สมคิด ผู้เดินทางมายาวนาน ประกอบกับ การร้อง..ผู้มีอันจะกิน และผู้มีบารมีบางส่วนคงไม่อาจมองสายตาผ่านเลยเสียทุกรายดอก..กิจกรรมที่พี่หวดฮ้างเสนอก็เป็นไปได้สูงครับ..ชะตากรรมนักต่อสู้แห่งที่ราบสูง นักเขียนอีสานแห่งยุคสมัย..ไม่..พี่เอ๋ยน้องเอ๋ย (ความคิดเห็นที่ 7 อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 16/12/2009 เวลา : 06.36

. http://www.oknation.net/blog/Anutip)

ผมกำลังคิดหาถอยคาํที่จะโพสตขอบคุณสาํหรับมือนอยๆ ทุกมือที่ไดหยิบยื่นผาเช็ดหนา

ไปชวยซับน้ำตา แตเด๋ยี วกอน

www.somkhitsin.net

ความสมมาพาควรสักนิด

, ขอผมตั้งสติใหเท่ยี งสักวันสองวัน และอาจจะเปดสถานี hhtp://ไวถายทอดจากแมขายเฉพาะกิจ “บานกวีหุบเขาพญาฝอ” ก็เปนได ขอดู, หาไมเด๋ยี วจะโดนขอหาละเมิดอาํนาจศาลอีกกระทงหนึ่ง

ความจริงโดยวิสัยของผมแล้วไม่ปรารถนาที่จะทำตัวให้เป็นภาระของสังคม ดังนั้นกรรมใดที่ผมได้

ตัดสินใจก่อขึ้น ผมมักจะรับผิดชอบในกรรมนั้นๆ ด้วยตัวเอง เช่นในยุคที่ตัดสินใจไปหนุนขอน

นอนป่าในยุทธการสงครามประชาชนเมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว เมื่อหวนคืนสู่บ้านเมืองที่เคยอยู่ อู่ที่

เคยนอน ผมไม่เคยเรียกร้องความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐเลย เพราะถือว่าการตัดสินใจของผม

(

ตนเอง พร้อมกันนั้นก็ไม่เคยละทิ้งแนวทางจิตอาสาแม้สักลมหายใจเดียว

ถึงแม้จะถูกบังคับให้เหลือทางเลือกเดียว) เป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้ว จะยากดีมีจนก็กัดฟันฟันฝ่าด้วย

ทั้งนี้ก็โดยที่คิดว่าตัวเองได้อุทิศตนพลีเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้ว ผลบุญผลกรรมที่จะตก

ตามมาย่อมเป็นสิ่งที่ผมจะต้องแบกรับด้วยตนเอง หาบังควรเรียกร้องการตอบแทนจากผู้ใด

ไม่

แต่ในกรณีล่าสุดนี้

การเกษตรชาวไร่อ้อยขึ้นมา โดยที่หารู้ไม่ว่ามันเดินไม่ได้สักกี่ก้าว แต่ก็ยังเพ้อฝันและดันทุรัง

, จริงอยู่ มันเกิดจากความโง่เง่าเต่าตุ่นของพวกผมเอง ที่พากันตั้งสหกรณ์..

กว่าจะรู้ตัวก็กลายเป็นหนี้เป็นสินมากมายก่ายกอง

..

เมื่อเรียกเก็บหนี้สินจากสมาชิกไม่ได้ เราไม่เคยฟ้องร้องดำเนินคดี เพราะไม่รู้จะฟ้องเอาอะไร

การทำเกษตรเชิงเดี่ยวนอกจากไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในที่สุดก็หนีจุดจบนี้ไปไม่พ้น คือเมื่อ

เอาหนี้มาทำทุน เมื่อขาดทุนก็ย่อมเหลือแต่หนี้

สหกรณ์ และเมื่อสหกรณ์มีอันต้องเลิกล้มไป ความรับผิดชอบก็มาตกอยู่กับคณะกรรมการ

ดำเนินการ โดยเฉพาะผู้เป็นประธานกรรมการ

ว่าที่จริง ผมเองเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนยกร่าง พ

.. และหนี้ ดงั้ นั้นภาระหนี้สนิ โดยรวมจึงตกอยู่กับ...กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะ

