*/
  • somsak484
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somsak484@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-21
  • จำนวนเรื่อง : 941
  • จำนวนผู้ชม : 240619
  • จำนวนผู้โหวต : 45
  • ส่ง msg :
  • โหวต 45 คน
<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
Posted by somsak484 , ผู้อ่าน : 142 , 16:56:21 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข่าว เด็กไทยพัฒนาการล่าช้ามีแนวโน้มสูงขึ้น

*****อธิบดีกรมอนามัย เผยเด็กไทยพัฒนาการล่าช้ามีแนวโน้มสูงขึ้น วอนทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม///

*****อธิบดีกรมอนามัย เผยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าสูงร้อยละ 30 โดยเฉพาะการใช้ภาษาและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วงอายุ 6 ปีแรกเป็นโอกาสทองที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการทางสมองเด็กสู่โอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคต ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ยอมรับเด็กสระแก้วไอคิวอยู่ในระดับพอใช้แต่ไม่ดีเท่าจังหวัดอื่นในเขต เตรียมผลักดัน "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" อำเภอละ 2 แห่ง กระตุ้นการเรียนรู้เด็กสระแก้ว

*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของ วันที่16พ.ค.  พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2562 ภาคลาง : เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเทลแอนด์ บีเอ็มเอกซ์ ปั้มแทรค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 150 คน

*****แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 ในปี 2542 - 2557ได้สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พบกลุ่มเด็กที่มีข้อสงสัยล่าช้าด้านพัฒนาการมีแนวโน้มที่สูงถึงประมาณ ร้อยละ 30 โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา รองลงมาคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งทักษะทั้งสองด้านเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสมองและจะส่งผลต่อการเรียนรู้  จากการดำเนินงานระยะเวลา 3 ปี (2558 - 2561) ได้เน้นในเรื่องของการสื่อสารความรู้ สร้างกระแส สร้างความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรอง ส่งเสริม ค้นหาและติดตามดูแลเด็ก ทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการดูแลแบบครบวงจร  พร้อมทั้งขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในทุกระดับ โดยเน้นในการคัดกรองเด็ก ทำให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น และจะต้องติดตามเด็กกลุ่มนี้ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต ที่เด็กกำลังมีการพัฒนาการทางสมอง เป็นโอกาสดีของเขาและเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้าน โอกาสที่เด็กเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในโอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิต และโอกาสด้านอื่นๆ ก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น “ในภาพรวมพบว่าการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมามีความครอบคลุม ติดตามช่วยเหลือส่งต่อเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาด้านพัฒนาการมีแนวโน้มดีขึ้น  แต่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ยังต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก และให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์เพื่อเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ"  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

*****น.พ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะเด็กในจังหวัดสระแก้ว จากสภาพภูมิประเทศ สภาวะทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท พบว่าเด็กสระแก้วส่วนใหญ่ไอคิวอยู่ในระดับพอใช้ แต่ยังไม่ดีเท่าจังหวัดอื่นในเขต จึงได้มีโครงการกระตุ้นการพัฒนาการเด็กสระแก้วให้เป็นคนดี มีความสุข มีพัฒนาการสมวัย เพื่อในอนาคตจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ด้วยเครื่องมือของกรมอนามัย จากนั้นได้กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้พลังของเครือข่ายทางสังคม ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูในโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ช่วยคัดกรองเด็ก ในขณะเดียวกันได้ร่วมกันส่งเสริมให้แต่ละอำเภอทำ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" อำเภอละ 2 แห่ง เพื่อช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางกายและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ทางสมอง เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง  ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีความพร้อม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นทางวิชาการ เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะช่วยให้เด็กจังหวัดสระแก้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีไอคิวที่ดีขึ้นกว่าเดิมภายใน 3-4 ปี.แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน