yoawarach
เหนื่อนักก็อย่าแบกอะไรให้มากเกินกำลัง พักผ่อนบ้าง ละทิ้งบ้าง

วีดีโอคลิป ( 1 เรื่อง )

ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด วันที่
/1
1 WalkAway
I like the girl in vdo she so cute and just can't wait any more.
2007-03-16
/1