พลีเป็นสาธารณ์

6

ประธานแนวร่วมสถาบันเกษตรกรภาคอีสาน

ปลดเปลื้องหนี้สินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทว่า

วี่แววว่าจะตกมาถึง

กล่าวไปก็มากความ

พอเพียง อยู่ได้เพราะมีทุนทางความคิด ครั้นจะพอมีทรัพย์สินอยู่บ้างก็คงเป็นทรัพย์สินทาง

ความคิดและปัญญา

(นกอ.) ในอดีต หมายให้กองทุนดังกล่าวมีส่วนช่วย.. ถึงวันนี้ผลบุญ (กรรม) อันนั้นยังไม่มี, ผมนั้นไม่ใช่คนที่จะมีทรัพย์ศฤงคารสะสมไว้มากมาย ที่อยู่ได้ก็โดยอยู่อย่าง

ถึงยามหน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ ผมจึงตัดสินใจประกาศขายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้หนี้ทาง

เศรษฐกิจ ปัญหาอยู่ที่ว่าจะมีใครเห็นคุณค่าทรัพย์สินของผมหรือไม่

ขายเป็นเงินเป็นทองได้หรือไม่

? มันมีค่าสูงพอที่จะซื้อจะ?

เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ มันคือต้นทุนทางสังคม ที่สังคมจะต้องเป็นผู้ตีราคา และนี่

คือปรัศนีที่สังคมพึงขบคิดช่วยเหลือคนสาธารณ์ที่ตกทุกข์ได้ยาก

!อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

สะบายดีค่ะญาอ้าย เยี่ยม ท้องน้อย
น้องเอาข่าวของยาลุง ไชสุวัน แพงพง มาส่งค่ะ เพิ่นฝากมาหายาอ้าย

...............................
"เลิกการมาฮอดเฮือน ก็ตีสองแล้ว ได้อ่านเมล์ของหลายซำมะแจะ
ลิ้งค์ของ ครูเยี่ยม ทองน้อย ไปให้อ่าน
ข้อยบ่คิดบ่ฝันว่า สมคิด สิงสง ที่พบพ้อกันอยู่บ้านซับแดง เมื่อ ๒ ปีก่อน
จะถืกพวกหน้าเงินต้อนเข้ามุมแนวนี้ สมคิดกับข้อยเกิดมื้อเดียวกัน
เพียงแต่เฮาทั้งสองบ่ทันได้ฮ่วมงานแฮกเสี่ยวทอนั้น
เถิงจะมาอยู่อเมริกา ข้อยก็บ่ได้มาเฮ็ดธุรกิจ ทรัพย์สมบัติของข้อยก็มีแต่ปัจจัยสี่ขั้นต่ำ
แต่ก็อยากชอย สมคิด สิงสง ให้ผ่านมรสุมนี้ ขอเพิ่งครูเยี่ยม ทองน้อย ประกาศขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ของข้อยซอยแด่ ข้อยมีเพลงเพื่อชีวิต ระดับดีโม หนึ่งอัลบั้ม
และมีเพลง-กลอนลำลูกทุ่ง อีกหนึ่งอัลบั้ม อยากสิประกาศขายให้ใผก็ได้ที่สนใจ
รายได้ทั้งหมดสิมอบให้ สมคิด สิงสง เพื่อแก้ไขสภาพการณ์ เถิงบ่ได้หลายกะสิพอซอยได้ชั้นหนึ่ง ยามยุ่งยากจังซี่ เพื่อนนักเขียน-นักกวี ผู้หนึ่งที่อยู่ฟากโลกเบื้องนั้น ยังยืนอยู่เคียงข้าง
ไชสุวัน แพงพง
phengphongxus@comcast.net เพื่อการติดต่อ

.................................
ต้องขออภัย ญาอ้ายเยี่ยม ทองน้อย นำเด้อค่ะ
น้องบ่มีเมล์ ญาอ้าย เลยเอามาลงไว้นี่ค่ะ

ด้วยความนับถือ
ซำมะแจะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ วันที่ : 31/12/2009 เวลา : 12.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/guide007
ฉันถอดเสื้อสีแล้ว!!!! คุยกับฉันได้ไหมเพื่อนมนุษย์!!!!

