วังยะหริ่ง
การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/youlove
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558
Posted by การท่องเที่ยวที่งามในชายเเดนใต้ , ผู้อ่าน : 4107 , 15:30:27 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน sanira , ไข่ใหญ่ โหวตเรื่องนี้

  วังยะหริ่ง    

 

           วังยะหริ่งสร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม ในปีพ.ศ.2438 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยามู ในเขตจังหวัดปัตตานี ลักษณะรูปทรงของวังเป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแถบยุโรป ตัววังเป็นรูปตัวยู (U) ชั้นบนภายในอาคาร จัดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ด้านข้างของตัวอาคารทั้ง 2 ด้าน เป็นห้องสำหรับพักผ่อนของ  เจ้าเมืองและบุตรธิดาข้างละ 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นลานโล่งแบบใต้ถุนบ้าน

 

 


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ลักษณะเด่นของบ้าน คือ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเขียว แดง และน้ำเงิน ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ตาม แบบศิลปะชวา และศิลปะแบบตะวันตก ทำให้ตัววังสง่างามมาก ใน

ปัจจุบัน   วังยะหริ่งได้รับ การดูแลจากเจ้าของวังเป็นอย่างดี โดยมีการบูรณะครั้งหลังสุดเป็นปลายปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์ วังหลังนี้รับอิทธิพลมาจากยุโรปเพราะในยุคนั้นปัตตานีถือเป็นเมืองท่าที่ใหญ่และสำคัญของภูมิภาคนี้จนกลายเป็นเมืองการค้าและเส้นทางเดินเรือที่เหล่าพ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาค้าขายพร้อมกับนำเอาศิลปะและอารยธรรมสำคัญหลายอย่างเข้ามาจนสถานที่แห่งนี้มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตกเต็มไปหมด

 

 

 

     
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากจะมีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวแล้ว ยังเต็มไปด้วยหลักฐานและเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์มากมายที่บรรพชนได้เก็บและรวบรวมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นมาของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องโถ ถ้วยชาม ภาพเขียน ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีและเมืองยะหริ่ง ที่นับวันจะยิ่งหาชมได้ยาก

วังแห่งนี้มีอายุยาวนานนับร้อยปี แต่วัตถุและหลักฐานของเรื่องราวตั้งแต่ยุคคุณทวดทุกอย่างยังถูกรวบรวมและจัดวางไว้เหมือนกับในอดีตทุกกระเบียดนิ้ว ทำให้ผู้คนที่นี่ยังรู้สึกว่าวังยะหริ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตาม วังยะหริ่ง สร้างประมาณ พ.ศ.2438 ตอนปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยผู้สร้างคือพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรคาม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ3 ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2 และพระยาเมืองอันดับแรกคือ "ท่านนิโซ๊ะ”หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า "โต๊ะกี” ยะหริ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานีซึ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วย "ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง”ให้แก่ไทย 3 ปีต่อ 1 ครั้ง ต้องส่งทหาร(กองทัพ)ไปช่วยรบ

         รูปแบบการปกครองดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองปัตตานีกับไทย เป็นไปอย่างห่างเหิน เนื่องจากความห่างไกลจากราชธานี ประกอบกับความเข้มแข็งทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลให้เจ้าเมืองต่างๆ คิดแยกตัวจากไทยอยู่เสมอ จึงมีการส่งกำลังจากพระนครลงมาปราบปรามอยู่หลายครั้ง กระทั่งนำไปสู่การใช้นโยบายแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมือง ดังมีข้อความในประชุมพงศาวดารฉบับสำคัญ ว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาสงขลา(เถี้ยนอ๋อง)ออกไปแยกหัวเมืองปัตตานีออกเป็น7หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองรามันห์ เมืองระแงะ และเมืองยะลา การลดอำนาจเมืองปัตตานีส่งผลให้เมืองยะหริ่งมีฐานะเป็นเมือง

วัฒณธรรมในชุมชน คือ ประเพณีวัฒนธรรม อย่างเช่น การแต่งกายก็ถ้ามองภาพรวมก็เหมือนคนในมลายูปัจจุบันจะไม่เหมือนยุคก่อนๆแล้วก้อในด้านภาษาก็ยังมีภาษาไทยกับภาษามลายูซึ่งภาษาศัพท์ของในวังก็ยังมีใช้อยู่ อย่างเช่น ยกตัวอย่างคำว่า คาน ถ้าเป็น ภาษาบ้านเราของมลายูเรียกว่า มาแก แต่ถ้าในวังก็เรียก  ซาตับ ยังมีวัฒนธรรมที่เหมือนมุสลิมโดยทั่วไปแต่ก็ยังมีบ้างที่เป็นเฉพาะในวัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าโอท็อปภายในวัง

เนื่องจากว่าลูกหลานในวังทำธุรกิจ  คือบริษัท แด็กซิ (DAXIN)เป็นบริษัทที่ผลิตเห็ตหลินจือแล้วก็มีกาแฟผสมเห็ตหลินจือซึ่งก็เอาเข้าร่วมเป็นสินค้าโอทอปได้ระดับ 4 ดาวอาศัยพนักงานคนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น      คือ  ข้าวยำ    ทำผ้าบาติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไกลเคียน    คือ   ป่าชายแลน   หาดตะดละกาโป ที่อยู่ในอำเภอยะหริ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ผู้ให้ข้อมูล

                       นาง ซูรีนา โต๊ะเยาะ

                     จัดทำโดย

                                    นางสาว   อาซียะห์    มะแซ    รหัส    405758037

                                    นางสาว   อนุสรา   เลาะสมาน  รหัส   405758046

                                     นางสาว   โรสนานี     มาสามา   รหัส  405758057

                                  คณะ วิทยาการจัดการ

                                       สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
sanira วันที่ : 05/12/2015 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanira

ชอบครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Sigree วันที่ : 04/12/2015 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sigree
ขอกรุณาแห่งพระเจ้า อำนวยพรแด่ท่านทั้งหลาย

วัฒณธรรมในชุมชน ก็ผิด
เนื้อหาเรื่องดี ภาพไปถึงที่จริงดี ติดคำผิดนิดหน่อย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Sigree วันที่ : 04/12/2015 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sigree
ขอกรุณาแห่งพระเจ้า อำนวยพรแด่ท่านทั้งหลาย

สถานที่ท่องเที่ยวไกลเคียน
หรือ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ไข่ใหญ่ วันที่ : 04/12/2015 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Kaiyai

ไข่ใหญ่เคยมีโอกาสได้ไปชมค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]