สวัสดีปีใหม่ครับอ้ายเยี่ยม

ปัญหาคงมีทางออกอยู่ครับ
ค่อยๆ ซอยกันไป
เอาใจซ่อยครับ


ความคิดเห็นที่ 25 (0)
นกแสงตะวัน วันที่ : 31/12/2009 เวลา : 01.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arunprapa
ส่วนเสี้ยวชีวิตที่เหลืออยู่

ส่งพรปีใหม่แด่ลุงเยี่ยม ทองน้อย และครอบครัว

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ลุงเยี่ยมและครอบครัวจงมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดปีใหม่และตลอดไปค่ะ

นกแสงตะวัน

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
นางละเวง วันที่ : 30/12/2009 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NangLaweng
http://www.oknation.net/blog/LawengDiary  เรือนหลังที่สอง                         http://www.oknation.net/blog/LawengBook  เรือนหลังที่สาม

มาสวัสดีปีใหม่ครูเยี่ยมค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะ


ละเวง

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
คนดึกใน วันที่ : 29/12/2009 เวลา : 18.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krubma

ส ค ส ๒๕๕๓ มาแล้วเยอ...

สุขเสมอมั่นอันใด๋เจ้า ใจประสงค์

ขอให้สมจำนงค์ เถิงในมาดแม้ง

ยูท่างแปงปูนสร้าง ชีวิตสดใส

หวังมโนมัยนึก สิ่งใด๋ให้หลั่งล้น

ให้นามลือซาจ้น คนยอย่องกล่าว

เงินทองไหลเข้า ถงเจ้าสู่ยาม นั่นถ่อน....

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
เช่นนั้นเอง วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kbd
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้

ทำไมใครๆ เขาก็รู้ตัวกันหมดว่าไปไหน ไปทำอะไรกันมา สงสัยมีเพียงเราคนเดียวนี่แหละ ที่จะ 'เจ้าปัญหา' กว่าคนอื่นๆ ตั้งแต่ตีสี่ของวันที่ 26 ธันวา มาจนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่หยุดคิด คิดๆๆๆๆ คิดอะไร(ของแก) นักหนา ก่อนเดินทางก็คิดว่า คนที่เราเรียกว่า ครูสมคิด สิงสง ตัวจริงของท่านเป็นอย่างไรนะ หนังสือเล่มแล้วเล่มเล่า รวมถึงบทความต่างๆ บนโลกอินเตอร์เนท สามารถอธิบายคนคนหนึ่ง ให้เราเข้าใจได้แค่ไหน ตัวหนังสือหลอกเราหรือเปล่า เราตีความเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า ไม่แปลกหรอกที่เราจะคิดมาก สันดานอย่างเรา มันเคยเชื่ออะไรง่ายๆ รึ ....

กลับออกมาจากกระท่อมลายสือ เราเปลี่ยนสรรพนามจากที่เรียกท่านว่า ครูสมคิด สิงสง มาเป็น ลุงสมคิด สิงสง อย่างเต็มปากเต็มคำ เป้าหมายที่เราไปเพื่อร่วมรับฟังปัญหาของคนที่เราเคารพนับถือว่าเป็นต้นแบบของกลุ่มคนบ้าดี แต่สิ่งที่เราพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ กลับไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า "ปัญหา" แต่เป็นเรื่องเล่าของชายสูงวัย ที่ตอนนี้พวกเราเรียกท่านว่า "ลุง" และรู้สึกเหมือนเป็นญาติใกล้ชิด เที่ยงคืนกว่าแล้ว เด็กเจ้าปัญหาทั้งหลาย ยังคงนั่งฟังตาแป๋ว ครูหวดเก็บของใส่ย่าม บอกว่าเราต้องกลับกันแล้ว (คงหิวข้าวต้ม) ลุงสมคิด สิงสง นิ่งไป ก่อนจะพูดว่า ยังไม่เที่ยงคืนเลย จะกลับกันแล้วรึ..... นี่ถ้าครูเยี่ยม ไม่ติดภารกิจว่าจะต้องไปรับลูกชายที่ชัยภูมิตอนตีสอง คาดว่าพวกเรา คงจะนั่งฟังลุงสมคิด สิงสง พูดไปถึงเช้า เพราะลุงเล่าเรื่องอะไรมา พวกเราก็อยากฟังไปเสียทั้งหมด

เลยไม่รู้ว่า การไปครั้งนี้ เป็นการไปเยี่ยมให้กำลังใจท่าน หรือว่าไปทำให้ท่านลำบากกันแน่

ขอบคุณครูเยี่ยมทองน้อย ที่ช่วยเป็นธุระพาพวกเราไปถึงที่นั่น (กระท่อมลายสือ) ขอบคุณหอสมุดลอยฟ้าของ "สังคม เภสัชมาลา" ที่บุกเข้าได้โดยบังเอิญ ขอบคุณบรรยากาศสดชื่น ยามเช้า ณ หุบเขาพญาฝ่อ และขอบคุณที่ได้ล้วงข้าวเหนียวกินในกระติ๊บเดียวกัน (ไม่ต้องตักเอามาใส่จาน แล้วใช้ช้อนส้อมตักกิน อันนี้ไม่ได้กระแดะ หรือดัดจริตนะคะ แต่ลืมทำการบ้าน เรื่องวิธีการกินข้าวเหนียวแบบคนอีสานไปน่ะค่ะ )

ขอบคุณสำหรับทุกๆ สิ่งค่ะ

จาก ชาวคณะคนบ้าดี

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
นางละเวง วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 07.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NangLaweng
http://www.oknation.net/blog/LawengDiary  เรือนหลังที่สอง                         http://www.oknation.net/blog/LawengBook  เรือนหลังที่สาม

ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์เพลง ไม่สามารถยึดได้ แต่หากขายแปรเป็นเงิน ธนาคารจะรีบเข้ามารับทันที เพราะสามารถยึดเอาไปได้ มาคิดๆ ดู ธนาคารมีเงินมีทุนรอน ก็น่าจะสนับสนุนคนดีๆ ให้ก้าวเดินเพื่อสังคมต่อไป ร่วมกันคิดหน่อยเป็นไร

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
นกแสงตะวัน วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 06.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arunprapa
ส่วนเสี้ยวชีวิตที่เหลืออยู่

มิตรภาพ ความรัก ความห่วงใย
ส่งผ่านถึงกันและกันบนสะพานอักษร
ลุงสมคืด สิงสง คงไม่เดียวดายนะคะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 28/12/2009 เวลา : 05.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวโอเคเนชั่นที่รักยิ่ง
ผมและคุณสังคม เภสัชมาลา พร้อมกับชาวคณะKBD(คนบ้าดีหรือคนบ้านดิน) ซึ่งมีคุณนารี คุณนัทิยา คุณชินภิทร และคุณรามณ เดินทางไปเยี่ยมยามเจ้าสำนักกระท่อมลายสือ - พี่สมคิด สิงสง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการบังคับคดีของธนาคารออมสินที่ยื่นฟ้อง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพี่สมคิด สิงสง ก็ได้แสดงความขอบคุณชาวคณะ พร้อมกับเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งเวลา ๑๘ นาฬิกาจนกระทั่งเกือบถึงตีหนึ่ง พวกเราจึงได้ลาจากมาด้วยความห่วงใย จากนั้น พวกเราก็ขับรถกลับคืนมาที่หนองบัวแดง เพื่อมาเยือนห้องสมุดครูหวด ราวตี๓ แล้วก็จากลาบ้านครูหวดเพื่อมายังดินแดนหุบเขาพญาฝ่อ มาถึงราวตี ๕ ต่างคนต่างก็รีบเข้านอน จนกระทั่ง ๓ โมงกว่าๆของวันที่ ๒๗ ชาวคณะคนบ้าดีก็ตื่นขึ้นมาเยี่ยมชมรอบๆบ้านกวีหุบเขา นับเป็นการเยี่ยมยามกวีหุบเขาพญาฝ่อ ชุดที่ ๒ หลังจากชุดแรก คือมัคคุเทศก์และแก้มหอม ผมรับรู้ว่ามิตรภาพของคนชุมชนวรรณกรรมนั้นงดงามเสมอ ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือน และน้ำใจไมตรีที่หยิบยื่นให้ท่านพี่สมคิด สิงสง คนที่น่าห่วงอีกคนก็คือลุงฟอนของคุณเช่นนั้นเองนั่นแหละ ไม่รู้ว่าลุงฟอนไปอยู่ที่ไหน หนูเช่นนั้นเองเธอบ่นหา พวกเราก็ต้องหาทางดูแลกันต่อไป เรื่องราวของพี่สมคิด สิงสง ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสุดท้ายของนักรบประชาชนคืออะไร การที่ธนาคารออมสินฟ้องท่านสมคิด สิงสง ในครั้งนี้ มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า คนทำงานศิลปะวรรณกรรม ทรัพย์สินที่มีก็คืองานเขียนและงานเพลง ธนาคารออมสินจะยึดทรัพย์ก็คงมีแต่หนังสือและเพลงของพี่สมคิดเท่านั้นแหละ ถ้าเช่นนั้น ธนาคารออมสินก็ซื้อเพลงของพี่สมคิด สิงสงดูสิ ทรัพย์สินทางปัญญา พอจะไถ่ถอนคดีได้หรือไม่ ใครจะตอบเรื่องนี้

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
นางละเวง วันที่ : 27/12/2009 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NangLaweng
http://www.oknation.net/blog/LawengDiary  เรือนหลังที่สอง                         http://www.oknation.net/blog/LawengBook  เรือนหลังที่สาม

พวกเราชาวคณะคนบ้า(ดี) กลับมาถึงกรุงเทพฯ ปลอดภัยดีทุกคนเจ้าค่ะ


่* เมื่อมะขามหวานจากสวนครูเยี่ยมเดินทางมาถึงบ้านปุ๊บ ท่านแม่(ของหนูเอง) ก็ยิ้มกรุ้มกริ่มคว้าทั้งถุงไปกินหน้าทีวีปั๊บ ขอบคุณท่านพี่ผู้หญิงเจ้าของมะขามหวานด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
กลองไท วันที่ : 26/12/2009 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kraitong
ไทนาหว้า

แวะมาติดตามถามข่าวเป็นกำลังใจให้ลุงสมคิด สิงสงนะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
bucwee วันที่ : 25/12/2009 เวลา : 05.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bucwee
khukhun-radio

เมอ รี่ คริด มาด
แอน
แหบ พี่ นิว เยีย ทูยู ลุงเยี่ยม

เบส วิด
บักวี สีวิดทะยาสาด

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

คุณเช่นนั้นเองและเพื่อมิตรทุกท่าน
วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคมนี้ ผม สังคม ศิลปินเต๋อ-อนุศาสตร์ อ.ประยูร ด่านเกวียน จะไปเยี่ยมยามอ้ายใหญ่สมคิด เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินการในเรื่องหมายศาลนะครับ
ใครอยากติดต่อพูดคุยสารสุขทุกข์ดิบ กับพวกเราเชิญโทรตามเบอร์นี้นะครับ
เยี่ยม ทองน้อย 08-07377090
สมคิด สิงสง 08-92302410
สังคม เภสัชมาลา 08-21563876

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

แจ้งเมล์ให้กับเพื่อนมิตรทุกท่าน
yium538@gmail.com ส่งเมล์ตามนี้นะครับ
ขอบคุณครับ คุณเช่นนั้นเอง มีอะไรก็ส่งมาได้เลยนะครับ.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เช่นนั้นเอง วันที่ : 22/12/2009 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kbd
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้

สวัสดีค่ะ ครูเยี่ยม

พยายามส่งอีเมล์ ถึงครูเยี่ยมหลายรอบแล้ว แต่เมล์ตีกลับมาทุกครั้ง นอกจากอีเมล์นี้ yiumthongnoy@thaimail.com ครูเยี่ยม มีอีเมล์แอดเดรสอื่นด้วยหรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ฟ้าใสเมียสุวิทย์ วันที่ : 21/12/2009 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fhasi

วันเสาร์มีโอกาสพบอาจารย์สังศิต ก็เลยให้จดหมายของพี่สมคิดที่เขียนถึงเยี่ยมให้อาจารย์ดูเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างยังไม่รู้ผลจะเป็นอย่างไรน่ะ แต่ก็อยากจะให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ครูหวด วันที่ : 21/12/2009 เวลา : 01.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangkom

เรากำลังครุ่นคิด และนิ่งคิดว่าจะเริ่มงานนี้อย่างไร ที่แน่ ๆ ไม่เกินอาทิตย์นี้จะลงไปเยี่ยมยามถามข่าวยาอ้ายท่าน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นกแสงตะวัน วันที่ : 19/12/2009 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arunprapa
ส่วนเสี้ยวชีวิตที่เหลืออยู่

สวัสดีค่ะลุงเยี่ยม
เมื่อวานทำงานหนัก ทำ ๒๔ ชั่วโมงค่ะ เพิ่งกลับบ้าน
กลับถึงบ้านเช็กเมล์ ได้รับเมล์ตอบจากลุงคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าปรึกษาเรื่องของลุงสมคิดเมื่อหลายวันก่อน
บางส่วนของจดหมายนะคะ
.
.
" เท่าที่อ่านก็เป็นความแพ่ง คงต้องชดใช้เขา อยากทราบว่าหนี้ก้อนนี้มันเป็นมาอย่างไร พี่สมคิดต้องรับผิดคนเดียว?

เท่าที่ทราบมา
1. พี่สมคิดเคยปรารภ/เขียน ว่าตนเองมีหนี้อยู่
2. พี่เขาก็มีพรรคพวกเยอะอยู่ ถ้ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างไร ก็ไม่น่าจะเสียท่าเขา
3. ทางเจ้าหนี้เป็นธนาคารออมสิน น่าจะปฏิบัติไปตามกฏระเบียบ แต่ทุกธนาคารก็คุยได้ทั้งนั้น ยึดทรัพย์เราก็ไม่มีทางทำกิน จะใช้หนี้ได้อย่างไร ไม่รู้พี่สมคิดแกมีทรัพย์สินมากพอหรือเปล่า

มีรายละเอียดมากกว่านี้ก็ดีนะครับ แต่เท่าที่ดู คงต้องใช้หนี้ธนาคาร ส่วนจะเป็นความรับผิดชอบของใครบ้างก็ต้องไล่ดู
อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีพอใช้ หรือไม่มีเลย ขอย้ำว่า คุยได้ จุดอ่อนของการบังคับหนี้ที่เจ้าหนี้ขาดทุนที่สุดก็คือการยึดทรัพย์นี่แหละ"
.
ถ้าลุงเยี่ยมเห็นว่าไม่ควรออกอากาศก็ลบได้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 19/12/2009 เวลา : 06.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

น้ำใจหลั่งไหลพรั่งพรู รวมสู่อ้ายใหญ่สมคิด
คนจริงหยัดยืนทายท้าฟ้าลิขิต ขอบคุณมิ่งมิตรด้วยจิตไมตรี
หากต้องเดินเข้าตะราง ไม่อ้างว้างไม่เหน็บหนาวไม่หมองศรี
ชีวิตนี้พร้อมแล้วจึงยอมพลี เพื่อความอยู่ดีกินดีของชุมชน.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
เพียงเรา วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 17.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/on2512
ด้วยแห่งห้วงหัวใจ มีเพียงเรา ที่ไม่มีเขา


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เช่นนั้นเอง วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kbd
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้

อ่านที่ครูสมคิด สิงสง เขียนแล้ว ก็ได้แต่นั่งน้ำตาซึม เส้นทางของจิตอาสา ผู้อุทิศตนให้กับสาธารณะ ต้นแบบของคนรุ่นใหม่ กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ชื่อ กลุ่มคนบ้าดี หรือกลุ่ม KBD นี่หรือคือผลแห่งกรรมดี...

พวกเราพูดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ

หากมีสิ่งใดให้พวกเราช่วยได้ เพื่อตอบแทนคุณ และด้วยความนับถือและศรัทธาว่าท่านเป็น 'ครู' โปรดแจ้งพวกเราด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คนดึกใน วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 09.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krubma

เข้าใจ และเห็นใจ พี่สมคิดมากที่สุด ผมอยู่ขอนแก่นอำเภอตะวันออกสุด ห่างจากบ้านพี่สมคิดที่อยู่อำเภอตะวันตกเฉียงใต้สุด กว่า 150 กิโล อยู่จังหวัดเดียวกันก็เหมือนไกล... เราดีใจที่ไปร่วมงาน "คนกับควาย ,๕๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ สนามโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น"
วันนั้น พบว่าคณะของอดีตผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ.มอบเช็คเงินสมทบมูลนิธิคนกับควายถึง 4 แสนบาทบนเวที เราก็รู้สึกอบอุ่นใจดีใจที่มูลนิธิฯ จักได้สานต่อให้เป็นรูปร่าง... เท่าที่ติดตามข่าวพี่สมคิด พบว่ามักมีเพื่อนมิตร ให้ความนับถือดูแลท่านอยู่เสมอ ดังเข่นกรณีเงินช่วยเหลือมูลนิธิจากเพื่อนอดีตชาว กฟผ.ของท่าน, มิตรผู้ออกค่าใช้จ่ายสมัยทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น "ข่าวมิตรภาพ" เมื่อ 20 ปีก่อน ตลอดจนกรณีวงคาราวาน ที่ยกวงมาช่วย มาร่วมงานวันเกิดท่านตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นฟรีคอนเสิร์ทหรืองานเก็บบัตรหน้างาน แต่ครั้งนี้ ก็คง "หนักมาก" สำหรับพี่สมคิด อย่างไรก็ตาม มูลหนี้ล้านเศษ แม้ไม่มากสำหรับผู้มั่งมี แต่ก็มากสำหรับเราท่านที่เป็นนักกู้สหกรณ์มาซื้อ-สร้างบ้าน ที่ต้องยอมให้เขาหักไปจนเกษียณก็ยังไม่หมด.. ลำพังพวกเราจะระดมช่วย แต่ละคนคงทำได้หลักร้อยหลักพัน รวมกันคงเป็นหลักหมื่น จะรวมกันถึงแสน เป็นล้านหรือไม่เราคงคิดดูได้ .. อยากให้มีองค์กรใหญ่ ๆ แบบชาว กฟผ.บนเวทีที่มอบมูลนิธิคนกับควาย 4 แสนวันนั้น ส่วนเรื่องชดใช้ตามฟ้องนี้ก็อยากให้ทุกคนค้นหาองค์กรที่พอจักช่วยเหลือได้ หรือพวกเราขอให้จัดกิจกรรมมาเถอะครับ ต้องร่วมด้วยอยู่แล้ว...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
น้ำฝน วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somkhitsin

ทางลัดเข้าไปอ่าน "พลีเป็นสาธารณ์" คลิกลิ้งค์นี้ครับ http://file.siam2web.com/somkhitsin/20091218_30260.pdf ครูเยี่ยมจะส่งต่อให้แคน สาริกา ก็ได้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
น้ำฝน วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somkhitsin

ก่อนอื่นขอขอบคุณน้ำใจและความห่วงใยของทุกท่าน โดยเฉพาะคุณครูเยี่ยม ทองน้อย มิตรผู้น้องอีกผู้หนึ่งที่พัวพันกันมาเนิ่นนาน ข้อเขียนชิ้นนี้ (พลีเป็นสาธารณ์) เป็นบันทึกเล็กๆ ที่ผมเมล์ถึงเพื่อนมิตรพี่น้องที่ติดต่อกันอยู่ กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเผยแผ่วงกว้างหรือไม่ เกรงจะไปล่วงล้ำอำนาจศาลท่าน โดยหาได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่อย่างใดไม่ เจตนาจริงๆ เพียงแสดงออกถึงความคับข้องหมองใจเท่านั้น เมื่อคุณครูเยี่ยมนำลงเสนอแล้วก็ต้องเลยตามนั้น แก้ต่างแทนคุณครูเยี่ยมว่าต้นฉบับที่คุณครูเยี่ยมรับจากผมทางอีเมล์นั้นเป็น pdf file ที่ทำขึ้นเพื่ออ่านด้วยโปรแกรมอ่านไฟล์พีดีเอฟโดยเฉพาะ เมื่อก็อบปี้มาวางในบล็อกจึงดูสับสน และอาจอ่านไม่ได้สำหรับตัวอักษรบางฟ้อนท์ ผมจึงขอเชิญเพื่อนมิตรพี่น้องเข้าไปที่ http://www.somkhitsin.net หรือ http://www.somkhitsingsong.net จะเห็นลิ้งค์ที่นั่น แล้วกดเข้าไปอ่านเป็น pdf file ได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
โอชิน วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 06.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chunmom


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นกแสงตะวัน วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 06.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arunprapa
ส่วนเสี้ยวชีวิตที่เหลืออยู่

ทราบข่าวนี้ตั้งแต่ลุงเยี่ยมเขียนลงบล็อกวันแรก
ตกใจกับข่าวร้ายของลุงสมคิด ผู้ที่พลีแทบทั้งชีวิตเพื่อสังคม
นี่หรือคือสิ่งตอบแทน

ถามตัวเองว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง
ลุงเยี่ยมคะ มีอะไรที่คนเล็ก ๆ สามัญอย่างนกแสงตะวันจะทำได้เพื่อการนี้ ข้าพเจ้ายินดี โปรดบอกมาอย่าได้เกรงใจ

เรื่องบังคับคดี ข้าพเจ้าทราบดีว่าบีบคั้นจิตใจแค่ไหน ทุกข์แค่ไหน

ลุงสมคิดอย่าอ่อนแอนะคะ คนที่ทำเพื่อคนอื่นมาตลอด ต้องมีทางออกที่ดีแน่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 18/12/2009 เวลา : 06.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

ผมเปิดดูเมล์ และพบจดหมายของพี่สมคิด สิงสง จึงได้กอปปี๊มาวางที่บล็อกของกวีหุบเขพญาฝ่อ ผมไม่ได้ปรับแต่งหรือตัดทอนข้อความใดๆ เพราะต้องการสื่สารอย่างมีอรรถรสตามเนื้อความแห่งจดหมายอีเล็คทรอนิค หากทว่า ฝีมือการทำงานด้านคอมพิวเตอร์แบบบ้านๆ(สำนวนของแคน สาริกา) ผมก็ทำได้เพียงเท่านี้แหละ รูปดีๆหายหมด รวมทั้งข้อความคิดเห็นของเพื่อนมิตรด้วย ต้องขอโทษพี่ใหญ่ของเราด้วยที่ไม่ได้นำเอารูปภาพมาลงให้ครบถ้วน จะอย่างไรก็ตาม นี่คือความจริงใจล้วนๆที่ผมมีให้พี่สมคิด สิงสง อ้ายใหญ่ของพวกเรา.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]